y = -2×2 + 5x + 6 parabolü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A Parabolün kolları aşağıya doğru

Soru metni

y = -2x2 + 5x + 6 parabolü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A Parabolün kolları aşağıya doğrudur. y-eksenini pozitif tarafta keser. C X-eksenini iki noktada keser. Tepe noktası birinci bölgededir E Simetri ekseni y-ekseninin solundadır.