y = – 2x Yukarıdaki grafikte y = – 2×2 parabolü, bu parabol üzerindeki A ve B noktaları ile y ekseni

Soru metni

y = - 2x Yukarıdaki grafikte y = – 2x2 parabolü, bu parabol üzerindeki A ve B noktaları ile y ekseni üzerindeki M noktası verilmiştir. mali e, a A ve B noktalarından çizilen teğetler M nokta- sinda dik kesiştiklerine göre, M noktasının ordi- natı kaçtır? A). B) C) D E