Yenilueki devre parçasında devrenin anakol akımı 71. Y ve z dirençlerinden geçen akımlar ise 21.3i ş

Soru metni

Yenilueki devre parçasında devrenin anakol akımı 71. Y ve z dirençlerinden geçen akımlar ise 21.3i şidde- tindedir. TE I Y 2i 3i Z. وا Devredeki X, Y, Z iletkenlerinin dirençleri Ry, Ry, R olduğuna göre; bunlar arasındaki ilişki nedir? A) Ry> Ry> R B ) Rx = Ryə Rz C) Ry > Rx > Rz D) Rz > Ry> RX E) Ry > Rx = Rz