Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

YKS 2023 Konuları (Fizik-Kimya-Biyoloji)

Bu yazımızda 2019 YKS Fen Konuları listesini çıkardık ve özellikle artık YKS müfredatında yer almayan konuları inceledik.

4 dakikalık okuma
Sonnur tarafından yazıldı, 9.02.2019
YKS 2023 Konuları (Fizik-Kimya-Biyoloji)

Hesap Oluştur

Ücretsiz kaydol, sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan!

ÜCRETSİZ KAYDOL

 

Yükseköğretime Geçiş Sınavlarına Esas Konu, Kazanım ve Açıklamalar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenciler, öğretmenler ve kamuoyu ile paylaşıldı. Biz de bu yazımızda YKS 2022 Fen Konuları listesini çıkardık ve özellikle “artık faz farkı müfredatta var mı” sınav müfredatında yer almayan kazanımları inceledik.


YKS 2022 Konuları – Fizik

9. Sınıf Fizik Kazanımları:

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri

( Eşit kollu terazi ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.  Kum-su problemlerine girilmez. Yüzey gerilimi ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.)

 • Kuvvet ve Hareket

(Anlık hız ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.  İvmeli hareket için konum-zaman grafiği çizdirilmez.)

 • Enerji
 • Verim
 • Isı ve Sıcaklık

( Isıl denge ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.)


10. Sınıf Fizik Kazanımları

 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti

(Bernoulli ilkesiyle ilgili matematiksel işlemlere girilmez.)

 • Elektrik ve Manyetizma

(Elektrik alanla ilgili matematiksel işlemlere girilmez. Mıknatısların itme-çekme kuvvetleri ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez. Manyetik alan şiddeti ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.)

 • Dalgalar

(Atmanın ilerleme hızı ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez. Ortam değiştiren su dalgalarının dalga boyu ve hız değişimi ile ilgili matematiksel
işlemlere girilmez. Depremlerde dalga çeşitlerine girilmez.)

 • Optik

(Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez. Gölge ve yarı gölge ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.  Kesişen ayna, hareketli ayna ve hareketli cisim problemlerine girilmez. Snell yasası ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez. Merceklerde görüntü özellikleri ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.)


11. Sınıf Fizik Kazanımları

 • Kuvvet ve Hareket

Faz farkı müfredatta var mı?

Birim vektör sistemi (i,j,k) ile işlem yaptırılmaz. Basit makineler kaldıraç, basit makara, palanga, eğik düzlem, vida, çıkrık, çark ve kasnak ile sınırlı kalır. İkiden fazla basit makinenin bir arada olduğu sistemlerle ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.)

 • Elektrik ve Manyetizma

( Alana dik giren parçacıklara girilmez. Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketi ile ilgili matematiksel modeller verilmez. Matematiksel hesaplamalara girilmez. Öz-indüksiyon akım ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez. RLC devre işlemlerine girilmez.)


12. Sınıf Fizik Kazanımları

 • Çembersel Hareket

(Çizgisel ivme kavramına girilmez. Eylemsizlik momenti ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.)

 • Basit Harmonik Hareket

(Basit harmonik hareket ile ilgili fonksiyonların türevlerine ve işlemlerine girilmez.)

 • Dalga Mekaniği

( Girişimle ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. Faz farkı kavramına girilmez. Çift yarıkta girişimle ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. İnce zarlarda girişim, hava kaması ve çözme gücü konularına girilmez.)

 • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

(Bohr atom teorisinde; atom yarıçapı, enerji seviyeleri, uyarılma, iyonlaşma ve ışıma kavramları vurgulanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez. Hubble Yasası’na değinilir. Matematiksel modeli verilmez. Alfa, beta, gama ışınları ışındaki bozunma türlerine girilmez.)

 • Modern Fizik

(Özel görelilikte matematiksel hesaplamalara girilmez. Siyah cisim ışıması ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.)

 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları


YKS 2022 Konuları – Kimya

9. Sınıf Kimya Kazanımları

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem

(Orbital kavramına girilmez. Kovalent, iyonik, metalik, van der Waals yarıçap tanımına girilmez.)

 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

(Dipol-indüklenmiş dipol ve iyon-indüklenmiş dipol etkileşimlerine girilmez.)

 • Maddenin Halleri

10. Sınıf Kimya Kazanımları

 • Karışımlar
 • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
 • Kimya Her Yerde

11. Sınıf Kimya Kazanımları

 • Modern Atom Teorisi
 • Gazlar

(Manometrelerle ilgili hesaplamalara girilmez. Suyun farklı kristal yapılarını gösteren faz diyagramlarına girilmez.)

 • Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

(Normalite ve formalite tanımlarına girilmez. Osmotik basınç ile ilgili hesaplamalara girilmez.)

 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız
 • Kimyasal Tepkimelerde Denge

(Hidroliz hesaplamalarına girilmez.)


12. Sınıf Kimya Kazanımları

 • Kimya ve Elektrik

(İyonik Redoks tepkimelerinin denkleştirilmesine girilmez.)

 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Organik Bileşikler


YKS 2022 Fen Konuları – Biyoloji

9. Sınıf Biyoloji Kazanımları

 • Yaşam Bilimi Biyoloji

(Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonları temel düzeyde animasyon-simülasyonlar veya modellerle işlenir. Matematiksel hesaplamalara girilmez.)

 • Canlıların Dünyası

(Hücre-doku-organ-sistem ilişkisi incelenir, doku ve sistemlerin yapı ve görevlerine girilmez.)

 • Güncel Çevre Sorunları

10. Sınıf Biyoloji Kazanımları

 • Üreme

(Dış döllenme ve iç döllenme konusu verilmez. Embriyonik indüksiyon verilmez.)

 • Kalıtımın Temel İlkeleri

(Otozom ya da gonozomlarda ayrılmama olayına girilmez.)

 • Dünyamız

(Simbiyotik yaşama girilmez. Madde döngülerinde yer alan mikroorganizmaların tür isimleri verilmez.


11. Sınıf Biyoloji Kazanımları

 • İnsan Fizyolojisi

(Kıkırdak ve eklem çeşitlerinin yapılarına girilmez. Sindirime yardımcı yapı ve organların yapılarına girilmez. İmmunoglobulinler verilmez.)


12. Sınıf Biyoloji Kazanımları

 • Genden Proteine

(Rosalind Franklin, James Watson, Francis Crick çalışmaları kısaca açıklanır ancak bu isimlerin ezberlenmesi ve kronolojik sırasının bilinmesi beklenmez.)

 • Canlılarda Enerji Dönüşümleri

(CAM ve C4 bitkileri verilmez. Tepkimelerdeki NADH, FADH2, ATP üretim ve tüketimi matematiksel hesaplamalara girilmeden verilir.)

 • Bitki Biyolojisi

(Prokambiyum, proteoderm ve temel meristem konularına girilmez. Bitkilerin büyüme ve gelişmesinde gerekli olan minerallerin isimleri verilir. Ayrı ayrı görevlerine girilmez.)

 • Canlılar ve Çevre

Bitirmeden Önce…

YKS 2022 Fen Konuları listesinin detaylı haline MEB tarafından yayınlanan “Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar” belgesinden ulaşabilirsin. Belgenin tarihi 2019 ancak  Kazanımları incelerken dikkat etmen gereken ise şu: Bir konunun belli bir kısmına o sene girilmemişse, sonraki senelerde o konu tekrar işlendiğinde girilmiş olabilir. Yani örneğin 9. sınıf Kuvvet ve Hareket konusu kazanımları içinde yer almayan bir bilgi, 11. sınıf Kuvvet ve Hareket konusu kazanımlarında yer alıyorsa o bilgiden YKS’de sorumlusun demektir.

Sınava hazırlanırken yapamadıklarını öğrenmek ve zamanı iyi kullanmak çok önemli. Kunduz’la 15 dakika içerisinde sorularına cevap alabilir ve soru kütüphanesine erişebilirsin.

Sınava hazırlanmanın en kolay yolu

Sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan

ÜCRETSİZ KAYDOL