Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sıvı Basıncı Örnek Sorular

Basınç konusunda sıvı basıncı hızla ilgili sorunları çözmeye başlayabiliriz.
İlk sorumuz da ilk örneğimizde şekildeki kapta D ve üçte öz kütleli sıvılar dengede ve birbirine karışmaktadır.
Kamelya noktaları.
Yüzeylerin orta noktaları olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demişiz.
Kahve leke noktalarına öncelikle etki eden sıvı basınç zarını bulalım.
K noktasına K noktası yüzeyin tam orta noktası olduğuna göre şu yüzü iki eş parçaya ayırdığını ifade edersek, bu kısmın derinliği görmüş olduğunuz gibi dört az.
O zaman buranın derini iki baş olur.
K noktasının basıncını yazacak olursak 2 haz, d, g ifadesiyle açıklayabiliriz.
L noktası yeni yüzeyin tam orta noktası ise L noktasına etki edecek.
Basıncı ifade edecek olursak tam orta nokta olduğu için buranın derinliği haz, haz şeklinde parçalarıyız.
Dikkat etmemiz gereken husus ise L noktasına etki eden basıncı yazarken Pascal prensibini kullanacağız.
Yukarıda bir sınavımız var.
Bu sıvının alttaki iki de öz kütlesi veya yaptığı basınç.
Ha dört DG bir de şurda iki delik sıvı mız vardı.
Fakat bu noktadaki derinliği biz haz kadar.
Çünkü tam orta noktaydı, orta taraftı.
O zaman iki haşere de burası olacak.
O halde dört hastaya g üstteki sıvı iki hastaya, g alttaki sıvının basıncı toplamda 6 hastaya gelip basınç olmuş olacak.
O halde ikinci ön günümüze bakacak olursak K ve Newton'un etki sıvı basıncı oranı bir bölük demiş.
Bu doğru olacak.
Sıvı basınç kuvveti ise sıvı basınç kuvveti ise bir sıvının basınç kuvveti etki ettiği yüzeyin tam orta noktasına dik etki ederdi.
O halde haz de g bir de o noktanın yüzey alanıyla alakalı.
Şu da görmüş olduğumuz hasta ilgili basıncı ifade etmiyor mu?
Biz kahvelere nokta olarak giden basıncı bulduğumuzda göre bulduğumuz basınç ile yüzeyi alanını açarsak o olgular etkiden sıvı basınç kuvvetlerini bulmuş oluruz. Kanımızın etkiden 2 GB'lik bir basıncı mız vardı.
Buradaki yüzey alanı 2 es olduğuna göre 4 hasta ilgi sayılık bir sıvı basınç komitemiz olacak.
L noktasını 6 aştığı basınç olduğunu söylemiştik ve buraya etki eden bu sıvı basınç kuvvetini hesaplayacak olursak yüzey alanımız 3 es olduğuna göre 6 açtığı g ile üç es iç attığımızda 18 haz delegesi yakalamış oluruz.
O halde bunların arasındaki oranımız sadece 2 ye 9 olur.
O halde dokuz tane k noktasındaki basınç kuvveti iki tane basınç kuvvetiyle ki basınç kuvvetine eşit olur.
O halde birinci ön günümüze doğru olmuş oldu.
L noktasındaki sıvı basıncı hesaplarken pas kalitesinden faydalanmıştır.
Az önce burada söylemiştik.
Sıvılar üzerine etki eden basıncı her yöne aynen taşır.
O yüzden tam da şurda L noktası, yani üç es yüzeyinin bulunduğu L noktasına etki den sıvı basıncını bulurken, iki sıvının görmüş olduğunuz gibi şuradaki iki sıvının basıncın ayrı ayrı topladık.
Çünkü sıvılar basıncı her yöne aynen iletir.
O yüzden burada üç seçeneğimiz de doğru olmuş oldu.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
İlk feyzi kapların da aynı sıcaklıkta birbirine karışmayan sıvılar şeyle dengede olduğuna göre, kap tabanındaki sıvı vasıflarını ifade ediniz, kıyaslayın demiş.
Şu bir şey IX kabına baktığımızda L sıvısı altta olduğuna göre, örneğin L sıvısının yoğunluğunu 2 D olarak nitelendirmek kaygılanıyor, o madde olarak nitelendirebiliriz.
Aynı şekilde kanun yoğunluğu de olarak ifade etmiştik.
M'nin yoğunluğu da demek ki D'den büyük olacak.
Son kapımıza baktığımızda.
Lee'nin öz kütlesini iki diye ifade etmiştik.
Demek ki M sıvısı iki, d'den de büyük olacak.
O halde M yoğunluğuna üç de ifadesi söyleyebiliriz.
M'nin yoluna üç de, öz kütlesine üç de dersek kamplarımızda şekli gördüğün, gördüğüm şekle göre bakacak olursak şu noktalarda. Şu şekilde.
O zaman şuraya haç derinliği haç dersek tüm kaplar için eşit olmuş olacak ve pascal ilkesi neydi?
Sıvılar üzerine yapılan basıncı, her yönü aynı nedir?
O halde?
Bu kapımız da basıncı ifade ederken haz ve denge.
Artı şuradaki diğer sağımız hoş iki de yani iki hashtagi olmuş oldu.
O halde buradaki basıncı mız üç sayısıyla orantılı diye bilir.
Çünkü bir haç dengeyi bir olarak nitelendirdi.
İki aşağıya iki olur.
O halde üçlü basınçla orantılı oldu.
Yeni kısımdaki basıncı biz yazarsak haç değil ki burada.
3 aştığı gibi burada.
O halde?
Buradaki sıvı basıncı mız 4 sayısıyla orantılı olmuş oldu.
Z noktasındaki basıncı mızı yazacak olursak iki hasta Ege burası, 3 aş Ege burası.
O halde buradaki oranımız da beşle orantılı.
O halde büyükten küçüğe sıra alacak olursak, Z sıvısının basıncı en büyük Z kabında son a'yı sonda IX olarak ifade edebiliriz.
Bir sonraki sorumuza bakacak olursak şekilde gördüğümüz birleşik kap bir su neresidir?
Sıvılar basıncı her yöne aynen iletir.
Pascal ilkesi ile çalışmaktadır.
Bunlara bir sürü örnek vermiştir.
Örneğin arabanın frene bastığımızda tonlarca ağırlıktaki arabayı saniyeler içinde duruyoruz, durdurabiliriz.
Ya da arabamızı ustaya götürdüğümüz lift nin üzerine çıkartıyor ve altına girip motorda aracın altına bakarak gerekli kontrollerini yapıyor.
Aracı yukarı kaldırma işte berber koltuğu, hidrolik sistemler, kriko aracı kaldırıp lastiğe iletişim kuruyor.
Bunun için sıvıların basıncı iletmesi çalışır ve prensibin en basit özelliği Sugören deresinde gösterilir.
Şekildeki su kenarında g bir g 2 ağırlıklı cisimler, ağırlığı önemsiz yüzey alanları ekspres iki olan piston dengede tabii ki burada ezici piston esprisi onu daha geniş olduğuna göre hangi ifadeler doğrudur demiş. Öncelikle alt taraftaki G bir ağırlığının es bir piston yap da basınç g kilin eski ya da basınçtan daha büyük ki şurada şöyle bir sıvı farkı oluşmuş.
Yani denklemi yazacak olursak g bir bölü es bir eşittir.
İyiki bölü ezici artı bu sıvının yoluna D dersek burada bir de ne fark oluşmuş.
Hastaya yönelik sıvı basıncı farkı oluşmuş.
Bunun sebebi G 1'in yaptığı basınç keyfini ya da basınçtan daha büyüktür.
O halde sorumuzu şu şekilde ifade edecek olursak, bu sorunun ifadesini şöyle yazalım.
Hangi ifadeler hangileri?
Hangileri kesinlikle doğrudur ifadesi kullanılır.
Bu sorumluluk.
O halde bu denklemi bize baktığımızda diyelim ki şu bir eksik yüzey alanı üç olsun, bu cismin ağırlığına üç diyelim.
O halde es bir pist onun 100.
Yılına 1 diyebiliriz.
Burada görmüş olduğunuz şu basınca üç bölümden bir olarak nitelendirdi Burada Hamidiye giydi bir diyorum.
O halde bunun iki çıkabilmesi için görmüş olduğunuz gibi G birin iki olması yeterli.
Yani G bir her zaman G 2'den büyük olmak zorunda değil.
Eşit olabilir, büyük olabilir ya da küçük olabilir.
Sebebi çünkü şuradaki hastaya G farkı ve yüzey alanlarının ne kadar fark olduğunu bilmiyoruz.
O yüzden buraya kesinlik diyemeyiz.
Kbrn Okulu'na etki eden basınçla eşittir.
Bu denklemi zaten yazma şeklimiz.
Bu buradan kaynaklanıyor.
En alttaki pistonlu çizgiyi çektiğinizde bu noktalara etki eden basınçla eşit olmalı ki denge olsun.
O halde K noktasına ve leğen ortasına yapılan basınç da eşittir.
G 1'in espiri yaptığı basınç, G2'nin eski pistine yaptığı basınçtan daha büyüktür.
Denklemi bize baktığımızda zaten G 1'in daha büyük olduğu gösteriyor ve şekli bize göre bunu ifade edebiliriz.
O halde keseye doğru umuz iki ve üç olmuş oldu.
Basınç ve Kaldırma Kuvveti
Sıvı Basıncı 3 / 3
Sıvı Basıncı Örnek Sorular
Sıvı Basıncı Örnek Sorular