Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Sorular

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
10) 6.
fre
baz
Dünya Doğa ve Doğal
5. Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Aj Karşılaştırma Cümlesi
B) Tanımlama Cümlesi
C) Neden-Sonuç Cümlesi
D) Amaç-Sonuç Cümlesi
TED
en populasyonun ad gorak
(UCN) tarafindan angan andige ainda
Ortaokul Türkçe
Paragraf
10) 6. fre baz Dünya Doğa ve Doğal 5. Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Aj Karşılaştırma Cümlesi B) Tanımlama Cümlesi C) Neden-Sonuç Cümlesi D) Amaç-Sonuç Cümlesi TED en populasyonun ad gorak (UCN) tarafindan angan andige ainda
3. 4 gram XO ve yeterince HNO3;
XO + 2HNO3-
X(NO3)2 + H₂O
denklemine göre tepkimeye girerek 14,8 gram
X(NO3)2 oluşturuyor.
Buna göre;
1. X in mol kütlesi 24 g/mol dür.
II. Tepkime sonucu oluşan H₂O 3,6 gramdır.
III. XO molekülü kütlece %40 X içerir.
yargılarından hangileri yanlıştır? (: 1, O: 16, N: 14)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
6
69
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
3. 4 gram XO ve yeterince HNO3; XO + 2HNO3- X(NO3)2 + H₂O denklemine göre tepkimeye girerek 14,8 gram X(NO3)2 oluşturuyor. Buna göre; 1. X in mol kütlesi 24 g/mol dür. II. Tepkime sonucu oluşan H₂O 3,6 gramdır. III. XO molekülü kütlece %40 X içerir. yargılarından hangileri yanlıştır? (: 1, O: 16, N: 14) A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E) I, II ve III 6 69
DENEME 5
36. Dik koordinat düzlemine kısa kenar uzunluğu 1 birim ve
uzun kenar uzunluğu 3 birim olan dikdörtgen biçimindeki
mavi kartonlar şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
A)
Ardından A(3, 0) noktasından geçen d doğrusu çizilerek
mavi renkli bölgenin alanı iki eş parçaya ayrılmıştır.
7
3
y
Buna göre, d doğrusunun y eksenini kestiği nokta-
nın ordinatı kaçtır?
B)
0 A(3, 0)
9|4
C)
21
8
16
8.3=24
112
(D)
808
E)
27
3), 42
Geometri
Doğrunun Analitik İncelenmesi
DENEME 5 36. Dik koordinat düzlemine kısa kenar uzunluğu 1 birim ve uzun kenar uzunluğu 3 birim olan dikdörtgen biçimindeki mavi kartonlar şekildeki gibi yerleştirilmiştir. A) Ardından A(3, 0) noktasından geçen d doğrusu çizilerek mavi renkli bölgenin alanı iki eş parçaya ayrılmıştır. 7 3 y Buna göre, d doğrusunun y eksenini kestiği nokta- nın ordinatı kaçtır? B) 0 A(3, 0) 9|4 C) 21 8 16 8.3=24 112 (D) 808 E) 27 3), 42
LER
KUT
Ç
nav Tarzı
Yukarıda birim kareli kâğıt üzerine ABC üçgeni çizil-
miştir.
Buna göre A ve B açılarının toplamının tanjantı kaç-
tir?
A)-2
B)-1
AY
B(c,d)
D)
√3.a)
E)
tonguç kampüs
8
TRIGONOMETRI
10.
S
Yukanda yançapm
vantilatörün perwa
tinlip durduruldu
yor.
AA' yayının uzun
bu yayı gören me
A) 10
3) 15
Geometri
Trigonometrik Denklemler
LER KUT Ç nav Tarzı Yukarıda birim kareli kâğıt üzerine ABC üçgeni çizil- miştir. Buna göre A ve B açılarının toplamının tanjantı kaç- tir? A)-2 B)-1 AY B(c,d) D) √3.a) E) tonguç kampüs 8 TRIGONOMETRI 10. S Yukanda yançapm vantilatörün perwa tinlip durduruldu yor. AA' yayının uzun bu yayı gören me A) 10 3) 15
11. (1) Kültür mimarlarımızdan biri olan İrfan Gürdal, eserleriyle
uzun yıllar Türkçenin ritmini destekleyen pek çok başarılı
çalışmaya imza atmış; 2017 ve 2019 yıllarında Türk Dil
Kurumu Türk Diline Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştür.
(11) Türk dünyası müzikleri konusundaki araştırmaları,
derlemeleri, besteleri ve akademik değerlendirmeleri ile
Türk müzik ve kültür tarihimize önemli eserler
kazandırmıştır. (III) Son albümü olan Türkçenin Tuğları, Türk
dilinin tarihî sürecine olduğu kadar; yapı bilgisinin
aktarımına da son derece önemli katkıları olan bir eserdir.
(IV) Türkçenin Tuğları; özgün, heyecan verici, etki gücü
yüksek, Türklerin ve dolayısıyla Türkçenin tarihini bir arada
görebileceğimiz müzikal bir eser. (V) Eser, gücünü çok
sağlam yerlerden alarak bize şunu tekrar hatırlatıyor:
Müzik, kültürün boy aynasıdır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) I
BMI
C) III
EV
EME-3
D) IV
Lise Matematik
Önermeler
11. (1) Kültür mimarlarımızdan biri olan İrfan Gürdal, eserleriyle uzun yıllar Türkçenin ritmini destekleyen pek çok başarılı çalışmaya imza atmış; 2017 ve 2019 yıllarında Türk Dil Kurumu Türk Diline Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştür. (11) Türk dünyası müzikleri konusundaki araştırmaları, derlemeleri, besteleri ve akademik değerlendirmeleri ile Türk müzik ve kültür tarihimize önemli eserler kazandırmıştır. (III) Son albümü olan Türkçenin Tuğları, Türk dilinin tarihî sürecine olduğu kadar; yapı bilgisinin aktarımına da son derece önemli katkıları olan bir eserdir. (IV) Türkçenin Tuğları; özgün, heyecan verici, etki gücü yüksek, Türklerin ve dolayısıyla Türkçenin tarihini bir arada görebileceğimiz müzikal bir eser. (V) Eser, gücünü çok sağlam yerlerden alarak bize şunu tekrar hatırlatıyor: Müzik, kültürün boy aynasıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır? A) I BMI C) III EV EME-3 D) IV
13.
......... 10 cm
+
V = 100 V
Sadece elektriksel kuvvetlerin et-
kili olduğu şekildeki paralel levhalar
sisteminde A noktasından serbest
bırakılan bir elektronun (+) levhadan
5 cm uzaktaki bir noktada kinetik
enerjisi kaç joule değerindedir?
(Elektronun yükü = 1,6. 10-19 coulomb)
15
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
13. ......... 10 cm + V = 100 V Sadece elektriksel kuvvetlerin et- kili olduğu şekildeki paralel levhalar sisteminde A noktasından serbest bırakılan bir elektronun (+) levhadan 5 cm uzaktaki bir noktada kinetik enerjisi kaç joule değerindedir? (Elektronun yükü = 1,6. 10-19 coulomb) 15
In cin uykuda, yaz iki yoldaş uyan
Bin benim, bir de serseri kadinlar
belim yagmura tutuldun bir gün
Obor yanda güneş kendi kayfride
Ne de olsa yaz yağmuru
Pinl pint düşüyor damlalar
2. Sonbahar gelince ağacın yaprakları da sararmaya başla-
mişti.
Bu cümledeki altı çizili tamlamayla özdeş bir tamlama
aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?
A) Uzun bir hayat her zaman iyi bir hayat demek değil-
dir.
B) Sağlığın kıymeti ancak onu kaybettiğinde anlaşılıyor.
C) Bazı araştırmacılar, evren ile ilgili çeşitli araştırmalar
yapıyor.
D) Bu mevsimde yaylaya çıkmak bana da huzur veriyor.
3.
AQ
De
Ortaokul Türkçe
Cümlenin Öğeleri
In cin uykuda, yaz iki yoldaş uyan Bin benim, bir de serseri kadinlar belim yagmura tutuldun bir gün Obor yanda güneş kendi kayfride Ne de olsa yaz yağmuru Pinl pint düşüyor damlalar 2. Sonbahar gelince ağacın yaprakları da sararmaya başla- mişti. Bu cümledeki altı çizili tamlamayla özdeş bir tamlama aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır? A) Uzun bir hayat her zaman iyi bir hayat demek değil- dir. B) Sağlığın kıymeti ancak onu kaybettiğinde anlaşılıyor. C) Bazı araştırmacılar, evren ile ilgili çeşitli araştırmalar yapıyor. D) Bu mevsimde yaylaya çıkmak bana da huzur veriyor. 3. AQ De
YORUMA DEVAM:
y
A) EK > EL > EM
C) EK> ELEM
İçinde oyuk bulunan
yüklü bir iletkenin şekil-
deki K, L, M noktalarında
oluşturduğu elektrik
alan şiddeti Ek, EL, EM
nasıldır?
B) EM> EL > EK
D) EK = 0; Et > EM
E) Ex=0; E₁ = 0; EM = 0
Kür
oldu
1.
yar
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
YORUMA DEVAM: y A) EK > EL > EM C) EK> ELEM İçinde oyuk bulunan yüklü bir iletkenin şekil- deki K, L, M noktalarında oluşturduğu elektrik alan şiddeti Ek, EL, EM nasıldır? B) EM> EL > EK D) EK = 0; Et > EM E) Ex=0; E₁ = 0; EM = 0 Kür oldu 1. yar
18. Bir cismin yoğunluğunun hesaplanması için yapılan işlemler aşağıda verilmiştir.
1. İşlem
100 cm³
.160
Too
X
100 cm³
2. İşlem
A
000 g
Bahadır verileri kullanarak A cisminin yoğunluğunu 2 g/cm³ bulmuştur.
Buna göre deneyin aşamaları ve sonucu ile ilgili,
1. X noktası 60 cm³ yi gösterir
II. A cisminin konulduğu sıvının yoğunluğu
III. Cismin hacmi X değerinden azdir
yorumlarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve Il
1 g/cm3'ten azdır.
'picmten
C) II ve III
A
120 g
X
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Tanecikli Yapısı
18. Bir cismin yoğunluğunun hesaplanması için yapılan işlemler aşağıda verilmiştir. 1. İşlem 100 cm³ .160 Too X 100 cm³ 2. İşlem A 000 g Bahadır verileri kullanarak A cisminin yoğunluğunu 2 g/cm³ bulmuştur. Buna göre deneyin aşamaları ve sonucu ile ilgili, 1. X noktası 60 cm³ yi gösterir II. A cisminin konulduğu sıvının yoğunluğu III. Cismin hacmi X değerinden azdir yorumlarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) I ve Il 1 g/cm3'ten azdır. 'picmten C) II ve III A 120 g X D) I, II ve III
9.
TYT 11
K2, dünyanın tırmanması en zor 8 binlik zirvesi olarak
biliniyor. Şiddetli ve dondurucu rüzgarları, kötü hava
şartları, derin buzul çatlakları, kaya duvarlarıyla K2
yüksek dağcılığın en zor sınavı durumunda. İstatistik-
ler K2'nin ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne
seriyor. Zirveye ulaşan her 3 dağcıya karşılık 1 dağcı
tırmanış sırasında hayatını kaybediyor. K2, yüksekliği
8 bin metreyi geçen 14 zirve içinde kış tırmanışı ger-
çekleştirilen son dağ oldu.
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisine
kesin olarak ulaşılabilir?
A) K2, tırmanması zor zirveler içerisinde yer almaya
adaydır.
B) Tırmanma şartları dağcıları zorlasa da K2'ye tırma-
nıştan vazgeçilmemektedir.
C) K2'ye tırmanış sırasında dağcıların donarak haya-
tını kaybettiği bilinmektedir.
D) K2'ye tırmanabilmek için özel eğitim alınması ge-
rekmektedir.
E) K2, 8bini geçen yüksekliğiyle 14 zirve içinde yer
almaktadır.
10. (1) Bu eseri sadece bir anı olarak değerlendirmek ya-
nılgısına düşmeyin. (II) Yazar bir siyasetçi ve psikiyat-
rist kimliğiyle ülkemizin son elli yıllık siyasi geçmişini
de ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor. (III) Bunları ken-
di özgün potasında değerlendirirken sayısal bilgilerle
destekliyor. (IV) Anlatımını bir kurgu kahramanı olabi-
lecek ilginç kişilerle zenginleştiriyor. (V) Anekdotları
ise her biri yaşam dersi diye adlandırabileceğimiz ni-
telikte.
bu parcadaki numara-
11. 1. Y
11.
İSTEK Yayınları
III.
JV.
V.
Yuk
gör
A)
12. S
Lise Türkçe
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Temsilcileri
9. TYT 11 K2, dünyanın tırmanması en zor 8 binlik zirvesi olarak biliniyor. Şiddetli ve dondurucu rüzgarları, kötü hava şartları, derin buzul çatlakları, kaya duvarlarıyla K2 yüksek dağcılığın en zor sınavı durumunda. İstatistik- ler K2'nin ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor. Zirveye ulaşan her 3 dağcıya karşılık 1 dağcı tırmanış sırasında hayatını kaybediyor. K2, yüksekliği 8 bin metreyi geçen 14 zirve içinde kış tırmanışı ger- çekleştirilen son dağ oldu. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir? A) K2, tırmanması zor zirveler içerisinde yer almaya adaydır. B) Tırmanma şartları dağcıları zorlasa da K2'ye tırma- nıştan vazgeçilmemektedir. C) K2'ye tırmanış sırasında dağcıların donarak haya- tını kaybettiği bilinmektedir. D) K2'ye tırmanabilmek için özel eğitim alınması ge- rekmektedir. E) K2, 8bini geçen yüksekliğiyle 14 zirve içinde yer almaktadır. 10. (1) Bu eseri sadece bir anı olarak değerlendirmek ya- nılgısına düşmeyin. (II) Yazar bir siyasetçi ve psikiyat- rist kimliğiyle ülkemizin son elli yıllık siyasi geçmişini de ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor. (III) Bunları ken- di özgün potasında değerlendirirken sayısal bilgilerle destekliyor. (IV) Anlatımını bir kurgu kahramanı olabi- lecek ilginç kişilerle zenginleştiriyor. (V) Anekdotları ise her biri yaşam dersi diye adlandırabileceğimiz ni- telikte. bu parcadaki numara- 11. 1. Y 11. İSTEK Yayınları III. JV. V. Yuk gör A) 12. S
4.
dair fikirler belirtmiştir.
tonguç
Ecrin, Hande, Kutluay ve Yelda kendi aralarında
badminton maçı yapmıştır. Maçların sonunda oyun-
cuların kazandıkları puanlar birbirinden farklıdır ve
1 ile 4 arasındaki sayılara karşılık gelmektedir. Yan-
da oyuncuların kazandıkları puanlarla bir tablo oluş-
turulmuş. Bu tablonun sağındaki sayılar her bir sa-
tırdaki, altındaki sayılarsa her bir sütundaki puan-
ların toplamını gösteriyor.
Ecrin Kutluay Ecrin Yelda 9
Kutluay Hande Yelda Hande 11
Yelda
Yelda Kutluay Ecrin
8
Hande Yelda Kutluay Ecrin 10
10
12
9
7
Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Maçta en yüksek puanı Kutluay almıştır.
B) Maçta en düşük puanı Ecrin almıştır.
C) Puan sıralamasında Hande'den önce ve sonra olanlar vardır.
D) Yelda, Hande'den daha düşük puan almıştır.
119
LGS ilk Tekrar - Tür
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
4. dair fikirler belirtmiştir. tonguç Ecrin, Hande, Kutluay ve Yelda kendi aralarında badminton maçı yapmıştır. Maçların sonunda oyun- cuların kazandıkları puanlar birbirinden farklıdır ve 1 ile 4 arasındaki sayılara karşılık gelmektedir. Yan- da oyuncuların kazandıkları puanlarla bir tablo oluş- turulmuş. Bu tablonun sağındaki sayılar her bir sa- tırdaki, altındaki sayılarsa her bir sütundaki puan- ların toplamını gösteriyor. Ecrin Kutluay Ecrin Yelda 9 Kutluay Hande Yelda Hande 11 Yelda Yelda Kutluay Ecrin 8 Hande Yelda Kutluay Ecrin 10 10 12 9 7 Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Maçta en yüksek puanı Kutluay almıştır. B) Maçta en düşük puanı Ecrin almıştır. C) Puan sıralamasında Hande'den önce ve sonra olanlar vardır. D) Yelda, Hande'den daha düşük puan almıştır. 119 LGS ilk Tekrar - Tür
44.
45.
46.
A75°
D
110°
105
$7.445
B
E F
EB//MD,
|AC| = |BC|
m(ACB) = x
m(EAC) = 5a + 10°,
m(FCD) = 3a + 10°
Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?
E
A
5a+10°
M
[AB//[CF//[DK
[DE] açiortay
m(CAB) = 75°
m(ACD) = 110°
m(DEF) = x
2x
B
C3a+10° D
Yukarıdaki şekilde |AC| = |BC| olduğuna göre,
m(ACB)
= x kaç derecedir?
d₁
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
44. 45. 46. A75° D 110° 105 $7.445 B E F EB//MD, |AC| = |BC| m(ACB) = x m(EAC) = 5a + 10°, m(FCD) = 3a + 10° Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? E A 5a+10° M [AB//[CF//[DK [DE] açiortay m(CAB) = 75° m(ACD) = 110° m(DEF) = x 2x B C3a+10° D Yukarıdaki şekilde |AC| = |BC| olduğuna göre, m(ACB) = x kaç derecedir? d₁
5.
HCl(suda)<
Şekildeki kapta,
A) 1.10-3
Zn(k)+
Zn(k) + 2HCl(suda) → ZnCl₂(suda) + H₂(g)
tepkimesine göre 13 gram Zn metalí 200 saniyede
tamamen tepkimeye girdiğine göre, tepkime hızı
kaç mol/s'dir? (Zn = 65)
B) 1.10-2
D) 2,6.10-2
C) 1,3.10-2
E) 0,26.10-2
Kimya
Tepkime Hızları
5. HCl(suda)< Şekildeki kapta, A) 1.10-3 Zn(k)+ Zn(k) + 2HCl(suda) → ZnCl₂(suda) + H₂(g) tepkimesine göre 13 gram Zn metalí 200 saniyede tamamen tepkimeye girdiğine göre, tepkime hızı kaç mol/s'dir? (Zn = 65) B) 1.10-2 D) 2,6.10-2 C) 1,3.10-2 E) 0,26.10-2
14. 1. Hava kütlesinin doyma noktasına ulaşabilmesi için
maksimum nemin artması gerekir.
II. Sıcaklık arttıkça maksimum nem artar.
III. Mutlak nem Ekvator'da fazla, kutuplarda azdır.
IV. Bağıl nemin artması maksimum nemin de artmasına
neden olur.YAY
zulo id ud abnasliyal
m
Yukarıda nem ile ilgili olarak verilen bilgilerden
hangileri doğrudur?
A) I ve II (0
B) I ve III
D) II ve IV
test
unom C) II ve III
E) III ve IV
ovotvo2 180ia
A A A A A A A
Coğrafya
Atmosfer ve İklim
14. 1. Hava kütlesinin doyma noktasına ulaşabilmesi için maksimum nemin artması gerekir. II. Sıcaklık arttıkça maksimum nem artar. III. Mutlak nem Ekvator'da fazla, kutuplarda azdır. IV. Bağıl nemin artması maksimum nemin de artmasına neden olur.YAY zulo id ud abnasliyal m Yukarıda nem ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) I ve II (0 B) I ve III D) II ve IV test unom C) II ve III E) III ve IV ovotvo2 180ia A A A A A A A
37.
D
K
A
E
D
B
Birim karelerden oluşan ve yukarıda bir kısmı verilmiş bir
kâğıdın üzerine, köşelerinden ikisi K ve L olacak biçimde
bir eşkenar dörtgen çiziliyor.
Buna göre, çizilen eşkenar dörtgenin köşelerinden biri
hangi boyalı karenin köşe noktalarından biri olamaz?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E
39
AYINLARI
Geometri
Eşkenar Dörtgen
37. D K A E D B Birim karelerden oluşan ve yukarıda bir kısmı verilmiş bir kâğıdın üzerine, köşelerinden ikisi K ve L olacak biçimde bir eşkenar dörtgen çiziliyor. Buna göre, çizilen eşkenar dörtgenin köşelerinden biri hangi boyalı karenin köşe noktalarından biri olamaz? A) A B) B C) C D) D E) E 39 AYINLARI
ve Ill
Orta Düzey
4. *<α<
3r
2
olduğuna göre,
1. tana - cota < 0
II. sin a cos a > 0
III. sin 2a + cos a < 0
A) Yalnız II
eşitsizliklerinden hangileri daima doğrudur?
D) II ve III
36957
B) I ve II
KODU ORUT
YAZ
E) I, II ve III
C) I've Il
1
Geometri
Trigonometrik Denklemler
ve Ill Orta Düzey 4. *<α< 3r 2 olduğuna göre, 1. tana - cota < 0 II. sin a cos a > 0 III. sin 2a + cos a < 0 A) Yalnız II eşitsizliklerinden hangileri daima doğrudur? D) II ve III 36957 B) I ve II KODU ORUT YAZ E) I, II ve III C) I've Il 1