Akışkanların Basıncı

Durgun sıvıların basıncını öğrendik, şimdi sıra akışkanların basıncında! Bu konuyu anlamada Bernoulli İlkesi çok önemli bir yere sahip. Haydi Kunduz ile sen de öğren!
Bernoulli İlkesi

Bernoulli İlkesi

Bernoulli ilkesi bize ne anlatır?
Akışkanların Basıncı Örnek Sorular

Akışkanların Basıncı Örnek Sorular

Basıncın hal değişimine etkisine hangi olaylar örnek verilebilir? Akışkan ile basınç ilişkisi nedir?