Acele Et, Son Gün 25 Şubat! İndirimli paket kontenjanları hızla doluyor. Sana uygun paketi seç ve kontenjanlar dolmadan indirimli al.

KULLANIM KOŞULLARI

Kullanım Sözleşmesi

Kullanım sözleşmemize aşağıdaki metinden ulaşabilirsiniz.

Kunduz Kullanım Sözleşmesi Taraflar İşbu Kunduz Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”), www.kunduzapp.com adlı web sitesinin ve Kunduz mobil uygulamalarının yaratıcısı ve her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahibi olan Sıfir Beş Eğitim Ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ile, www.kunduzapp.com web sitesinin ve Kunduz mobil uygulamalarının içeriğinden ve hizmetlerinden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi kullanıcı arasında geçerli olup, www.kunduzapp.com web sitesini ve/veya Kunduz mobil uygulamalarını kullanmak,verilen hizmetlerden ve sunulan içeriklerden yararlanmak için gereken hüküm ve şartları düzenlemektedir. Tanımlar Bu sözleşmede:


1- Sıfır Beş: Sıfır Beş Eğitim Ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi’ni


2- Kunduz Hizmeti: kunduzapp.com adlı web sitesi, ve Kunduz mobil uygulamaları dahil olmak üzere Sıfır Beş tarafından sunulan herhangi bir uygulama, içerik hizmetini,


3- Kullanıcı: Kunduz Hizmetinden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişileri,


4- Eğitmen: Kullanıcılar tarafından gönderilen soruları cevaplayanları,


5- Hesap: Kunduz Hizmetinde paylaşılan her türlü bilgi ile oluşturulan Kullanıcı hesabını,


6- İçerik: Kullanıcıların Kunduz Hizmetine gönderdiği veya Kunduz Hizmetinde paylaştığı ve/veya gösterdiği tüm veriler, metinler, dosyalar, bilgiler, kullanıcı adları, görseller, grafikler, fotoğraflar, hesap bilgileri, ses ve video klipleri, sesler, müzik eserleri, özgün çalışmalar, uygulamalar, bağlantılar ve diğer içerik ve malzemeleri,


7- Sıfır Beş Tarafları: Sıfır Beş çalışanları, müdürleri, görevlileri veya temsilcilerini ifade eder.


Giriş


1- Kunduz Hizmetini kullanmak için işbu Sözleşme hüküm ve şartlarının Kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilmesi gerekmektedir. Kunduz Hizmetine eriştiğinizde ve/veya kullandığınızda, nasıl eriştiğinize bakılmaksızın, bu Sözleşmeye tabi olduğunuzu kabul edersiniz. Bu Sözleşmeye tabi olmayı kabul etmiyorsanız, Kunduz Hizmetine erişmemeniz ve Kunduz Hizmetini kullanmamanız gerekmektedir.


2- Kullanıcı, Sözleşme’yi kabul ettiğinde sözleşme yürürlüğe girer ve Kunduz Hizmetine erişime ve kullanmaya yetkili olduğunu, hizmetlere erişimde, hizmetlerin seçiminde ve kullanımında her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


3- İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte gerçek kişi Kullanıcı 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, tüzel kişi Kullanıcı ise, bu Sözleşme’nin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler.


4- Kullanıcı 18 yaşından küçük olması halinde Kunduz Hizmetinden velisinin onayı ve vasıtasıyla faydalanabileceğini kabul eder.


5- Kunduz eğitim ve öğrenim amaçlı dijital bir pazaryeridir. Kunduz Hizmeti, Kunduz pazaryerine erişim sağlanmasından ve kullanılmasından ibarettir.


6- Kullanıcılar aldıkları hizmet karşılığını satın aldıkları paketten düşülmesi kaydıyla Kunduz’a soru başına ücret veya Kunduz’a haftalık veya aylık abonelik ücreti öder.


7- Kunduz Hizmeti, test soruları çözümünü düzenlemek ve planlamak için Eğitmenler ile Kunduz arasındaki anlaşma altında, Kullanıcılara mobil uygulamalar veya web siteleri aracılığıyla sunulur.


8- Sıfır Beş, Kullanıcıya, işbu Sözleşmeyi kabul etmesi ile beraber Kunduz Hizmetine erişim sağlamaktadır ve Kunduz Hizmetine erişim bu Sözleşmedeki hüküm ve şartlara uyulmasına bağlıdır.


9- Sıfır Beş, işbu Sözleşmeyi zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme (“Güncellenmiş Koşullar“) hakkına sahiptir. Söz konusu değişikliklerin, yasal veya idari nedenlerle derhal yürürlüğe sokulması gerektiği haller dışında, Sıfır Beş, mümkün olduğunca, Güncellenmiş Koşullar yürürlüğe girmeden makul bir süre önce Kullanıcılara bildirimde bulunur.


10- Güncellenmiş Koşullar, Kunduz Hizmetinde yayınlayarak Kullanacılara bildirilebileceğini ve Güncellenmiş Koşulların yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kunduz Hizmetinin kullanılmasının (veya makul olarak belirtilen başka bir davranışta bulunulmasının) Güncellenmiş Koşulların kabul edildiği anlamına geleceğini Kullanıcı kabul eder. Bu yüzden, Kunduz Hizmetini kullanmadan önce işbu Sözleşmeyi ve tüm Güncellenmiş Koşulları gözden geçirmek Kullanıcının sorunluluğunuzdadır. Güncellenmiş Koşullar, yayınlandığı tarihte veya Güncellenmiş Koşullar’da belirtilen daha sonraki bir tarihte yürürlüğe girer ve o tarih itibariyle Kunduz Hizmeti Güncellenmiş Koşulları da Kullanıcıların kullanımını için geçerli olur. Güncellenmiş Koşullarda ortaya çıkan anlaşmazlıklar, işbu Sözleşmeye tabi olacaktır.


Hesap Bilgilerinin Doğruluğu ve Güncel Tutulması İle İlgili Kullanıcının Sorumluluğu


11- Kunduz Hizmetinde Kullanıcı tarafından paylaşılan her türlü bilgi ile oluşturulan Hesap aracılığıyla gerçekleşen her tür hareketin sorumluluğu Kullanıcıya aittir.


12- Sıfır Beş, Kullanıcının kendisinden başka herhangi biri adına Hesap oluşturmasını yasaklar ve Kullanıcı da oluşturmayacağını kabul eder. Ayrıca, Kunduz Hizmetine kayıt olurken, Hesap oluştururken ve takip eden diğer zamanlarda Kullanıcı, verdiği veya vereceği tüm bilgilerin gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bilgilerin doğru ve gerçek kalmaları için değişiklikleri gecikmeksizin güncelleyeceğini taahhüt eder.


13- Kullanıcı, Hesabında gerçekleşen veya Hesabı üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerden sorumludur ve Hesabını, Hesaptaki iletişim bilgileri de dâhil tüm bilgilerini her zaman güvenli ve gizli tutacağını kabul eder.


14- Kullanıcı doğru, tam ve güncel Hesap bilgileri sağlamaması halinde, Kullanıcının Kunduz Hizmetine erişimi ve Kunduz Hizmetini kullanımını engellenebilir veya Sıfır Beş akdedilmiş olan her türlü sözleşmeyi (işbu Sözleşme dahil) feshedebilir.


15- Kullanıcı, telefon numarasının değişmesi veya telefon hattının kapatılması durumunda, gönderilen mesajların doğru kişiye ulaşabilmesi için Hesap bilgilerini gecikmeksizin güncelleyeceğini taahhüt eder. Güncellenmeyen telefon numarasına gönderilen mesajların yanlış kişiye gitmesi halinde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.


Cayma Hakkı:


16- Kunduz Hizmeti kapsamında internet sitesi üzerinden satın alınan her türlü aylık/haftalık veya özel olarak koşulları belirlenmiş farklı zaman dilimlerini kapsayan üyelik paketlerinin iptali mümkündür. Üyelik paketi hiç kullanılmadığı takdirde 14 gün içerisinde iptali istenerek paket ücretinin tamamı Kullanıcıya iade edilir. Paket dahilinde eğer herhangi bir soru sorulmuş ise üyelik kullanımı mevcut olup üyelik ücretinin iadesi yapılmaz. 14 gün geçtikten sonra yapılan üyelik iade talepleri geçersizdir.


17- Kunduz Hizmeti kapsamında internet sitesi üzerinden satın alınan bir abonelik paketinin sonlandırılması mümkündür. Abonelik paketi, talep alındığı gün sonlandırılır, geçerli olduğu tarihe kadar kalan kullanım hakları devam eder ve iptal isteğini takip eden ayda otomatik ödeme gerçekleştirilmez


18- Apple App Store veya Google Play gibi platform kullanılarak yapılan her türlü paket satın alma iptallerinde veya abonelik sonlandırmalarında, iptal başvurusu veya abonelik sonlandırma Apple’a veya Google’a yapılır. Bu başvurularda Apple ve Google’ın iptal koşulları ve kuralları geçerli olacaktır. Bu iptal veya abonelik sonlandırma başvurularında Sıfır Beş’in hiçbir sorumluluğu yoktur.


19- İadeler satın alma yapılırken kullanılan ödeme yöntemine göre yapılır. İade işlemi Sıfır Beş tarafından yapıldıktan sonra ilgili ödeme sistemi sağlayıcısı tarafından işleme alınması zaman alabilir. Sıfır Beş bu gecikmelerde sorumluluk kabul etmez.


Hesap Kullanımı İle İlgili Kurallar


20- Kunduz tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, Kullanıcı sadece bir Hesaba sahip olabilir.


21- Kunduz tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, hizmetler münferiden Kullanıcının kendi kullanımı için geçerlidir.


22- Kullanıcı, diğer Kullanıcıların giriş bilgilerini istemeyeceğini, toplamayacağını ve kullanmayacağını kabul eder.


23- Kunduz Hizmetine girilmesini sağlayan doğrulama kodunun gizli tutulması Kullanıcının sorumluluğundadır.


24- Kullanıcı, Kunduz Hizmetine ilişkin hiçbir yazılım veya içeriği değiştiremez, uyarlayamaz ve kopyalayamaz. Kullanıcı, herhangi bir başka internet sitesinin veya uygulamanın, Kunduz Hizmetiyle veya Sıfır Beş’le ilişkili olduğuna dair yanlış izlenim verecek şekilde davranamaz, içerik oluşturamaz ve var olan içerikleri değiştiremez.


25- Kullanıcı, solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarmak dahil, Kunduz Hizmetini, sunucularını veya Kunduz Hizmetine bağlı ağları engelleyemez veya kesintiye uğratamaz. Kullanıcı, Kunduz sayfalarının kullanıcıların tarayıcılarında veya cihazlarında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez.


26- Kullanıcı, otomatik cihaz, kod, bot, örümcek, böcek veya kazıyıcı kullanmak dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Kunduz Hizmetinde yetkisiz yöntemlerle hesap oluşturamaz.


27- Kullanıcı, başka bir Kullanıcının Kunduz Hizmetini kullanmasını kısıtlamaya çalışmayacağını ve bu Sözleşmenin veya diğer Sıfır Beş koşullarının ihlal edilmesini teşvik etmeyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı, başka bir Kullanıcı veya üçüncü bir kişi tarafından bu Sözleşmenin veya diğer Sıfır Beş koşullarının ihlal edildiğini öğrendiğinde derhal Sıfır Beş’i bilgilendireceğini kabul eder. Kullanıcı, söz konusu üçüncü kişilerin ihlaline olanak sağlaması ve/veya ihlalden haberdar olduktan sonra Sıfır Beş’e haber vermemesi halinde ihlale iştirak etmiş sayılır.


28- Kullanıcılar tarafından gönderilen sorulara çözüm sunan Eğitmenler; öğretmen, üniversite öğrencisi veya Sıfır Beş’in değerlendirme kriterlerini karşılayan herhangi bir şahıs olabilir.


29- Kullanıcının Hesabı üzerinden ilettiği sorular, her gün 9:00 ve 23:00 saatleri arasında çözüm için işleme alınır. Bu saatler dışında gelen sorulara, eğitmen ağının erişilebilir olmasına bağlı olarak çözüm sunulabilir. Eğer 23:00 ve 9:00 arasında bir çözüm sunulamamışsa bir sonraki gün çözüm için işleme alınır.


30- Sıfır Beş, Kullanıcılara en kısa sürede kaliteli çözüm sunan bir hizmeti amaçlamakla beraber, standart sorularda Kullanıcılar tarafından gönderilen soruların ne kadar sürede çözüleceğiyle ilgili bir teminatta bulunmaz.


31- Kullanıcı, ilettiği bir sorunun yanlış çözüldüğünü düşünmesi halinde bu konudaki bildirim ve talebini uygulama üzerinden raporlayabilir veya destek@kunduz.com adresine e-posta gönderebilir. Kullanıcının talebi Kunduz tarafından en kısa sürede değerlendirilerek neticelendirilecektir. Çözümün hatalı olduğunun teyit edilmesi halinde sorunun doğru cevabı Kullanıcıya iletilecek ve hatalı soru için düşülen soru hakkı Hesaba iade edilecektir.


32- Kullanıcının herhangi bir şekilde Kunduz Hizmeti uygulamaları ve/veya internet sitesi üzerinden ve diğer başka bir yöntemle kendi iletişim bilgilerini (telefon numarası, e-posta adresi, sosyal ağ kullanıcı adı gibi) paylaşması yasaktır. Ayrıca, Kullanıcı diğer Kullanıcıların iletişim bilgilerini de, gerek Kunduz Hizmeti üzerinden gerekse diğer başka bir yöntemle istemeceğini veya başka herhangi bir şekilde elde etmeye çalışmayacağını taahhüt eder.


33- Kullanıcının telefon numarasını ve telefonunu birlikte değiştirmesi durumunda eski Hesabına kayıtlı e-posta adresine gönderilecek olan mesaj üzerinden Kullanıcı, eski hesabını yeni hesabına taşıyabilir.


34- Belli abonelik paketlerinde sunulan Rehberlik hizmeti, yine pazaryeri modeliyle işlemekte olup, Sıfır Beş sunulan öneri ve içeriklerle ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Buna rağmen kullanıcıların gönderdiği soruların, öneri ve içeriklerin herhangi bir 3.şahsın fikri haklarını ihlal etmesi durumunda ve/veya Sıfır Beş’in herhangi bir adli-idari makam tarafından sorumlu tutulması söz konusu olduğunda, ödenmesi gereken tüm bedel kullanıcıdan tazmin ve tahsil edilecektir.


İçerik İle İlgili Kullanıcının Sorumluluğu


35- Kullanıcı tarafından Kunduz Hizmetine gönderilen içeriklerden tamamen Kullanıcı sorumludur.


36- Kullanıcı, Kunduz Hizmeti aracılığıyla alakasız, şiddet, çıplaklık, kısmen çıplaklık içeren, ayrımcı, yasalara aykırı, ihlal edici, pornografik veya müstehcen fotoğraflar ya da başka İçerikler yüklemeyeceğini taahhüt eder.


37- Kullanıcı, Eğitmen, kurum, kuruluş ve kişilere hakaret etmeyeceğini, zorbalıkta bulunmayacağını, rahatsız edici davranışlarda bulunmayacağını, suistimal, taciz, tehdit veya taklit etmeyeceğini, korkutmayacağını ve Kunduz Hizmeti aracılığıyla kendisine veya başka herhangi birine ait gizli bilgileri (kredi kartı bilgileri, sosyal güvenlik veya diğer ulusal kimlik numaraları, halka açık olmayan telefon numaraları veya halka açık olmayan e-posta adresleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) paylaşmayacağını taahhüt eder.


38- Kullanıcı, soru dışı bir içerik göndermesi durumunda ortada bir soru olmadığı için çözüm gönderilmeyeceği, Eğitmenin zamanını almasından ötürü hizmet karşılığı ücretin Hesabından düşüleceğini kabul eder.


39- Kullanıcı, Kunduz Hizmetini hiçbir yasa dışı veya yetkisiz amaçla kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, Kunduz Hizmetini kullanırken ve İçerik paylaşırken, telif hakkı yasaları dâhil, ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik ve düzenlemelere uymayı kabul eder.


40- Kunduz Hizmetindeki İçerikler otomatik yöntemlerle taranamaz, çekilemez, ön belleğe alınamaz veya başka bir şekilde (Sıfır Beş’in açık izniyle bir arama motoru tarafından kullanılan standart arama motoru protokollerinin veya teknolojilerinin bulması haricinde) erişilemez.


41- Sıfır Beş, Kunduz Hizmetinde veya Kunduz Hizmeti aracılığıyla Kullanıcılar tarafından paylaşılan İçeriklerin mülkiyetini almaz. Bunun yerine, Kullanıcı, Gizlilik İlkelerinde bulunan ve 3. bölüm (“Bilgilerinizin Paylaşılması”), 4. bölüm (“Bilgilerinizi Nasıl Depoluyoruz”) ve 5. bölüm (“Bilgileriniz Hakkındaki Seçimleriniz”) dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Kunduz Hizmetinin Gizlilik İlkesine tabi olmak üzere, Kunduz Hizmeti üzerinde veya aracılığıyla paylaştığı İçeriklerin kullanımı için Sıfır Beş’e işbu belgeyle münhasır olmayan, bedeli tamamen ödenmiş ve telifsiz, devredilebilir, alt lisans verilebilir, uluslararası bir lisans tahsis eder.


42- Bu durumda Kullanıcı: (i) Kunduz Hizmetinde veya Kunduz Hizmeti aracılığıyla paylaştığı İçeriklerin sahibi olduğunu veya işbu Sözleşmede belirtilen hakları ve lisansları verme hakkına sahip olduğunu; (ii) Kunduz Hizmetinde ve Kunduz Hizmeti aracılığıyla İçeriklerin paylaşılmasının ve kullanılmasının, gizlilik hakları, kişilik hakları, telif hakları, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir üçüncü tarafın haklarını irtikâp veya ihlal etmeyeceğini; (iii) Kunduz Hizmetinde veya Kunduz Hizmeti aracılığıyla paylaştığı İçerikler yüzünden ödenmesi gereken her tür telif ücretini, harçları ve diğer her tür bedeli ödemeyi kabul ettiğini ve (iv) bulunduğu yargı bölgesinde işbu Sözleşmeyi kabul etmek için yasal hak ve yetkiye sahip olduğunu beyan ve kabul eder.


43- Kullanıcı, bir İçerik veya bilgi paylaştığında, Sıfır Beş’e ve soruyu çözecek Eğitmenlere uygulamanın ilerideki diğer hizmetlerinde kullanımı için erişim ve kullanım izni vermiş olur.


44- Soru Kütüphanesi’nde görülen içeriklerin doğruluğu, sınıflandırması , kalitesi ve önerilen zorluk seviyesi Kullanıcı ve Eğitmen’in sorumluluğunda olup Sıfır Beş hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.


45- Kunduz Hizmetinin bir bölümü reklam gelirleriyle desteklenebilir ve Kunduz Hizmetinde reklamlar ve tanıtımlar gösterilebilir. Kullanıcı, Sıfır Beş’in bu tür reklam ve tanıtımları Kunduz Hizmetine veya İçeriklere, İçeriklerin yanına veya İçeriklerle birlikte yerleştirebileceğini işbu belgede kabul eder. Bu tür reklam ve tanıtımların şekli, üslubu ve kapsamı bildirimsiz değiştirilebilir.


46- Kullanıcı, Kunduz Hizmetinde paylaşılan İçeriklerden Sıfır Beş’in sorumlu olmadığını kabul eder. Sıfır Beş’in herhangi bir İçeriği önceden tarama, izleme, düzenleme veya kaldırmaya dair herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. İçeriklerin işbu Sözleşmeyi ihlal etmesi halinde, söz konusu İçeriklerin yasal sorumluluğu Kullanıcıya aittir.


47- Kunduz Hizmetinin Gizlilik İlkelerinde aksi belirtilmediği sürece, Kullanıcı ile Sıfır Beş arasındaki hiçbir İçerik gizli ve tescilli olmayacaktır. Kullanıcının paylaştığı İçeriklerin kullanımı veya ifşası nedeniyle Sıfır Beş hiçbir şekilde yükümlü olmayaktır ve bunların kullanılması, paylaşılması veya paylaşılmaması nedeniyle Sıfır Beş’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı, Sıfır Beş’le ilişkisinin gizli, güvene dayalı veya başka bir şekilde özel bir ilişki olmadığını ve herhangi bir İçerik göndermeye karar vermesinin, İçeriklere ilişkin olması dâhil, Sıfır Beş’i üçüncü kişilerden veya genel halka dâhil olan insanlarınkinden farklı bir konuma yerleştirmediğini kabul eder ve onaylar. İçeriklerin hiçbir bölümü Sıfır Beş tarafından hiçbir güvenlik yükümlülüğüne tabi olmayacaktır ve Sıfır Beş İçeriklerin hiçbir kullanımı veya ifşası için yükümlü olmayacaktır.


Sıfır Beş İçerikleri ve Telif Hakları


48- Kunduz Hizmeti’ne ilişkin veya bununla ilgili yazılımlar üzerindeki her türlü hak ve lisans Sıfır Beş’e ait olup, Kullanıcıya Kunduz Hizmetine giriş sağlanması, hiçbir şekilde lisans verildiği anlamına gelmez. İşbu Sözleşme veya Sıfır Beş ile Kullanıcı arasındaki hiçbir diğer sözleşme tahtında Kullanıcıya lisans verildiği anlamına gelebilecek bir hüküm bulunmadığı taraflarca kabul edilmiştir. 36, 37 ve 39.maddelerde yer alan taahhütlere rağmen bu taahhütlere aykırı hareket eden ve herhangi bir tür ve şekilde Sıfır Beş’in tazminat ödemesine veya sorumlu tutulmasına neden olan kullanıcı, Sıfır Beş tarafından yazılı olarak talep edilmesini müteakip üç işgünü içerisinde kendisinden istenen miktarı faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


49- Kunduz Hizmetinde, Sıfır Beş’e ait veya Sıfır Beş tarafından lisanslı olan içerikler bulunabilir (“Sıfır Beş İçerikleri“). Sıfır Beş İçerikleri telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır ve diğer yasalar tarafından korunur ve Kullanıcı ile Sıfır Beş arasında, Sıfır Beş İçeriklerinin ve Kunduz Hizmetinin tüm hakları Sıfır Beş’e aittir. Kullanıcı, Sıfır Beş İçeriklerine dâhil olan veya eşlik eden hiçbir telif hakkı, ticari marka, hizmet markası veya diğer mülkiyet hakları bildirilerini kaldırmayacak, değiştirmeyecek veya gizlemeyecek ve Sıfır Beş İçeriklerini yeniden kopyalamayacak, değiştirmeyecek, uyarlamayacak, türevlerini oluşturmayacak, çalmayacak/oynatmayacak, görüntülemeyecek, yayınlamayacak, dağıtmayacak, aktarmayacak, satmayacak, lisansını tahsis etmeyecek ve başka bir şekilde istismar etmeyecektir.


50- Kunduz adı ve logosu Sıfır Beş’in ticari markalarıdır ve Sıfır Beş’ten önceden yazılı izin alınmadan tamamen veya kısmen kopyalanamaz, taklit edilemez ve kullanılamaz. Ayrıca, tüm sayfa başlıkları, özel grafikler, düğme simgeleri ve kodlar Sıfır Beş’in hizmet markaları, ticari markaları ve/veya ticari takdim şekilleridir ve önceden Sıfır Beş’ten yazılı izin alınmadan tamamen veya kısmen kopyalanamaz, taklit edilemez ve kullanılamaz.


51- Bir açık kaynak lisansı altında açıkça izin verilmediği veya açık yazılı izin verilmediği takdirde, Kullanıcı, Sıfır Beş yazılımını kısmen veya tamamen değiştiremez, türevlerini oluşturamaz, kaynak koda dönüştüremez veya bir başka şekilde kaynak kodu kopyalamaya çalışamaz.


52- Kullanıcı, tek başına yazılım ürünü, uygulama veya tarayıcı eklentisi gibi Sıfır Beş yazılımlarını indirir veya kullanırsa, zaman zaman yazılımı iyileştirmek, yükseltmek ve daha fazla geliştirmek için yazılım tarafından yükseltmeler, güncellemeler ve ek özellikler indireceğini ve bunları yükleyeceğini kabul eder.


53- Sıfır Beş, özellikle talep ettiği ve bazı özel koşul, şart ve gereksinimlerin geçerli olabileceği içerikler, bilgiler, fikirler, öneriler veya diğer malzemeler dışında hiçbir içeriği, bilgiyi, fikri, öneriyi veya diğer malzemeyi kabul etmez veya dikkate almaz. Bunun nedeni, fikirlerin Sıfır Beş’in bağımsız olarak geliştirdiği veya geliştirmekte olduğu fikirlere benzer olması halinde herhangi bir yanlış anlaşılma olmasını önlemektir. Bu nedenle, Sıfır Beş talep edilmemiş malzemeleri veya fikirleri kabul etmemektedir ve bu şekilde aktarılan malzeme veya fikirler için sorumluluk almaz. Bu ilkeye rağmen Kullanıcı, Sıfır Beş’e içerik, bilgi, fikir, öneri veya başka malzemeler göndermesi halinde, Sıfır Beş’in bu tür içerik, bilgi, fikir, öneri veya diğer malzemeleri, ürün ve hizmet geliştirme ve pazarlama dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir amaç doğrultusunda Kullanıcıya karşı hiçbir yükümlülüğü olmadan ve herhangi bir ödeme yapmadan kullanmakta serbest olduğunu kabul eder.


Ücret


54- Abonelikler aboneliğin gerçekleştirildiği platformda belirtilen ücret ve kapsamda sunulmaktadır.


55- Abonelik ücreti aylık olarak Kullanıcı’nın belirttiği ödeme yöntemiyle otomatik olarak alınmaktadır. Kullanıcı aboneliğini sonlandırmadığı sürece kullanıcının abone oluşunun ay dönümlerinde aboneliği aylık ücret karşılığında yenilecektir.


56- Websitesi abonelik ücreti mevcut eğitim ve öğretim yılının sonuna kadar Kullanıcı’nın aboneliğe başladığı tarihte kabul ettiği miktarda devam eder. Abonelik ücreti yeni eğitim ve öğretim yılının Eylül ayı itibarıyla yeni ücretler üzerinden güncellenir.


57- Websitesi üzerinden başlatılan abonelik paketinin farklı bir ücretli abonelik paketiyle değiştirilmesi durumunda, mevcut soru sorma hakları bir sonraki pakete devreder ancak devreden soru adedi bir önceki paketin bitiş süresine kadar geçerlidir.


58- Kunduz Hizmetinin kullanılmasından kaynaklanan tüm veri ücretlerinden Kullanıcı sorumludur. Kunduz Hizmetlerinin Kullanıcı dışındaki kimseler tarafından kullanılması yasak olup, bunların her ne şekilde ve surette olursa olsun başkaları tarafından kullanılmasından doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir.


59- Sıfır Beş, yegâne takdir yetkisi altında Kunduz Hizmetinin veya Sıfır Beş tarafından sunulan diğer hizmetlerin herhangi veya tüm yönleri için masrafları tesis etme, kaldırma ve/veya değiştirme hakkını saklı tutar. Sıfır Beş paket ve/veya abonelik fiyatlarında herhangi bir zaman diliminde değişiklik yapabilir. Bu değişikliklerden geçmiş paket ve/veya abonelik alımları olumlu veya olumsuz etkilenmez. Ek olarak, belirli coğrafi alanlarda ve derslerde uygulanan masrafların, Kunduz Hizmetinin yüksek talep dönemlerinde önemli ölçüde artabileceği taraflarca kabul edilmiş ve mutabık kalınmıştır. Sıfır Beş, Kullanıcının bilgisi dâhilinde olsa dahi Hesabı altında oluşan Kullanıcının sorumlu olacağı masraflar veya bunlarla ilgili miktarlar, uygulanabilecek masraflar hakkında Kullanıcıyı bilgilendirmek için makul çabayı gösterir. Sıfır Beş zaman zaman aynı veya benzer Kunduz Hizmetleri için, promosyon teklifleri ve indirimlerle farklı masraflarla sonuçlanabilecek fırsatları belirli Kullanıcılara sağlar ve Kullanıcıya sunulduğu sürece, hizmetlerin kullanımı ya da Kullanıcıya uygulanan masrafların üzerinde hiç bir etkisi olmadan bu tip promosyon teklifleri ve indirimleri Kullanıcı kabul etmiş olur.


60- Kullanıcı, promosyonların (i) hedef kitle ve amaç için ve yasal bir şekilde kullanılması gerektiğini; (ii) açıkça Sıfır Beş tarafından izin verilmediği sürece, çoğaltılamayacağını, satılamayacağını veya herhangi bir şekilde aktarılamayacağını veya genel kamuya açık olmayacağını; (iii) Sıfır Beş yükümlülük altına girmeden herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda Sıfır Beş tarafından devre dışı bırakılmış olabileceğini; (iv) Sıfır Beş’in belli Promosyon Kodu için tesis ettiği belirli şartlara uygun olarak kullanılabileceğini (v) nakit için geçerli olmadığını ve (vi) kullanımdan önce sona erebileceğini kabul eder. Sıfır Beş, Kullanıcının veya diğer bir Kullanıcının Promosyon kullanımında, promosyon kullanımı veya amortismanında yanlışlık, hile, yasadışı durum tespit eder veya promosyon koşullarının ve bu koşulların ihlaline inanır veya karar verirse kredileri ya da diğer özellikleri veya faydaları kısıtlama veya indirim yapma hakkını saklı tutar.


61- Dönemsel olarak Kunduz Hizmetine yeni üye olmuş kullanıcılara ücretsiz soru hakkı tanınabilir. Sıfır Beş’in, tanınan bu hakkı mevcut Kullanıcılara da yansıtma yükümlülüğü yoktur. Dönemsel olarak Kunduz Hizmeti Kullanıcılarının arkadaşlarını davet etmeleri ve davet edilen her arkadaşın Kunduz Hizmetine üye olması sonucunda ücretsiz soru hakkı davet edilen Kullanıcıya tanınabilir. Arkadaşları davet etme karşılığı hak kazanılacak promosyonlar yalnızca Kunduz Hizmetinde SMS üzerinden yapılan davetler için geçerlidir ve 50 soru hakkıyla sınırlıdır. Dönemlik kampanyalardan geçmişte satın alınan paketlerle faydalanılamaz.


62- Hizmetleri kullanmak için gerekli veri ağ erişimini elde etmek Kullanıcının sorumluluğu altındadır. Mobil ağ verileri ve mesajlaşma oranları ve ücretleri Kunduz Hizmetlerine kablosuz özellikli cihazların kullanımı veya erişimi ile uygulanabilir. Kunduz Hizmetlerine ve ilaveten güncellemelere erişim ve kullanım için uyumlu donanım veya cihazların edinilmesi ve güncellenmesi Kullanıcının sorumluğu altındadır. Sıfır Beş, Kunduz Hizmetlerinin veya bunun herhangi bir kısmının, herhangi bir donanım veya cihazda çalışacağını garanti etmez. Ek olarak Kunduz Hizmetleri internet veya elektronik haberleşmelerin kullanımından doğabilecek arızalara ve gecikmelere tabi olabilir. Sıfır Beş söz konusu nedenlerle yaşanan gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.


63- Sıfır Beş’in kontrolü dışında, internet sağlayıcısı veya diğer teknik sebeplerle Kunduz Hizmeti’ne erişiminde aksaklıklar olması halinde, Sıfır Beş en kısa sürede söz konusu aksaklıkları çözmeyi hedeflemektedir, ancak bu sebeplerle Kunduz Hizmetlerine erişimin aksaması nedeniyle Sıfır Beş’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını Kullanıcı kabul eder.


Hizmetin Sonlandırılması ve Fesih


64- Sıfır Beş, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kunduz Hizmetini sonlandırma, erişimi değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Kunduz Hizmetinin sonlandırılması durumunda Sıfır Beş’in sorumluluğu Kullanıcının paketinde kullanmadığı miktarla sınırlı olduğu, başkaca hiç bir hukuki, mali ve cezai sorumluluğu olmadığı Kullanıcı tarafından kabul ve ikrar olunmuştur.


65- Kullanıcı, Hesabını sonlandırmak istediği takdirde, Kunduz Hizmetine giriş yapıp ayarlar ekranından “Problem Bildir” seçeneğinden veya destek@kunduzapp.com adresine talebini açıklayan bir e-posta atarak Kunduz Hizmeti Hesabını sonlandırabilir. Kunduz Hizmetine erişimin sonlandırılması, fotoğraflara, yorumlara, sorulara iletilen cevaplara ve diğer verilere Kullanıcının Hesabı üzerinden erişimin kapatılması anlamına gelmektedir, ancak bu bilgiler ve veriler Kunduz Hizmetinde kalmaya, ileride farklı hizmetler için Kullanıcı kimliğini açığa çıkartmayacak şekilde kullanılmaya ve görünmeye devam edebilir.


66- Sözleşmenin herhangi bir veya birden fazla hükmünün ihlali, Sıfır Beş’in tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı Hesabının kapatılmasıyla sonuçlanabilir. Kullanıcının, Kunduz Hizmetinde paylaştığı İçeriklerin Sıfır Beş’in sorumluluğunda olmadığını ve olamayacağını ve Kunduz Hizmetini kullanırken karşı karşıya kalabilecek risklerin tamamen Kullanıcının sorumluluğunda olduğunu Kullanıcı kabul eder. Kullanıcının, işbu Sözleşmenin özünü veya metnini herhangi bir şekilde ihlal etmesi ya da Sıfır Beş’i bir risk veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakması durumunda, Sıfır Beş, Kunduz Hizmetini Kullanıcıya sunmaya kısmi olarak ya da bütünüyle son verebilir.


67- Hesap kapatıldıktan sonra, işbu Sözleşmede verilen tüm hakların geçerliliği derhal sona erer.


68- Sıfır Beş’in herhangi birinin Kunduz Hizmetine erişmesini istediği zaman reddetme hakkı saklıdır.


Sözleşmenin İhlali


69- Sıfır Beş, Kullanıcının işbu Sözleşmenin herhangi bir veya birden fazla hükmünü ihlal ettiğini tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlediğinde, İçerikleri veya İçeriklerin bulunduğu Hesapları kaldırabilir, düzenleyebilir, engelleyebilir ve/veya izleyebilir, Sıfır Beş’in bu yönde herhangi bir yükümlülüğü olmadığını, Kullanıcı kabul eder. Kullanıcının ihlali sonucu Sıfır Beş’in ve/veya üçüncü şahısların zarara uğraması halinde Kullanıcı, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve zararı da tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.


Sorumluluk


70- Sıfır Beş Eğitmenlerin uygunluk, doğruluk veya yetkinliğini garanti etmez. Eğitmenlerin Kullanıcının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacağını belirlemek yalnızca Kullanıcının sorumluluğu altındadır. Sıfır Beş Kullanıcılar ve Eğitmenler arasındaki uyuşmazlıklara dahil olmayacaktır. Kunduz Hizmetini kullanarak üçüncü şahıs tedarikçilerini kapsayan potansiyel güvensizlik, saldırı, küçüklere zararlı olması veya başka bir şekilde Eğitmenler tarafından hizmetler kullanılarak düzenlenen veya planlanan durumların riski ve takdiri Kullanıcıya ait olmak üzere, Kullanıcı tarafından kabul edilmiştir. Sıfır Beş’in Eğitmenler ve Kullanıcılar arasındaki ilişkilere veya işlemlere bağlı veya mütevellit durumlarla ilgili sorumluluğu bulunmaz.


71- Kullanıcının Kunduz Hizmetinin diğer Kullanıcılarıyla çevrimiçi veya çevrimdışı etkileşimleri tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, Sıfır Beş’in Kullanıcıların davranışlarından sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul eder. Sıfır Beş’in Kullanıcılar arasındaki anlaşmazlıkları izleme veya bunlara müdahale etme hakkı saklıdır, ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, İçerikleri veya her türlü kişisel ya da diğer bilgileri gönderirken, başkalarıyla etkileşimde bulunurken sağduyulu ve özenli davranmalıdır.


72- Kunduz Hizmetinden alınan iletişimlerden üçüncü taraf internet sitelerine veya özelliklerine bağlantılar verilebilir. Kunduz Hizmetindeki görüntülerde veya yorumlarda da üçüncü taraf internet sitelerine veya özelliklerine bağlantılar bulunabilir. Kunduz Hizmetindeki işlevler Kunduz Hizmetiyle üçüncü taraf internet siteleri veya özellikleri arasında etkileşimler olmasına izin verebilir. Buna Kunduz Hizmetini ve Kunduz Hizmetindeki Kullanıcı Hesabını üçüncü taraf internet sitelerine veya özelliklerine bağlayan uygulamalar dâhildir. Örneğin, Kunduz Hizmetinde bulunan bir özellik, Kullanıcının Kunduz Hizmetinden İçerik paylaşmasına veya İçerikleri bir üçüncü tarafla paylaşmasına olanak sağlayabilir ve bunlar söz konusu üçüncü tarafın hizmetinde veya uygulamasında herkese açık olarak paylaşılabilir. Bu işlevi kullanmak için genellikle Kullanıcının Hesabına üçüncü taraf hizmetinden giriş yapması gerekir ve bu işlemi yaparken karşı karşıya kalınabilecek riskler tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Sıfır Beş’in bu üçüncü taraf internet hizmetleri veya içerikleri üzerinde kontrolü yoktur. Kullanıcı, Sıfır Beş’in bu tür üçüncü taraf hizmetlerinden veya özelliklerinden hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını açıkça kabul eder. Kunduz Hizmeti aracılığıyla bulunan üçüncü taraflarla aradaki iletişim ve ticari işlemler tamamen Kullanıcı ile üçüncü tarafın arasındadır. Kullanıcı, Kunduz Hizmetini veya Kunduz Hizmetindeki Hesabı üçüncü taraf hizmetleriyle bağlayan uygulamaları (her biri “Uygulama” olarak anılır), tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve karşı karşıya kalabileceği risklerin tüm sorumluluğunu alarak kullanmayı seçebilir ve söz konusu Uygulama Kunduz Hizmetindeki Kullanıcı Hesabıyla etkileşimde bulunabilir, bağlantı kurabilir veya Hesap bilgilerini toplayabilir ve/veya alabilir. Kullanıcı, bu tür Uygulamaları kullanarak, aşağıdakileri kabul etmiş olur: (i) Bilgi paylaşmak için bir Uygulama kullanılırsa, Kunduz Hizmetindeki Hesapla ilgili bilgiler paylaşılabilir, (ii) bir Uygulamanın kullanılması, kimliği belirleyen bilgilerin, Sıfır Beş bu bilgileri sağlamamış olsa bile, herkese açık biçimde ifşa edilmesine ve/veya Kullanıcı ile ilişkilendirilmesine neden olabilir ve (iii) bir Uygulamanın kullanılması tamamen Kullanıcının tercihine bağlıdır ve bundan kaynaklanabilecek riskler tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır ve Kullanıcının Sıfır Beş’i Uygulamaya ilişkin hareketlerden doğacak zararlara karşı tazmin etmesi gerekebilir.


73- Sıfır Beş’in amacı Kunduz Hizmetinin olabildiğince kullanılabilir olmasını sağlamak olsa da, programlanmış bakım veya yükseltme, acil durum onarımları veya telekomünikasyon bağlantılarının ve/veya ekipmanlarının arızalanması nedenleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Kunduz Hizmeti kesintiye uğrayabilir. Ayrıca Sıfır Beş’in önceden bildirimde bulunmaksızın Kunduz Hizmetindeki her türlü içeriği herhangi bir nedenle kaldırma hakkı saklıdır. Kunduz Hizmetinden kaldırılan içerikler, bazı yasal yükümlülüklere uymak amacı dâhil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla Sıfır Beş tarafından depolanmaya devam edebilir. Buna bağlı olarak Sıfır Beş, Kullanıcıya kendi İçeriklerini yedeklemesini tavsiye eder. Başka bir deyişle, Kunduz Hizmeti bir yedekleme hizmeti değildir ve Kunduz Hizmetinden İçerikleri yedeklemesi veya depolaması beklenemez. Kunduz Hizmetlerinin değiştirilmesi, durdurulması ve sonlandırılması veya İçeriklerin kaybedilmesi durumunda Sıfır Beş’in Kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, ayrıca İnternetin güvenlik ihlallerine tabi olabileceğini ve İçerik veya başka bilgileri göndermenin güvenli olmayabileceğini de kabul eder.


Garanti Reddi


74- Sıfır Beş İçerikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kunduz Hizmeti “olduğu gibi” ve “tüm hatalarıyla” sunulmaktadır. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Sıfır Beş Taraflarından hiçbiri, (a) Kunduz Hizmeti, (b) Sıfır Beş İçerikleri, (c) Kullanici İçerikleri veya (d) Sıfır Beş’e veya Kunduz Hizmeti aracılığıyla bilgi aktarılmasına ilişkin güvenlik ile ilgili olarak açık veya zımni hiçbir beyan veya garanti veya destek vermemektedir. Ayrıca Sıfır Beş Tarafları işbu sözleşmede, pazarlanabilirlik, özel bir amaca uygun bulunma, ihlal etmeme, zapta karşı teminat, özel, ticaret, müdahalesiz kullanım, sistem entegrasyonu ve bilgisayar virüsü içermeme garantileri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla açık veya zımni her tür garantiyi reddetmektedir.


75- Sıfır Beş Tarafları, Kunduz Hizmetinin hatasız veya kesintisiz çalışacağını, kusurların düzeltileceğini veya Kunduz Hizmetini sunan Kunduz Hizmeti veya sunucusunun virüsler dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, zararlı bileşenler içermediğini beyan veya garanti etmez. Sıfır Beş Tarafları, Kunduz Hizmetinde bulunan bilgilerin (talimatlar dâhil) doğru, eksiksiz veya kullanışlı olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmaz ve garanti vermez. Kullanıcı, Kunduz Hizmetinin kullanılmasından kaynaklanan risklerin kendisinin sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Sıfır Beş Tarafları, Kunduz Hizmetinin kullanılmasının herhangi bir yargı bölgesinde yasal olduğu garantisini vermez ve Sıfır Beş Tarafları bu tür garantileri özellikle reddeder.


76- Kullanıcı, Kunduz Hizmetine erişerek veya Kunduz Hizmetini kullanarak, Kunduz Hizmetine eriştiği veya Kunduz Hizmetini kullandığı tüm yargı bölgelerinde Kunduz Hizmeti vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin yasalara uygun olduğunu beyan ve garanti eder.


77- Sıfır Beş Tarafları İçerikleri desteklemez ve İçeriklere dayanan veya İçeriklerden kaynaklanan hiçbir kayıp, hasar (gerçek, sonuç olarak ortaya çıkan, cezai veya diğer her türlü), tazminat, yükümlülük veya diğer her tür sebepten doğan sorumluluk veya yükümlülükleri özellikle reddeder.


Sorumluluğun Sınırlandırılması; Feragatname


78- Sıfır Beş’in hiçbir koşulda Kullanıcıya karşı doğrudan veya dolaylı olarak (a) Kunduz Hizmeti; (b) Sıfır Beş İçerikleri; (c) Kullanıcı İçerikleri; (d) Kunduz Hizmetinin kullanılması, kullanılmaması veya Kunduz Hizmetinin performansı; (e) Sıfır Beş Taraflarının veya emniyet birimlerinin Kullanıcının veya başka bir tarafın Kunduz Hizmetini kullanmasına ilişkin olarak yürüttüğü bir soruşturmayla bağlantılı her tür dava; (f) telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hak sahipleriyle bağlantılı her tür dava; (g) Kunduz Hizmetinin çalışmasındaki her tür hata veya kusur veya (h) herhangi bir Kullanıcının bilgisayarı, mobil cihazı veya diğer ekipman veya teknolojisinde meydana gelen kar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, işin durması, sonuçlarda hata veya bilgisayar arızası veya hatalı çalışması dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir güvenlik ihlalinden veya herhangi bir virüs, böcek, kurcalama, sahtekarlık, hata, kusur, ihmal, kesinti, arıza, çalışma veya aktarma gecikmeleri, bilgisayar hattı veya ağ arızaları veya diğer her türlü teknik hatadan veya diğer hatalı çalışmalardan kaynaklanan her tür hasar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bunlarla ilgili olan hiçbir kayıp veya hasar için yükümlülüğü yoktur.


79- Sıfır Beş’in hareketleri veya kusurlarından kaynaklanan hasar veya kayıp olması halinde, varsa, Kullanıcının uğradığı zararın telafi edilemeyeceğini veya Sıfır Beş Taraflarına ait veya onlar tarafından kontrol edilen hiçbir internet sitesi, uygulama, hizmet, mülkiyet, ürün veya diğer içerikten faydalanmayı engelleyen bir mahkeme emri almaya hak kazanma için yeterli olmadığını ve Sıfır Beş Taraflarına ait veya onlar tarafından kontrol edilen hiçbir internet sitesi, uygulama, mülkiyet, ürün, hizmet veya diğer içeriğin geliştirilmesini, üretimini, dağıtımını, reklamının yapılmasını, gösterilmesini veya bunlardan faydalanmayı engelleme veya kısıtlama hakkının olmayacağını Kullanıcı kabul eder.


80- Üçüncü şahıslara ait faaliyetler, içerik, bilgi veya verilerden Sıfır Beş sorumlu değildir. Kullanıcı, Sıfır Beş’i, direktörlerini, çalışanlarını ve aracılarını, bilinen veya bilinmeyen, herhangi bir üçüncü şahsa karşı açmış olduğu bir dava konusundan doğan veya bu tür bir dava konusuyla ilişkili herhangi bir talepten ve hasardan ibra ettiğini kabul eder.


Tazminat


81- Kullanıcı (i) Kullanıcı İçeriği veya Hizmet kullanımına erişimi; (ii) Bu Sözleşmenin ihlali veya iddia edilen ihlali; (iii) fikri mülkiyet hakları, kişilik, gizlilik veya mülkiyet hakları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir üçüncü şahsın hakkının ihlali; (iv) her tür düzenleyici, idari ve yasama kurumu dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her tür hükümet ve hükümet benzeri kurumun herhangi bir kanun, kural, düzenleme, yasa, tüzük, hüküm veya talimatını ihlali veya (v) Kullanıcı tarafından verilen herhangi bir yalan beyan ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir davranışı nedeniyle veya bununla ilişkili olarak Sıfır Beş’in karşı karşıya kalabileceği her türlü tazminat ve taleplere karşı Sıfır Beş’in zararını tazmin edeceğini kabul eder. Böyle bir talep karşısında, Kullanıcı, Sıfır Beş’i savunacağını (Sıfır Beş’in talebi üzerine), beri kılacağını ve yukarıdakilerden herhangi birine bağlı olarak (Kunduz Hizmetinde doğrudan Kullanıcının gerçekleştirdiği hareketler veya Kullanıcı adına gerçekleştirilen hareketler dahil) meydana gelen veya bunlarla başka bir şekilde ilişkili olabilecek her tür makul avukatlık ücretleri ve maliyetleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, oluşabilecek her tür tazminat, yükümlülük, hasar, kayıp, masrafı tazmin edeceğini kabul eder.


82- Kullanıcı, her türlü iddianın savunmasında Sıfır Beş’in talep ettiği şekilde işbirliği yapmayı taahhüt eder. Sıfır Beş, Kullanıcının tazmin etmesine tabi olan her tür konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü yürütme hakkını saklı tutar ve Kullanıcı da önceden Sıfır Beş’ten yazılı izin almadan hiçbir tazminat talebini karara bağlamayacağını kabul eder.


Hak Taleplerinde Zaman Sınırlaması


83- Kullanıcı, Sıfır Beş’le arasındaki ilişkiden kaynaklanan her tür hak talebinin, ortaya çıktığı tarihten itibaren bir yıl içinde yapılması gerektiğini, aksi takdirde hak talebini kanunen yapamayacağını kabul eder.


Geçerli Yasa ve Yargılama Yeri


84- İşbu Kullanım Koşullarının, milletlerarası hukuk prensipleri dikkate alınmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yönetileceği, yorumlanacağı ve sonuçlandırılacağı, Sıfır Beş’in her türlü kayıtlarının 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 222. Maddesi anlamında kesin delil teşkil edeceği, her türlü uyuşmazlık ve ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağı taraflarca beyan ve kabul edilmiştir.