Gaz Basıncı Örnek Sorular

Basınç konumuz da gaz basıncı.
Sorularımıza devam ediyoruz.
Şekildeki kapta su ipe bağlı buz ve gaz dengede.
Yalnız buza ısı verilerek eritilir ise su ve gaz basıncı nasıl değişir?
Burada da dikkat etmemiz gereken husus şu.
Evimizde bir şişeyi ağzına kadar doldurup cam şişeye pet şişe farketmez.
Buzluğa attığımızda pet şişenin daha fazla şiştiğini cam bir şişe ile yaptıysak bunu cam kırılma ihtimalini de göz olarak yapılacak.
Tabii ki bu bu deneyimimiz.
Burada cam şişenin kırıldığını, plaj içinde şiştiğini gözlemledik.
Bu ne demek oluyor?
Örneğin bu yazacağım ifadeler bütün ÖSYM ve MEB müfredatında ve çözebileceğimiz sularda kullanabileceğimiz daimi bir ifade.
Eğer elinizde dokuz ve delik su var ise bu su dokunduğunda.
Un ve buz oluşur.
O halde bunun tam tersi de on üyelik buz verirse ortama 9 ve su verir demek.
Bu durumda suyun yoğunluğunu biz genelde bir gram bölü santimetre küp aldığında, bu değişimden dolayı buzun yoğunluğunun 09 gram bölü sade metreküp olarak kullanırız.
O yüzden su buz kendi sıvısı olan suyun içinde yüzer.
Yani elinizde on beylik buz varsa ve suyun içinde yüzüyor.
Sa dokuz ve suyun içinde ve dışarıda kalacak şekilde yüzer.
Fakat burada görmüş olduğunuz gibi eğer buz omuz on ve hacım olarak geçersek.
Burada görmüş olduğunuz buz umuzu on ve hacim seçer isek.
Burada ip yardımıyla zoraki olarak sıvının içine batırılmış suyun içine, o halde bir cismi 10 ve olarak suyun içine batırıp sanırız bu suyun seviyesini on ve yükseltmiş siniz demektir.
O halde bu buzu erittiği de ortadan kaldırdığımızda ortama ne kadar su verecek?
Dokuz ve az önce bu sıvıyı, yani suyu on ve kadarlık hacimle yükseltmiş deniz.
Şimdi o eli erdikten sonra ortama vereceğiniz dokuz ve su olduğu için aslında burada bu erime işleminden sonra suyun miktarında azalma olacak.
O halde kap tabanındaki su basıncına hastaligi olarak söyleyecek olursak burada su seviyesinin azaldığını söyledik. O halde pe suda ne olur azalır.
Yani burada ilk örneğimiz sorusunu sorumuzu cevabını vermiş olduk.
Suyun basıncı azalır dedik.
Peki burada suyun derinliğinin bir kısmının azaldığını söylersek, az önce gazın kapladığı hacim bu kadardı.
Su seviyesi aşağı çekildiği için gazın kapladığı hacim arttı.
İdeal gaz denklemi biz kapalı kaplarda ideal gaz edip ρ ve en T şeklindeydi.
Burada eşitliğin sağ tarafı sabit.
Görmüş olduğunuz gibi gazın hacmi artarsa gazın basıncı ne olacak?
Azalacak.
O halde gaz basıncı ile hacmi ters orantılı olduğu için gazın hacmi artar.
O halde gazın basıncı azalır ifadesini söylersek cevab larımızı bulmuş olduk.
Suyun basıncı ve gaz basıncının azaldığını ifade edebiliriz.
Devam edecek olursak, bir sonraki sorumuz da.
Yine bir şekilde kapımız var.
Şekildeki kapta ipe bağlı esnek kolon, su içinde şekilde gibi dengede, ip koparsa ve balon yüzeye ulaşana kadar kap tabanındaki sıvı basıncı ve balonun gaz basıncı nasıl değişir dedik.
Şu anda bu balon umuzun üzerinde şu kadar derinlikte sıvı var, ipi kopar.
Attığımız an da balon.
Tabii ki içindeki gazdan ne değildir?
Suyun kaldırma koca yukarı doğru hareket edecek.
Balon umuzun bir yüzeyini şöyle çizmek istiyorum.
Şu an bu balon umuzun bir yüzeyi olsun.
Az önce bu kadar üzerinde sıvı var iken artık sıvının seviyesi azaldı.
O halde balonun üzerine yapılan basınç azalır.
Tabii ki üzerindeki sıvı miktar azaldığı için.
Buna karşı kola karşılık olarak balonun iç basıncında ne olmalı?
Etki tepki gereği düşünebilirsiniz.
Bu balonun iç basıncı da azalacak.
Çünkü kapalı kapta özelikle esnek balon, esnek zar gibi bir şey varsa bu sistemde iç basınç dış basıncı eşit olacak.
O halde üzerindeki su miktarı azalırsa su basıncı yazılır, balonun iç basıncı azalır.
O halde balonun iç basıncı azalır ifadesini kullandı.
Peki ideal gaz denklemi. Bizde p ve rt idi.
Eşitliğin sağ tarafı yine sabit fakat bu sefer balonun iç basıncın azaldığını söyledik.
O halde balonun gaz basıncını, gaz hacmi ne olacak?
Balonun hacmi artacak.
Peki balon yukarı çıktığında hacmi artarsa?
Şöyle çiziyorum.
Örneğin balon yukarı da bu kadar hacim kaplar ise suyun seviyesi ne olur?
Tabii ki artar.
O yüzden suyun derinliği artarsa sıvı basıncı neydi?
Haç G idi.
Haşa artarsa burada suyun basıncı da kap.
Tabandaki su basıncına ne deriz?
Artar diyebiliriz.
O halde cevapları bulduk.
Balonun basıncı azalır, suyun basıncı artar ifadesini kullanabiliriz.
Sorunuza devam edelim.
Elimizde görmüş olduğunuz gibi açık hava basıncıyla iki tane mono metre eksiye gazı bulunan mana ve diğer şekilde iki denge değmiş.
Buna göre.
Açık hava basıncını, iklim basıncını ve yeğenin basıncını kıyaslayın demiş.
Önce L.
Yi gazından basık başlayalım.
Burada gazın bulunmuş olduğu nokta ile sıvının kesiştiği noktaya çizgi çektiğinizde bu noktadaki bakışlar birbirine eşit olması lazım.
O halde buraya etki eden sadece Y'nin basıncı var.
Yeni basıncını yazarken açık hava basıncı artı orada iki hoş çarpı değişik sıvıyı yazabiliriz.
Yeğenin basıncını yazdık.
Şimdi yer ile ilk sarısını kıyaslayacak olursak burada yine yine gazının kesiştiği noktayla sıvıyla iki dl kesişme ve çizgiyi çektiğimizi bu noktadaki basınçta eşit olmalı.
Denklemi yazarsak P'ye eşittir şu noktaya etki eden yine gazın basıncı.
Bu noktaya etki eden ise hem eksi basıncı hem de oradaki hoş iki de, yani iki.
Hah LG'nin basıncı.
O halde burayı kıyaslayacak olursak.
Burada.
P'yi gaz saçları eşit olduğuna göre, şu ifade ile şu ifade eşitler ise iki haç değiller, birbirini götür buradan.
P ix gazının açık hava basıncına eşit olduğunu söyleyebiliriz.
Ama görmüş olduğu gibi P'yi gazı p sıfırdan daha büyük olduğu için burada en büyük kazancımız Y basıncı olacak.
Sorularımız bu şekilde.
Basınç ve Kaldırma Kuvveti
Gaz Basıncı 3 / 3
Gaz Basıncı Örnek Sorular
Gaz Basıncı Örnek Sorular