Ağırlaşma Kapları

'Sıvıların Kaldırma Kuvveti Ağırlaşma  Kapları' Ağırlaşma kaplarında yüzme,   askı ve batma durumlarını hep beraber  inceleyelim.
Yüzme durumunda bir cismimizi   sıvımızın içine bıraktığımızda  bir miktarı , cismin bir miktarı,   sıvının içinde bir miktarı sıvının dışında  kalacak şekilde ise yüzme durumuydu.
Burada   cismimiz ağırlığına G ifadesi olarak aşağıya doğru  gösterecek olursak cismin batan hacminin orta   noktasına yukarı yönlü etki eden bir kaldırma  kuvveti etki edecek demiştik.
Burada görmüş   olduğunuz gibi cisim dengede olduğuna göre  üzerine etki eden kuvvetlerin, net kuvvetin,   toplamı sıfır olacak.
Yani yukarı bakan kuvvetler  aşağı bakan kuvvetlere eşit olur dersek büyüklük   bakımından.
Ağırlık kaldırma kuvvetine eşittir.  Cisme bunu yaptığımızda başlangıçta ağzına   kadar ,taşma düzeyine kadar, dolu sıvı vardı.  Cismi içine bırakıp yüzme durumuna döndüğünde,   dışarı sıvı taşacak.
Burada taşan sıvının  hacmini, şuraya taşan sıvı dedik.
Taşan sıvı için,   taşan sıvının hacmini Vt, taşan sıvı hacmi=Vt  olarak ifade edeceğim.
Taşan sıvının ağırlığını da taşan sıvı miktarı ya da taşan sıvının ağırlığını  da Gt olarak ifade edeceğim.
O halde kaldırma   kuvvetinin tanımı yer değiştiren sıvının miktarı  demekti.
O halde dışarı taşan sıvı, dışarı taşan sıvı   ne kadardır kaldırma kuvveti kadardır.
O halde  burada aynı zamanda kaldırma kuvveti cismin de   ağırlığına eşit olduğuna göre ki buradaki cismin  ağırlığını G olarak ifade etmiştik.
O halde cismin   ağırlığı da G kadar olduğuna göre cisim kendi  ağırlığı kadar sıvıyı dışarı taşırmıştır o halde   bu kapta bu kapta ne olmamıştır?
Ağırlaşma  olmamıştır.
Kendi ağırlığı kadar sıvıyı dışarı   taşırdığı için.
İkinci durumumuzu inceleyecek olursak  gene kabımız taşma düzeyine kadar sıvıyla dolu.
Bu   sefer attığımız cisim sıvı içinde bir noktada  dengede olduğunu ifade edelim.
O halde yine   cismin ağırlığını G olarak ifade edersek batan  hacmin orta noktasına yukarı yönlü etki eden   kaldırma kuvvetimizdi.
Bu cismi buraya, sıvının  içine, bıraktığımızda dışarı sıvı taşıcaktı.
Yine   taşan sıvının hacmini Vt ,ağırlığına Gt olarak  ifade edelim.
Burada da cisim dengede olduğuna   göre yukarı bakan kuvvetin büyüklüğüyle aşağıya  bakan kuvvetin büyüklüğü eşit olacak.
O halde   burada G=Fk ifadesini tekrardan kullanabiliriz.  Kaldırma kuvvetinin tarifi neydi?
Yer değiştiren   sıvının miktarıydı.
O halde burada taşan  sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit olacak,   e bu durumda aynı zamanda kaldırma kuvveti  cismin de ağırlığına eşit olduğuna göre yine   cisim kendi ağırlığı kadar sıvıyı dışarı taşırmış  olacak.
O halde bu kabımızda da ne olmayacak?
   Ağırlaşma olmaz ifadesini kullanabiliriz.  Son durumuza geçecek olursak ,batma durumuza,   cismimizi sıvının içine taşma düzeyine kadar olan  sıvı dolu kabın içine, cismimizi bıraktığımızda   cisim sıvı yüzeyine temas etti.
Cisim kap  tabanına temas etti.
Cismin ağırlığı G kadar,   kaldırma kuvveti Fk kadar.
Cismin batma şartı  neydi?
Cismin ağırlığının cisme etki eden kaldırma   kuvvetinden daha büyük olması gerekirdi.  Yine dışarı sıvı taştı tabi ki cismimizi   bıraktığımızda.
Taşan sıvının hacmini Vt,  cismin ağırlığına Gt kadar dedik.
O halde   burada kaldırma kuvveti yine kime eşit?
  Taşan sıvının ağırlığına eşit fakat bu sefer   cismin ağırlığı taşan sıvının ağırlığından  daha büyük.
O halde bu kabımızda ağırlaşma olur ifadesini kullanabiliriz.
Demek ki taşma  düzeyine kadar olan kaplarda ağırlaşma,   cismin battığı durumda gerçekleşir deriz.  Hem de şöyle ifade edecek olursak cismin   ağırlığından kaldırma kuvvetini çıkartacak  olursak aynı zamanda cismin, zeminin cisme   yaptığı tepki kuvvetini de hesaplamış olurduk,  hatırlayalım.
Bu tepki kuvveti.
Aynı zamanda bu   tepki kuvvetini ne miktarı olarak da alabiliriz  burada?
Ağırlaşma miktarı olarak alabiliriz.