Sıvıların Kaldırma Kuvveti

Durgun akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma  kuvveti: Arşimet yasası.
Yani sıvıların bir cisme   nasıl kaldırma kuvveti uyguladığını hep  beraber inceleyelim.
Bir cismimiz olsun,   cismimizi düzgün bir katı cisim olarak seçtim.  İşlemlerde kolaylık sağlasın diye.
Bu cismimizin   küp olduğunu varsayarsak, sıvının içinde  tamamen daldırdığımızda cisme yukarı yönlü,   yerçekimine zıt yönde bir kaldırma kuvveti  oluşacak.
Peki bu kaldırma kuvvetinin   değişkenleri nelerdir?
Hep beraber inceleyelim.  Bu cismimize bu cismimize, yan yüzeylerine ,bir   önceki ünitemizde basınç ünitemizde görmüştük, yan  yüzeylerine sıvı basınç kuvvetleri etki edecek,   sıvı basınç kuvvetleri etki edecek.
Yan yüzeylere  etki sıvı basınç kuvvetlerini konuşacak olursak;   ki sıvı basınç kuvvetini şöyle söylemiştik:  Sıvının basıncı ve etki ettiği yüzey alanı   doğru orantılıydı yani hdg*S demiştik.  Sıvının derinliği, sıvının öz kütlesi,   yerçekimi ivmesi ve yüzey alanına S dedik.
sıvının  öz kütlesine de d kadar diye ifade edecek olursak,   bu cismimizin alt yüzeyine etki eden sıvı basınç  kuvvetine F1, üst yüzeyine etki eden sıvı basınç   kuvvetine F2 dersek ki kuvvet vektörel bir  büyüklüktü, burada kaldırma kuvvetini de şöyle   vektörel bir büyüklük olduğunu ifade edersek  yan yüzeyleri etki eden sıvı basınç kuvvetleri   zaten birbirine eşit büyüklükte ve zıt yönlü  olduğunu söylebiliriz.
Çünkü derinlikleri aynı.   Fakat F1 yani cismin alt tabanına etki eden  sıvı basıncı kuvveti daha derinde olduğu için,   F1'in büyüklüğü F2'den daha fazladır ve şöyle  bir ifade kullanabiliriz artık sıvı basınç   kuvvetlerinin, alt yüzeye ve üst yüzeye etki  eden sıvı basınç kuvvetlerinin vektörel toplamı   bize kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü verir.
Yani  alt yüzeyi örneğin 20 N'luk bir kuvvet uyguluyor   sıvı basınç kuvveti, kabın cismin üst kısmını  F2 kuvveti 5N olduğunu varsayarsak ikisinin   farkı bana kaldırma kuvvetini verir.
Peki devam  edelim, sıvı basınç kuvvetine devam edelim.
F1'in   ifadesini yazacak olursak büyüklük bakımından  derinliği cismin derinliği şu an alt yüzeyin   derinliği h1 kadar demişiz.
Sıvımızın yoğunluğu  d kadar, yer çekim ivmesi g kadar cismimizin her   bir yüzey alanına A kadar diyelim her bir yüzey  alanını A kadar diyelim.
O zaman F1 sıvı basınç   kuvvetimiz h1dgA kadar olucak.
F2'yi ifade  edecek olursak, F2'nin derinliği h2 kadar   dg o da A kadar olmuş oldu.
Vektörleri  artık skalar işleme tâbi tutulacak olursak,   yönleri birbirinden farklı.
O zaman F1 kuvvetini  F2 kuvvetinden çıkarttığımızda, burda skalar işlem   yapıyorum dikkat, kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü  verir.
h1dgA'dan h2dgA bana kaldırma kuvvetinin   büyüklüğünü verecek.
h burada h1-h2 deyip her  iki tarafta eşit olan şu dgA parantezine alacak   olursak, şurada görmüş olduğunuz h1-h2 aslında  cismin bana yüksekliğini vermiş olacak.
Öyle değil   mi?
Tamamı cismin tamamının altı yüzeyinin tamamı  h1 denildi, üst tarafı h2 kadar bu fark alırsam,   cismin yüksekliğini bir kenar uzunluğunu bulmuş  olacağız.
Hacim için şunu söylemiyor muyduk?
Taban   alanı*yükseklik diyorduk, bu da yükseklik farkı  olduğuna göre buradaki A ile h'yi çarptığımızda   cismin hacmini bulmuş oluruz.
O halde kaldırma  kuvveti ki cismin tamamı sıvı içinde olduğuna   göre, artık kaldırma kuvvetinin tarifini, cismin  batan hacmi*sıvının öz kütlesi*yerçekimi ifadesi   olarak nitelendirebiliriz.
Devam edecek olursak  bu cismimizi sıvının içine yerleştirdiğimizde,   sıvı bir miktar yukarı çıkmayacak mı?
Yer  değiştirmeyecek mi?
O halde yer değiştiren sıvının miktarı kaldırma kuvvetinin kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü büyüklüğüne eşittir deriz.
Aynı zamanda görmüş  olduğunuz gibi sıvı basınç kuvvetlerinin   vektörel toplamı bana kaldırma kuvvetini  verdi.
O halde cisme etki eden sıvı basınç   kuvvetlerinin vektörel toplama kaldırma kuvvetini  verir diyebiliriz.
Kaldırma kuvvetini verir deriz.   Aynı zamanda sıvı basınç kuvveti cismin tam  ortasına etki etmiyor muydu?
O halde kaldırma   kuvveti cismin tam da batan hacminin orta  noktasından yukarı yönlü etkili eder.
Kaldırma kuvveti cismin batan hacminin tam orta noktasından yukarı yönlü oluşur deriz.
Basınç ve Kaldırma Kuvveti
Kaldırma Kuvveti 1 / 5
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Sıvıların Kaldırma Kuvveti