Adaptasyon (Çevreye Uyum)

Adaptasyon, canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikler kazanmasıdır, yani adaptasyon lar kalıtsal mıdır?
Yavru bireylere aktarılır.
Adaptasyon lar uzun yıllar içerisinde canlılar daki genetik yapıların da meydana gelen kalıtsal değişikliklerdir.
Yani adaptasyon ların olması için uzun yılların geçmesi gerekir.
Aynı bölgede yaşayan farklı canlı türlerinde benzer adaptasyon lar görülür.
Örneğin kutup tilkisi ve kutup ayısı gibi ikisi de beyaz renklidir ve küçük uzuvları vardır.
Küçük kulak gibi farklı bölgelerde yaşayan aynı canlı türlerinde de farklı adaptasyon lar vardır.
Bulundukları bölgeye adapte olmak zorundalar.
Yaşayabilmek, üretebilmek, beslenme binmek için örnek.
Çöl tilkisi, kutup tilkisi gibi çöl tilkisi geniş uzuvları büyük zorluklara sahipken, kutup tilkisi küçük uzuv sahiptir.
Birkaç tane adaptasyon örneği verelim.
Kalp düşlerin su depolaması, develerin uzun kirpikler olması, sıcak bölgelerde yaşayan canlıların terlemeyi arttırmak için büyük uzun sulara sahip olması, soğuk bölgelerde yaşayan canlıların vücut ısısını koruyabilmek için de küçük ruhlara sahip olması, aynı zamanda nilüfer çiçeğinin terlemeyi arttırmak için geniş yapraklı olması da adaptasyonu örnek olarak verilebilir.
Varyasyon tür içindeki kalıtsal çeşitlilik dir.
Örnek iki tane tilki ele alalım.
Soğuk bölgede yaşayan ve sıcak bölgede yaşayan soğuk bölgede yaşayan kısa kulaklı dır.
Sıcak bölgede yaşayan tilki ise uzun kollu haklıdır.
Bu iki tilkinin farklılığı kalıtsal çeşitliliğine biz varyasyon diyoruz.
Doğal seçilim ise yaşadığı ortama uyum sağlayan canlıların yaşamlarını sürdürürken ortama uyum sağlayamayan onların yok olmasına doğal seçilim denir.
Ortama uyum sağlıyorsa yaşamaya devam ediyor.
Sağlayamıyor sa yok oluyor.
Yapmakla beslenen iki tane böcek düşünelim, birisi yeşil birisi de kahverengi renkli olsun.
Yeşil yaprağın üstüne yeşil böcek yaprağı tüketirken böcek kuşları tarafından fark edilemez.
Hayatta kalma şansı daha yüksek.
Yeşil yaprağın üstündeki kahverengi böcek ise renginden dolayı hemen fark edilir ve böcek kuşları kahverengi renkli böcekleri tüketir.
Böylece yeşil böcekler ortamda kalıp yaşamaya devam ederken, kahverengi böcekler ortamda yok olmaya başlarlar.
İşte bu doğal seçilme güzel bir örnektir.
DNA ve Genetik Kod
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 / 1
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Adaptasyon (Çevreye Uyum)