Biyoteknoloji

Biyoteknoloji, teknolojinin canlar üzerindeki uygulamalarıdır, tarım, tıp, hayvancılık, gıda, sağlık, çevre, endüstri gibi birçok alanda biyo teknolojiden yararlanılır.
Bu yıl teknolojinin ilişkili olduğu birimlerimiz var, bunlar biyoloji, kimya, biyokimya ki bunlara doğal bilimler diyoruz.
Bir de Muhammed mühendislik bilimleri var.
Bunlar da genetik mühendisliği ve kimya mühendisliği.
Bu gruplar biyo teknolojinin ilişkili olduğu bilim dalları mıdır?
Biyoteknoloji ikiye ayırabiliriz.
Klasik biyoteknolojik yöntemler ve modern biyolojik yöntemler.
Klasik biyoteknolojik yöntemler çok eski zamanlardan itibaren aslında yapılan şeyler.
Turşu, peynir, hamur yapımı gibi geleneksel ıslah, yapay seçilim.
Bunlar klasik biyoteknolojik yöntemler.
Buradaki geleneksel ıslah şu istenilen özelliklere sahip canlılar seçiliyor.
Eşleşme diriliyor ve istenen özellikleri taşıyan yeni bireyler elde ediliyor.
Fakat geleneksel ıslah da şöyle bir sakınca var zaman çok uzun oluyor.
Yani istenen özellikteki canlıların elde edilmesi çok uzun zaman gerektiriyor.
Aynı zamanda istenilen genlerin dışında istenmeyen özelliklere sahip canlılarda üretilebiliyor.
Yapay seçilim ise insanlar tarafından canlı ordaki üstün organizmaların seçilerek üretilmesi ve kontrolü olarak geliştirilmesidir.
Modern biyolojik yöntemlerde ise temel bilimler ve mühendislik ilkelerini canlılara uygulayarak kısa sürede amaç burada kısa sürede istenen özellikte ticari ürünler elde etmeyi kapsar.
Bunlara birkaç tane örnek verelim.
Aşıların üretimi, suçluların tespiti, insülin üretimi, hastalıkların tesisi ve tedavisinde modern biyolojik yöntemler, biyoteknolojik yöntemler kullanılır.
Genetik mühendisleri, canlıların sahip olduğu özelliklerin aktarılmasını sağlayan genler ve genleri oluşturan nükleer Hititler'in dizi işleri hakkında araştırma yapan bilim insanlarıdır.
Genetik mühendisleri gen aktarımı, gen tedavisi, klonlama, DNA, parmak izi ve GD yani genetiği değiştirilmiş organizmalar üzerinde çalışmalar yaparlar.
Genetik mühendislerinin yaptığı bütün çalışmalar biyo teknolojinin çalışma alanına girer.
Gen aktarımı bir canlıya ait bir genin başka bir canlıya transferi dir.
Yani aktarım mıdır?
Örnek olarak en çok sorularda çıkan bakteriler da insülin hormonunun üretilmesi, ışık saçan tütün bitkisinin üretilmesi, soğuğa dayanıklı çilek ya da domates üretilmesi verilebilir.
Gen tedavisi yöntemi de zararlı genleri etkisiz hale getirmek ve tedavi etmek için tedavi edici genlerin hastaya aktarılmasıdır.
Klonlama, bir tek bireyden alınan hücrenin çoğaltılarak ana birey ile tamamen aynı genetik yapıda yeni bireyler oluşturulmasıdır.
Klonlama Ya bakalım A oyunundan yumurta hücresi alınıyor.
B oyunundan vücut hücresi A koyununu yum.
Yumurta öncesindeki çekirdek çıkarılıyor.
B Koyununu vücut hücresinde iki çekirdek ile birleştiriliyor.
Çekirdek alınıyor.
Yani burada A koyununun hücre hücresi, yumurta hücresi, B koynunda çekirdeği kullanılıyor.
Emri̇ oluştuktan sonra bu embriyo taşıyıcı olan C koyununu aşılanıyor.
Sonuçta yavru kuzu oluşuyor.
Yavru kuzu genetik olarak B koyununun aynısı.
Neden?
Çünkü B koyununun çekirdeği kullanılıyor.
Genetik kopyaları mız genetik yapımız çekirdekte olduğu için klonlanan kuzu B koyununun aynısı.
Dünyada ilk klonlama 1996'da yapıldı.
Bir kuzu ismi de Dolly.
Dna parmak izi DNA'yı oluşturan nükleotit dizilerinin tespitidir incelenmesidir, bunun sayesinde babalık testi suçluların tespiti yapılabilir.
Dna parmak izi tek yumurta ikizleri dışında tüm insanlarda birbirinden farklıdır.
Bio teknolojinin olumlu yönleri besinlerin alerjik özelliklerini azaltır, besin miktarlarını artırabilir, çeşitli ilaç ve açıların yapılmasını sağlar.
Yapay doku hücre üretilebilir, ilaç ve gübre kullanımını azaltarak toprak ve su kirliliğinin önüne geçilebilir.
Bunun gibi birçok olumlu yönü vardır.
Biyo teknolojinin olumsuz yönleri yani zararları biyolojik silahlar üretilebilir.
Artmış aksiyon, reaksiyon, alerjik reaksiyon riski artabilir.
Tarım inançlarına karşı dirençli böceklerin oluşmasına neden olabilir gibi birçok zararlı yönü de olabilir.
Bilinçli kullanılmazsa biyo teknolojinin uygulama alanları bunlardan bir tanesi.
Tıp tıpta nasıl uygulanıyor, ilaç üretiliyor, antibiyotik üretiliyor, hormon ve vitamin üretiliyor.
Hastalıkların tesisi ve tedavisinde biyo teknolojiden faydalanılıyor.
Gıdadan meyveli yoğurt, besin değeri artmış gıdaların üretimi, raf ömrü uzatılmış gıdaların üretimi gibi faydaları var.
Çalışmalar var.
Çevrede arıtma tesislerinde suların temizlenmesi, çevre kirliliğini azaltan bakterilerin üretimi yapılır.
Bitkilerde dirençli bitkilerin üretilmesi, su ihtiyacı azaltılmış bitki üretimi, ürün kalitesi ve miktarının arttırılmış olan bitkilerin üretimi, hayvanlarda kaliteli et ve süt üretimi, yapay ipek ve yün üretimi, daha sağlıklı hayvanların üretilmesi biyo teknolojinin uygulama alanlarıdır.
DNA ve Genetik Kod
Biyoteknoloji 1 / 1
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji