Hikâye

Başarı hikâyeni Kunduz ile yazmak ister misin? Haydi gel, Hikâye ünitesinin sırlarını öğrenerek başarıya biraz daha yaklaşalım.
Zaman, mekan, olay, kişiler... Hikayenin yapı unsurlarına ne kadar hakimsin? Bu video serimizle beraber aklında soru işareti kalmayacak.
Hikâyenin Tarihi Gelişimi

Hikâyenin Tarihi Gelişimi

Dünya edebiyatındaki ilk hikayenin ismi nedir? Batılı anlamda ilk hikaye örneği nedir?
Hikâyenin Yapı Unsurları

Hikâyenin Yapı Unsurları

Hikayenin yapı unsurları nelerden oluşur?
Olay ve durum hikayesi arasındaki farklar nelerdir? Olay ve durum hikayesi özelliklerini ve temsilcilerini ayrı ayrı ele aldığımız konu anlatımı videoları yayında.
Olay ve Durum Hikâyesi, Özellikleri

Olay ve Durum Hikâyesi, Özellikleri

Olay ve durum hikayesi arasındaki farklar nedir? Olay ve durum hikayesi temsilcileri kimlerdir?
Ahmet Mithat Efendi, Sami Paşazade Sezai ve Recaizade Mahmut Ekrem gibi önemli temsilcileri olan Tanzimat Dönemi Hikayelerini senin için ele aldığımız konu anlatım videosunu inceleyebilirsin.
Tanzimat Dönemi’nde Hikâye

Tanzimat Dönemi’nde Hikâye

Tanzimattan önce Türk edebiyatında hikâye yerine hangi metin türleri vardır? Sanatçılar kimlerdir?
Bu konu anlatımı videomuzda realizm akımından etkilenen Servetifünun Dönemi Hikayeleri'ni inceledik. Sen de bu hikayelerin özelliklerini ve Servetifünun Dönemi Hikaye Temsilcilerini öğrenmek için konu anlatım videomuzdan faydalanabilirsin.
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye

Servetifünun Dönemi’nde Hikâye

Servet-i Fünûn döneminde hangi konular işlenmiştir? Temsilcileri kimlerdir?
Milli Edebiyat Dönemi hikayelerini senin için inceledik. Halide Edip Adıvar, Ömer Seyfettin, Reşat Nuri Güntekin gibi isimlerin eserlerini ve özelliklerini öğreneceğin video serimiz bir tık uzağında.
Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye

Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye

Milli Edebiyat Dönemi hikayelerinde hangi akımdan etkilenilmiştir? Tema ve zihniyeti nedir?
Milli Edebiyat Dönemi Temsilcileri

Milli Edebiyat Dönemi Temsilcileri

Milli Edebiyat Döneminde eser veren yazarları öğrenelim.
Milli Edebiyat Dönemi Hikâyecileri

Milli Edebiyat Dönemi Hikâyecileri

Milli Edebiyat Döneminde eser veren yazarları öğrenelim.