Servetifünun Dönemi’nde Roman

Bu ünitede Servetifünun romanı sayfalarında gezinecek, hem ışıltılı hem karanlık hayatlara şahit olacağız. 📖
Dar bir çevre, İstanbul'da geçen olaylar, Batı'ya uygun ilk roman örnekleri... Halit Ziya'nın Mai ve Siyah romanının ilk örneği olduğu Servetifünun Romanının Özelliklerini senin için ele aldık.
Servetifünun Romanının Özellikleri, Halit Ziya Uşaklıgil

Servetifünun Romanının Özellikleri, Halit Ziya Uşaklıgil

Servet-i Fünûn döneminde hangi konular işlenmiştir? Servet-i Fünûn dönemi romanları nelerdir?
Mehmet Rauf'tan Hüseyin Cahit Yalçın'a, Safveti Ziya'dan Hüseyin Rahmi Gürpınar'a Servetifünun Romanı Temsilcileri seninle. Hadi bu yazarları ve eserlerini öğrenmeye başlayalım.
Servetifünun Romanı Temsilcileri

Servetifünun Romanı Temsilcileri

Servet-i Fünûn romancıları kimlerdir? Türk edebiyatının ilk psikolojik romanının ismi nedir?
Servetifünun Dönemi Bağımsız Sanatçısı Hüseyin Rahmi Gürpınar

Servetifünun Dönemi Bağımsız Sanatçısı Hüseyin Rahmi Gürpınar

Hüseyin Rahmi Gürpınar eserleri nelerdir? Hüseyin Rahmi Gürpınar hangi akım temsilcisidir?