Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

2023 YKS Çıkarılan Konular – 2. Dönem Konuları Çıkarıldı

YKS 2023 için 2. dönem konularının çıkarılması kararı alındı. Bu yazıda sizler için alanlara göre özetle hangi konuların çıkarıldığını paylaşacağız

3 dakikalık okuma
Ecem tarafından yazıldı, 10.02.2023
2023 YKS Çıkarılan Konular – 2. Dönem Konuları Çıkarıldı

Hesap Oluştur

Ücretsiz kaydol, sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan!

ÜCRETSİZ KAYDOL

 

Merhabalar. Ülkemizde yaşanan hepimizi çok üzen depremler sonrasında YKS için 2. dönem konularının çıkarılması kararı alındı. Bu yazıda sizler için alanlara göre özetle hangi konuların çıkarıldığını paylaşacağız.

NOT: TYT’den hiçbir konu çıkartılmadı. Çıkarılan konuların yalnızca AYT konularını etkiliyor.

2023 YKS Çıkartılan Konular:

2. Dönem Matematik Konuları (eşit ağırlık ve sayısallar için aynı)

 • Türev
  (-Anlık değişim oranı ve türev
  -Türevin uygulamaları)
 • İntegral
  (-Belirsiz integral
  Belirli integral ve uygulamaları)
 • Analitik Geometri
  Çemberin analitik incelenmesi

2. Dönem Fizik Konuları

 • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
  Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
  Radyoaktivite
 • Modern Fizik
  Özel Görelilik
  Kuantum Fiziğine Giriş
  Fotoelektrik Olayı
  Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
  Görüntüleme Teknolojileri
  Yarı İletken Teknolojisi
  Süper İletkenler
  Nanoteknoloji
  Laser Işınları

2. Dönem Kimya Konuları

 • Organik Bileşikler
  Hidrokarbonlar
  Fonksiyonel Gruplar
  Alkoller
  Eterler
  Karbonil Bileşikleri
  Karboksilik Asitler
  Esterler
 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
  Fosil Yakıtlar
  Alternatif Enerji Kaynakları
  Sürdürülebilirlik
  Nanoteknoloji

2. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

 • Bitki Biyolojisi
  Bitkilerin Yapısı
  Bitkilerde Madde Taşınması
  Bitkilerde Eşeyli Üreme
 • Canlılar ve Çevre

2. Dönem Edebiyat Konuları (eşit ağırlık ve sözeller için aynı)

 • Roman
  (-Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı romanı (1923-1950)
  -Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı romanı (1950-1980)
  – 1980 Sonrası Türk edebiyatı romanı
  – Türk dünyası edebiyatında roman
  – Dünya edebiyatında roman)
 • Tiyatro
  (Yalnızca 1950 sonrası Türk tiyatrosu)
 • Deneme
  (-Dünya edebiyatında deneme
  -Cumhuriyet döneminde (1923-1960) deneme
  -Cumhuriyet döneminde (1960 sonrası) deneme
 • Söylev (Nutuk)
  (-Cumhuriyet döneminde nutuk
  -İslamiyetin kabulünden önceki Türk edebiyatında nutuk
  -İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatında nutuk.)

2. Dönem Coğrafya Konuları

 • Küresel Ticaret
  Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
  Anadolu’nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
  Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
 • Türkiye Turizmi
  Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
  Türkiye’nin Kültürel Mirası
  Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
  Türkiye’nin Turizm Politikaları
  Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Jeopolitik Konum
  Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
  Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
  Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
  Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
  Türk Kültürü Havzası
  Ülkeler Arası Etkileşim
  Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
  Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
  Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler
  Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
  Enerji Güzergahları ve Etkileri
  Çatışma Bölgeleri
 • Çevre ve Toplum

Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
Doğal Çevrenin Sınırlılığı
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
Çevre Politikaları
Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları
Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
Çevresel Örgütler
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri
Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

2. Dönem İnkılap Tarihi Konuları

 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
  (Atatürk Dönemi’nde İç Politikadaki Gelişmeler
  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler
  İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler)
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
  (II. Dünya Savaşı
  II. Dünya Savaşı’nda Türkiye
  II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları)
 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
  (1945-1950 Yılları Arasında Türkiye
  II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası
  1950’lerde Türkiye)
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
  (1960 Sonrasında Dünya Siyaseti
  1960’lardan itibaren Türk Dış Politikası
  1960-1990 Yılları Arasında Türkiye)
 • XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
  (1990 Sonrasında Türkiye
  1990 Sonrasında Dünya’daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri)

2. Dönem Din Kültürü Konuları

 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
  (Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
  Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
  Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
  Yesevilik
  Kadirilik
  Rifailik
  Mevlevilik
  Nakşibendilik
  Alevilik-Bektaşilik
  Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar
  Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet)
 • Güncel Dini Meseleler
  (Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
  İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
  Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
  Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
  Kur’an’dan Mesajlar: En’âm suresi 151-152. Ayetler)
 • Hint ve Çin Dinleri
  (Hinduizm
  Budizm
  Konfüçyanizm
  Taoizm)

2. Dönem Yabancı Dil Konuları

 • Psychology – Psikoloji
 • Favors – İyilik
 • News Stories – Haber Hikayeleri
 • Alternative Energy – Alternatif Enerji
 • Technology – Teknoloji
 • Manners – Davranış, Tutum

2. Dönem Mantık Konuları

 • Mantık ve Dil
  (Dilin Farklı Görevleri
  Düşünce ve Dil İlişkisi
  Dilin Görevleri
  Bilgi Aktarma ve Dil
  Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler
  Anlama ve Tanımlara
  Anlama
  Tanımlama)
 • Sembolik Mantık
  Sembolik Mantığa Giriş
  Önermeler Mantığı
  Önerme ve Yapısı
  Basit ve Bileşik Önermeler
  Önerme Eklemleri
  Çıkarım
  Sembolleştirme
  Yorumlama
  Doğruluk Çizelgesi
  Çözümleyici Çizelge (Ağaç Yöntemi)
  Niceleme Mantığı
  Sembolleştirme
  Temel Kavramlar
  Temel Kurallar
  Geçerlilik
  Çok Değerli Mantık
  Üç Değerli Mantık
  Bulanık Mantık


Sınava hazırlanmanın en kolay yolu

Sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan

ÜCRETSİZ KAYDOL