Asitler, Bazlar ve Tuzlar Örnek Sorular Bölüm 1

Bilinçli sorumuz da asitler ile ilgili.
Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş.
Suda çözüldükten daha çarpıcı yan oluşturdu.
Evet, mavi turnusol kağıdının rengini kırmızı yaparlar.
Doğru formüllerin de her zaman ha iyonu vardır demiş.
Hayır, illa her asil şart iyonu bulunmak zorunda değildir.
O yüzden yani mesela bir metalin oluşturduğu kükürt, tri oksit gibi ya da işte başka bir asidik yapı gibi.
Yani Ahmet Telli'nin oksijeni bileşikleri de özellik gösterdi ve yapısında illa hidrojen olacak diye bir kaygımız yoktu.
O yüzden cevabımız çerez.
Seçenek topları ekşimsi mıdır?
Salça saatleri elektrik akımını getirdi.
İkinci sorumuza geldiğimizde bazıları sulu çözelti leri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş.
Elektrik akımını iletirler.
Doğru tonu sol barajın rengine, maviye parlak doğru dokunulduğunda ciltte kaygı anlık hissi uyandırır.
Genelde sapın yapılarda dur doğru tatları acısıdır.
Doğru sadece o hoş iyon içermez.
Ilaç Zaten asit ve baz için şunu söyleriz.
Yapısında her ikisinde aşağıda ve o hoş, uyumlu faz vardır.
Hangi uyumda fazlaysa onu o özellik kazandırır.
Yani bazı ağlarda tahıl şartı iyonu vardır.
Saç o hoş iyonu da fazla olduğu için biz bu yapıya bazik yapı deriz.
O yüzden seçeneğimiz yanlıştır.
Üçüncü sorumuza geldiğimizde 25 Taşçı da hazırlanan suça, saatçiler ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur?
Hançeri yedi senatör özellik gösterir.
Doğru tercih hançeri o haz değerinden büyük ise bazı özellik gösterir.
Evet, zaten bir çözeltinin asidik ya da bazik olduğunu p o haç değeri değil p haç değeri belirler.
Ph değeri 7 den küçükse asit özellik gösterir.
Bu da doğrudur.
1 2 3.
El seçeneğimiz doğru çaba yapmışızdır.
Dördüncü sorumuza Geldiğimizde aşağıdaki formülleri belirtilen eksiklerden hangisini türü yanlış verilmişti.
Ceo Scott Penn, Toksit asit gördüğünüz gibi hem asit hem de yapısında hidrojen yok.
Aliminyum oksit.
Amatör metallerin oksijenli bileşikleri den factor özellik gösterir.
Doğru kükürt dioksit asit, kalsiyum oksit, metallerin oksijenle bileşikleri bazı özellik gösterir.
Karbon monoksit dediğimiz yapı nötr oksit dir.
Asit değildir.
O yüzden cevabımız B seçeneğidir.

Asitler, Bazlar ve Tuzlar
Asitler, Bazlar ve Tuzlar Örnek Sorular 1 / 2
Asitler, Bazlar ve Tuzlar Örnek Sorular Bölüm 1
Asitler, Bazlar ve Tuzlar Örnek Sorular Bölüm 1