Nötralleşme

Herkese Merhabalar arkadaşlar, bugünkü videomuzda asit baz tepkimeleri ni inceleyeceğiz.
Asitler ve bazılar birbirleriyle nötral leşme.
Tepkimesi verirler.
Asit artı baz tepkimeye girdiğinde tuz artı suyu oluşturur.
Nötral leşme tepkimeleri de asitten gelen.
Hay şarti iyonu ile boğazdan gelen o hay iyonu birleşerek Su'yu dönüşür asidin.
Anyone ile bazın kat oyunu birleşerek tuz oluşturdu.
Hem hemen şuradaki tepkime düzeneği nden bakalım.
Kip Biz önceki videolarda da bir tepkime denkleştirme yapmıştık arkadaşlar ayırıyorum sodyum artı o hoş iyonu eksi.
Aynı şekilde buraya geldim ha şartı klorür iyonu eksi önce tuzumuz oluşturalım.
Bazın kat yoluyla asitin oyunu birleşir, tuzu oluşturur.
Artı bir deney de arkadaşlar asitten gelen haz şartıyla boğazdan gelen o haz birleşir suyu oluştururlar.
İşte bu tür tepkimeler bizler için nötral leşme tepkimesi olarak adlandırılır.
Şimdi bir de şunlardan bahsedelim.
Eğer ediyoruz ki asitten gelen maddenin xin yani hayatınızın mol sayısı o başınızın mol sayısına eşit ise burada artan bir madde yoktur.
P hızınız 7'dir.
Yani nötr bir çözelti den bahsediyoruz.
Dur eğer haşa hayati yolunuzun mol sayısı o harçtan fazlaysa artan bir asit vardır ve P yaşınız 7'den küçüktür.
O zaman asidik bir çözelti oluşmuştur.
Eğer hayatınızın Morse ise o harçtan küçük ise bu sefer artan bir basma basma Akdeniz vardır ve P hızınızı 7'den büyüktür.
Anne bazik çözelti.
Peki şimdi asit baz tepkimeleri, mol sayısı diyoruz bir şeyler, artam madde artmayan madde.
Peki bu düzenekleri nasıl yapacağız?
Gençler asit baz tepkime lerinde MOL hesabının yapılabilmesi için tepkimeleri yazılıp denk değiştirilmesi lazım.
Bakın o hidrojen ve oksijeni boşverin.
Onlar en son şimdi öncelikle yapacağınız diğer atomları denkleştirme.
Kalsiyumdan bir tane var kalsiyumdan bir tane var sıkıntı yok.
Geliyorum azot azot tam bir tane var.
Azot dan kaç tane var iki tane.
O zaman geldim buranın başına 2'yle çarptım.
Daha sonra kontrol ediyorum arkadaşlar hidrojen lere geçelim.
Başka bir element imiz kalmadı.
Hidrojene geldiğimde iki hidrojen burada var, iki tane de burada dört tane hidrojenin var.
Buraya geldiğimde iki tane var.
O zaman geliyorum suyun baş katsayısına 2 yazıyorum ki 4 tane hidrojen im olsun.
Oksijeni kontrol ediyorum.
3 çarpı 2'den 6 tane oksijen buradan geldi, iki tane oksijen buradan geldi.
Toplam 8 tane oksijenin var.
Geldim buraya 6 tane oksijen buradan geldi, iki tane de buradan geldi.
8 tane oksijen denk eleştirildi.
Şimdi bunların MOL sayılarıyla birleştirelim.
Hatırlarsanız Tokyo metrik oran denen bir orandan bahsetmiştim.
Sayılarla Moller arasındaki ilişki şimdi diyor ki sana elinde bir mol bundan olsun.
Bir modda sodyum hidroksit olsun.
Henüz ürünün oluşmadı.
Kimi bitireceksin.
Burada bakıyorum hemen şurada baktım katsayısına.
Buradan bir mola verirsem buradan da bir rolü bitireceğim.
Buradan başlasam bir molu bitirirken buradan da eşit derecede bitecektir.
O zaman her ikisinden de 1 mol, 1 mol bitirip sayılardan devam ediyorum.
Bir de 1 aza oluyorsa bir de 1 oluşuyor.
Aynı şekilde burada da.
Oluşacaktır.
O zaman geldiğinde artık ürünlere ilgilenmiyorum, şuraya bakacağım.
Artan matem var mı?
Yok.
O zaman bu nasıl bir çözelti dir arkadaşlar?
Ne tür bir çözelti hemen aşağıdaki ni kontrol ediyorum.
Elimde bir mol.
Nitrik asit 2 mol potasyum hidroksit var, diyorum ki potasyum hidroksit bitirmek isteğim nasıl bitireceğim?
Diyelim ki biri bir kas sayısına bakın bakın bir de 2 mol azalırsa bir de yine 2 mol azalacak.
Peki benim elimde o kadar asit var mı?
Yok.
O zaman dönüp diyorum ki hemen düzenleme yapıyorum.
Demek ki bitecek olan baz değilmiş.
Asidi bitiriyorum.
Birde 1 mol azalırsa bir de yine 1 mol azalacak.
Yine bir de 1 mol artacaktır.
Yani oluşacaktır.
Şimdi geliyorum asidi bitirdim.
Boğaz'dan 1 mol arttı.
Bunlardan da ürünleri mi oluştu?
Kimden arttı boğazdan o zaman bu çözelti basittir.
Hemen geliyorum.
Aşağıdaki son örneği M.
Elimde 1 mol.
Sülfürik asit bir Molde sodyum hidroksit var, kas sayılardan gidiyorum.
Şimdi diyorum ki hadi gelin sodyum hidroksit bitirelim.
Bakkal sayısına bak.
İkide bir mol azaltıyor sam.
Bir de ne kadar azalır?
Bak ikide bir s.
Bir de yarısı kadar.
Yani 0.5 moy kadar.
Bir de yine 0.5 mol oluşacaktır.
2'de ne kadar oluşacaktır, iki katından 1 mol geldim buraya.
Bazı ne yaptım?
Tüketim ürünleri yazmıyorum miktarını ne kadar arttı?
Asitten 0.5 mol arttı.
O zaman bu çözelti asit arttığı için Hozat'ın asit diktir.
Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
Asitler, Bazlar ve Tuzlar
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 / 2
Nötralleşme
Nötralleşme