Tuzlar Bölüm 1

Merhabalar arkadaşlar, bugünkü videomuzda  tuzlardan bahsedeceğiz.
Tuzlar asit anyonu   ile baz katyonunu içeren iyonik  bağlı kristal yapılı katılardır.   Tuzlar birçok tepkimeden elde edilebilir.  Örneğin asit artı baz tepkimeye girer   tuz artı su oluşturur.
Metal ile ametal  tepkimeye girer ve yine tuz oluşturur.
Asit ile   metal tepkimeye girer tuz artı hidrojen  gazı oluşturur.
Amfoter metal ile kuvvetli baz tepkimeye girer   yine tuz artı Hidrojen gazı oluşturur.
Şimdi  tuzların genel özelliklerine baktığımızda   iyonik yapılı bileşiklerdir ve en küçük  yapıları arkadaşlar birim hücrelerdir.
Oda koşullarında katı halde bulunurlar,  yapılarındaki iyonlar belli bir yerleşim   düzeni ile bir araya gelip kristal yapıyı  oluştururlar, saf maddelerdir arkadaşlar,   erime kaynama noktaları yüksektir.
Sulu çözeltileri  asidik bazik veya nötr olabilir.
Katı halde   elektriği iletmezler sulu çözeltileri elektriği  iletir.
Suda az ya da çok çözünerek iyonlarına   ayrışırlar.
Şimdi az önce dedik ya işte tuz  oluştururlar asidik bazik yada nötr olabilirler   Peki neye göre asidik bazik nötr olacaklar?
Eğer  kuvvetli asit kuvvetli bazla tepkimeye girdiyse   oluşan tuzunuz nötrdür yani pH ı eşittir yedidir.  Kuvvetli asit zayıf bir bazla tepkimeye girerse   kim güçlüyse onun özelliğini gösterecek arkadaşlar.
O zaman asidik bir tuz oluşur, pH'ı küçüktür 7,   eğer zayıf bir asit kuvvetli bir bazla tepkimeye  girerse yine güçlü olanın özelliğini gösterecek   bazik bir tuz oluşacak pH'ınız 7'den büyük  olacak.
Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere
Asitler, Bazlar ve Tuzlar
Tuzlar 1 / 3
Tuzlar Bölüm 1
Tuzlar Bölüm 1