Bohr Atom Modelinde Işıma Serileri

İşi serileri Bohr atom teorisinde bir önceki dersimiz de atomun elektron ve foton nasıl uyarıldığını görmüştük.
Hatırlatmak için söylüyorum.
Foton yoğunlaşmanın altındayken nokta atışı gelmeliydi.
Yani biz temel haldeki bir atomu uyarmak istediğimizde foton ile örneğin 12 nokta sıfır 9 elektron voltluk foton gönderdiğimiz de evet ikinci uyarılma düzeyine kadar çıkartabiliriz.
Burasına ikinci uyarılma düzeyi diyoruz.
Şurası birinci uyarılma düzeyi olmuş oluyor.
Evet, ikinci uyarılma düzeyine kadar çıkartabiliriz.
Ama 12 nokta bir elektron voltluk foton da kesinlikle uyarlamayı.
Çünkü iyi yoğunlaşmanın altına nokta atışı gelmeliydi.
Fakat yoğunlaşmanın üzerindeyken foton 13.7 ile gelirse uyarı yapabilir.
Iyonlaştırıcı kalan enerjisinde elektron verir ve foton ortadan kaybolmuş olur.
Elektron yoluna devam eder.
Kopan elektron elektronlar ile uyarmak istediğimizde ise atom umuzu elektron istediği gibi gelebilir.
Uyar'a bilmek için ilk birinci uyarılma seviyesi üstündeki bütün elektronlar sistemi Uyar'a bilir, uyarmaya da bilir şeklinde ifademizi kullanıyorduk.
O halde bu atomun uyandıktan sonra uyandıktan sonra.
Üst yörüngeleri çıkan atom tekrardan kararlı hale gelmek istediğinde ne yapacaktır?
Foton elektromanyetik ışıma yapacaktır.
Foton yayınlanacaktı.
O halde hemen bunu inceleyelim.
İkinci yörüngeden birinci yörüngeye inişleri inceleyelim.
Üçüncü yörüngeden birinci yörüngeye, dördüncü yörüngeden birinci yörünge inişleri bakarsak, bu serimizi Li Man serisi şeklinde ifade edeceğiz.
Limon Alfa.
Limon, beta, limon, gama ışıması diyeceğiz.
İkinci yörüngeye iniş İşlerimizi ise.
Ballmer serisi olarak ifade edeceğiz, bu serimizi Ballmer serisi olarak ifade edeceğiz.
Ballmer alfa, Ballmer beta, Ballmer gama ışıması diyeceğiz, Üçüncü yörüngeye iniş İşlerimizi ise.
Şimdi biraz daha güzel çizelim.
Bu seviyemizi de Paşhan serisi olarak nitelendirilemez, Paşhan serisi olarak nitelendirdiğimiz Paşhan alfa, Paşhan Beta, Paşhan Gama işim olarak olarak ifade edeceğiz.
Elektromanyetik dalga spektrum.
Bunu çizecek olursak elektromanyetik dalgaları görmüştük.
Bir hatırlayalım Hamdiye elektromanyetik spektrum ya da tayf diyorum.
Bu Ballmer serisi Ballmer serisi bizim görünür bölgeye denk gelen ışıma bölgemiz olacak.
Yani Ballmer serimiz elektromanyetik dalga daha Ballmer serisine denk gelmiş olacak.
O halde Mans serisi hangi alana, hangi bölgeye denk gelecek olacağını düşünürsek, örneğin liman alfa aşamasının enerjisi ne kadarmış?
10 nokta 2'den sıfıra iniyor.
Yani 10.2 elektron bulduk.
Fotonun enerjisi var ama bayilere baktığımızda ise Ballmer Alfa'nın burada ortalama ne kadar?
Iki nokta yedi 2.8 aralığında bir enerji olduğunu gözlemliyoruz.
O halde demek ki en çok enerjisi olan grup liman serisi.
O halde.
Enerji elektromanyetik tayfa sağa doğru artıyor.
O halde mor ötesi gurup, mor ötesi grup bizim için liman serisi olacak.
Devam edelim.
Paşhan serisine bakacak olursak Paşhan serisi en düşük enerjiye sahip.
Buradan bakacak olursanız yaklaşık 0 64 elektron volt en düşük olduğu için görünür.
Bölgeden küçük enerji olduğu için elektromanyetik dalgalar da sol tarafa doğru enerji azalır.
O halde kızıl ötesi elektromanyetik grubumuzu içine kim girecek?
Paşhan serisi girmiş olacak.
O halde planking kuantum enerji düzeylerinde kuantum enerjisine göre çıkarttığı matematiksel denklemi yazacak olursak, bir elektromanyetik dalganın enerjisi Haşd Planck sabiti ile ve frekansı ile doğru orantılıdır.
Aynı zamanda enerji frekans yerine ışık hızı bölü ışığın dalga boyu da ifade edebilir.
Görmüş olduğunuz bu ışığın frekansı bu ışığın enerjisi bir önceki dersimiz daha ışın Planck sabiti olduğunu söylemiştik.
Burada c ışık hızı.
Bu da ışığın dalgaboyu o halde ifademizi yazacak olursak burada en çok enerjiye sahip olan bölge.
Liman serisi.
O halde enerjisi en büyük olan liman.
Sonra Ballmer, sonra Paşhan olacak.
Frekansı kıyaslayacak olursak ki enerji de frekansın doğru orantılı olduğunu gördük.
O halde şu ifadeyi kullanacağız.
Frekans için dalga boyu ise tam tersi olacak.
Çünkü enerjisi küçük olanın dalga boyu daha büyük olacak.
Görmüş olduğunuz gibi enerjiyle dalga boyu ters orantılı.
Burada.