Su ve Mineral Taşınması Deneyi

Yandaki gibi 10 santigrat derecede hazırlanan  deney düzeneğinde, içinde su ve civa bulunan   kılcal boruya bitki dalı konulup 2h kadar  uzaklığına ışık kaynağı yerleştirilmiştir.
Buna   göre verilenlerden hangileri uygulanırsa kılcal  borudaki civanın bitki dalına ilerleme hızı artar   diye soruluyor.
Bu ilerlemenin hızlı olabilmesi  için bitkinin su kaybetmesi gerekir.
Bitki   fotosentezle ve terleme ile su kaybeder.
Yani  fotosentezin hızlanması ve terlemenin hızlanması   kılcal borudaki civanın bitki dalına ilerleme  hızını arttırır.
Işık kaynağının uzaklığını h   kadar yaklaştırmak fotosentez hızını arttırır.  Yani birinci öncül doğrudur.
Bitki dalına yeşil   ışık yerine kırmızı ışık vermek.
Yeşil ışık da  fotosentez hızı düşüktür.
Ancak kırmızı ışıkta   yüksektir.
Bu nedenle ikinci öncül de doğru  olur.
Atmosfer nemini arttırmak.
Bu öncül   yanlıştır.
Çünkü nemin artması terleme hızını  azaltır.
Sıcaklığı optimum dereceye getirmek.   Optimum sıcaklık bitki için en uygun sıcaklık  demektir o yüzden bu öncül de doğrudur.
Yandaki   deney düzeneğinde özdeş tüplerin içerisine eşit  yoğunluktaki çözeltilerden eşit miktarda konulup   farklı türden 3 bitki dalı bu tüplere ayrı  ayrı yerleştirilmiştir.
Deney düzeneği T1   anına kadar gözlemlendikten sonra tüplerdeki  sıvı miktarları 2-133 şeklinde olmuştur.
Buna   göre T1 anına kadar yaprakların ozmotik basınçları  arasındaki ilişki nasıldır?
T1 anından sonra en az   sıvı miktarının üç numaralı tüpte kalması, bu  tüpte terlemenin fazla olduğu anlamına gelir.   Dolayısıyla en fazla ozmotik basınç üç numaralı  bitkide en az ise iki numaralı bitkidedir.