Çevre Kirliliği Çeşitleri ve Nedenleri

Arkadaşlar bu videomuzda çevre sorunlarından bahsedeceğiz.
Öncelikli olarak çevre sorununu tanımlayalım.
Beşeri faaliyetler sonucunda çevrenin zarar görmemesi ile doğanın dengesi bozulur ve bu durum sonucunda çevre sorunları ortaya çıkar.
Çevre sorunlarının nedenlerini incelediğimiz zaman nüfusun hızlı bir şekilde artması, fosil yakıt kullanımının artması, ulaşım faaliyetleri, tarımda yoğun gübre ve ilaç kullanımı, yine kentleşme ve sanayi çevre kirliliğine neden olmaktadır.
Şimdi çevre kirliliğinin nedenlerini başlıklar altında toparlayacak olursak bunlardan birincisi su kirliliği.
Su kirliliği, su kaynaklarını özellikle yabancı maddelerin karışmasıyla olur.
Yabancı maddeler ise fabrika atıklarından çıkan maddeler, yine kimyasal atıklar suların kirlenmesine sebebiyet verir ve bu durumda birçok hastalığı beraberinde getirir.
Bir diğer kirlilik çeşidimiz hava kirliliği.
Fosil yakıtlar sanayi tesislerinden çıkan gazlar, taşıtlar özellikle hava kirliliğine neden olmaktadır.
Bu durum ise insanlarda solunum ve dolaşım yolları hastalıklarını beraberinde getirmektedir.
İki tip hava kirliliğimiz var.
Bunlardan birincisi Londra tipi hava kirliliği.
Özellikle konutlardan çıkan gazların sisle birleşmesiyle oluşan hava kirliliğini ifade ederken, Londra tip hava kirliliği, Los Angeles tipi bir hava kirliliği ise büyük şehirlerdeki egzoz gazlarının sis ile birleşmesiyle oluşan hava kirliliğini ifade eder.
Şimdi bir diğer kirlilik türünün ise toprak kirliliği.
Bu kirlilik ise topraktaki gübrenin, tarım ilaçlarının, sanayi atıklarının toprakta oluşturmuş olduğu kirliliktir.
Bu durum canlı yaşamını ve toprak kirliliğini olumsuz şekilde etkilemektedir arkadaşlar.
Bir diğeri radyoaktif kirlilik, nükleer denemeler, nükleer santraller, yine iletişim araçları, tıbbi cihazlar bu duruma neden olmaktadır.
Işık kirliliği ise gereksiz ışıklandırmayı ifade eder.
Örneğin yollarda, sanayi kuruluşlarının aydınlatılmasında gerektiğinden fazla kullanılan ışık yine çevreyi olumsuz şekilde etkilemektedir.
Besin kirliliği ise besinlerin bozulması, yine fabrikalarda özellikle üretim esnasında hijyene dikkat edilmemesi, paketlemeye dikkat edilmemesi, besinlerin bozulmasına bağlı olarak da bunların imhası ve neticesinde ortaya çıkan kirlilik de besin kirliliğidir.