Amaç-Sonuç, Koşul-Sonuç, Sebep-Sonuç İlişkisi

Evet arkadaşlar bu videomuzda da neden sonuç, amaç, sonuç ve koşul sonuç cümlelerine bakacağız beraber ilk olarak neden sonuç cümlesine bakalım şimdi neden sonuç ne demek arkadaşlar?
Bazen neden sonuç, bazen de sebep sonuç olarak bizim karşımıza gelebilir.
Bir eylemin ya da durumun ortaya çıkmasına sebep olan durumla birlikte verilmesidir.
Bakın arkadaşlar, şurada yazdığım kelimeler anahtar kelimelerdir.
Bir cümlede neden, niçin için ama için her yerde neden sonuç olmaz?
Amaç sonuç da olabilir.
Dikkat edelim senden ötürü ya da bundan ötürü, senden dolayı.
İşte hastalanmasına da andır.
Çünkü ifadesini görürsen bu yüzden, o yüzden zira gibi kelimeleri görürsek ne anlıyoruz burada neden sonuç cümlesi var demektir.
Şimdi arkadaşlar neden sonuç, amaç, sonuç ve koşul sonuç var?
Bakın şu şekilde anlatayım şu neden sonuçtur, şu amaç sonuçtur, şu da koşul sonuçtur.
Eğer bir olay gerçekleşmişse artı koyacağım, gerçekleşmemiş ise eksi koyacağım bir cümle de arkadaşlar olayların ikisi de gerçekleşmişse bu neden sonuçtur.
Olayların biri gerçekleşmiş, biri gerçekleşmemiş ise amaç sonuçtur.
Amaçta bunu yine anlatacağım.
Olayların ikisi de gerçekleşmemiş ise koşul sonuçtur.
Eksiler gerçekleşmediği, artılar gerçekleştiği anlamına gelir.
Neden?
Sonuçta arkadaşlar olayların ikisinin de gerçekleşmesi gerekiyor.
Peki bu ne demek?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç cümlesi yoktur diyor bakalım.
İnsanlar tarafından kanıksanmış, yani alışılmış, yaygın bir davranışı değiştirdiği için değiştirmiş mi arkadaşlar?
Evet değiştirdi.
Olay gerçekleşti.
Sözcüklerin yol açtığı yanlış okumalar dan uzaklaşıldığı, uzaklaşıldığı mı?
Evet uzaklaşıldığı, her iki olayda gerçekleştiği için ben buna sebep sonuç derim.
Yani uzaklaşılması nın sebebi nedir?
Yaygın bir yanlışı değiştirmesi nedir?
O zaman Adana da sebep sonuç var.
Soyutlama yapmak pahasına şiirde simgelere yer verdiğinden bak burada den anahtar kelimeyi bulduk.
Şiirleri belirli bir elit azınlığın dışına çok çıkamamıştır.
Neden çok çıkamamış çünkü soyutlama yapmak pahasına şiirde imgelerle yer vermiş. Şuradaki den eki arkadaşlar bana sebep sonuç cümlesi anlamını verir seni göremedim diye.
Bu bahar içimde bin türlü duygunun isyanı var.
Neden bin türlü duygunun isyanı varmış?
Çünkü beni görememiş arkadaşlar.
Şuradaki diye kelimesinden bunun sebep sonuç olduğunu anlıyorum.
Şiirinde imgesinin, vadinin boşa çıkışını engellemek üzere dağa engellemiş mi?
Hayır engellemek için diyor.
Daha olay gerçekleşmedi.
Aldığı tüm kararlardan vazgeçip yeni bir yol arayışına geçti.
Geçtin mi geçti.
Evet, eksi piyasaya da, artı eksi ise.
Yani olay daha gerçekleşmemiş ise ben bunu amaç sonuç diyorum.
Arkadaşlar cevabım Denizli olur.
Şiir, modellikten şikayet edilmesin diye imgelerin şiire kattığı güzelliğe, yazıların tadına varacak öneriler verilmelidir.
Neden yazıların tadına varacak öneriler verilmelidir?
Çünkü şiir modellikten şikayet edilmesin diye burada da sebep sonuç anlamı vardır arkadaşlar.
Amaç sonuç cümlesine bakacak olursak amaç arkadaşlar gaye hedef demektir.
Amaç sonuç cümlelerinde amaç henüz gerçekleşmemiştir.
Ha aşağıdaki yerin hangisinde amaç anlamı vardır da diyebilir, yoktur da diyebilir.
Bir bakalım arkadaşlar karşısındakinin karşı koyma gücünü kırmak için daha kırmış mı?
Amaç gerçekleşmiş mi?
Gerçekleşmemiş, onun kafasının alabileceğini sandığı gibi konuşmak ister.
O zaman ben ilk cümleye Arkadaşlar amaç cümlesi diyorum.
At sahibinin dediğini yapabilmek için çok uğraştı.
Daha dediğini yapmış mı?
Amaç gerçekleşmiş mi?
Hayır ama kıpırdamıyor da.
Hayvan derken şuradaki yine amaç cümlesidir.
Arkadaşlar ülke ekonomisini ayakta tutmak için daha tuttum mu?
Tutmadım.
Amacım gerçekleşmedi.
Eğer deseydi ki ülke ekonomisini ayakta tuttuğu için deseydi sebep sonuç olacaktı ama tutmak için dedi.
Olay gerçekleşmedi.
Burası ne olur arkadaşlar?
Amaç sonuç olur.
Yaşamını idame etmek için daha idame etmedim.
Amacım yaşamımı idame etmek, iyi para kazanacak işlerde çalışmamın amacı yaşamımı idame etmek.
Edirne'ye bakıyorum yağmur yağdığı için gerçekleşti mi?
Evet gerçekleşti.
O zaman bu amaç olamaz arkadaşlar. Bunu olur sebep sonuç cümlesi olur koşul.
Sonuca bakıyorum burada da arkadaşlar bir olayın gerçekleşmesi başka bir olaya ya da duruma bağlıdır.
Yani biri gerçekleşirse diye diğeri gerçekleşir ikisi birbirine koşul anlamı.
Ile bağlı biri gerçekleşir, biri gerçekleşmez ise bu asla koşul cümlesi olmaz.
Yani olayların her ikisinin de şu an için gerçekleşmemesi gerekiyor.
Şimdi bakalım aşağıdaki yerin hangisinde koşul anlamı yoktur demişiz.
Kağıdı kullandıktan sonra geri dönüşüm kutusuna koyarsak ki arkadaş da şuradaki siteye sağ.
Eki şart eki.
Çevreye katkı sağlarız.
Daha geri dönüşüm kutusuna koydum mu?
Koymadım.
Çevreye katkı sağladım mı?
Sağlamadı.
Olayların her ikisi de gerçekleşmedi ve ikisi de birbirine bağlı.
Kutuya koyarsan katkı sağlarım.
Demek ki koymazsa tam sağlam.
Halbuki kitap ne kadar toplumu anlatırsa, ne kadar özgün olursa o derece kaliteli olur.
Kaliteli olması kitabın toplumu anlatmasına ve özgün olmasına bağlıymış arkadaşlar.
Bursa'da da şart anlamı, koşul, anlamı var.
Her zaman koşul denmez, şart da diyebilir.
Dikkat edelim.
Yabancı bir ülke malı bizim burada mal ettiğimizden daha ucuza satılabilir ise onu dışarıdan almak daha avantajlı olabilir.
Daha ucuza satılırsa daha avantajlı olur arkadaşlar.
Birisinin gerçekleşmesi de başka bir olaya bağlı.
Eğer daha ucuza mal edemezse satamaz.
Tam daha avantajlı olmaz.
Ceyhan'da gitti, ivmeli bir dil kullandığı için şairin şiirleri zor anlaşılıyor.
Ivmeli bir dil kullanmış mı?
Evet kullanmış.
Burada olay gerçekleşmiş.
O zaman arkadaşlar zor anlaşılmasının sebebi iğneli bir dil kullanması olduğu için denizdir.
Neden sonuç cümlesidir ve cevabım tabii ki deniz de olur.
Eleştirmenin süzgecinden geçmeyen filmlerin izleyicilere aktarılması gerekir derken burada da arkadaşlar şart vardır.
Eleştirmenin süzgecinden geçme şartı vardır.
Eğer geçmezse izleyiciye aktarımı geçerse aktarabilir.
Bir olayın gerçekleşmesi başka bir olaya bağlı diyorum ve koşul cümlesi de bu şekilde arkadaşlar.
Cümlede Anlam
Cümlede Anlam İlişkileri 1 / 1
Amaç-Sonuç, Koşul-Sonuç, Sebep-Sonuç İlişkisi
Amaç-Sonuç, Koşul-Sonuç, Sebep-Sonuç İlişkisi