Işığın Dalga Doğası

Işığın Dalga Doğası, bilim adamları ve yaptığı çalışmalar ile ilgili ve ışığın dalga doğasına zaman içerisinde nasıl yaklaştıklarını hep beraber inceleyelim.
Christian Huygens ilk defa ilk defa.
Işığın tanecik şeklinde değildi.
Dalga modeli ile yayıldığını açıklamıştı.
Yalnız 2 tane eksikliği vardı.
Tabii ki o dönemlerde bilinmediği için ses ve su dalgaları gibi yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardı.
Ses ve su dalgaları gibi yayılan bilmeleri için.
Gibi yılla.
Bilmeleri.
Çin maddesel ortama ihtiyaç vardı.
Fakat ışık yayılması için maddesel ortama ihtiyaç duymuyordu.
Aynı zamanda su dalgalarının dalga boyuna burada su dalgalarında kırınım hatırlayacak olursak dalga boyunun yarık genişliğinden büyük olması gerekiyor ki kırınım gerçekleşsin, kırınım gerçekleşsin.
Ama bunu henüz su dalgalarında gözlemleyebiliyoruz ama Işıkta olmamıştı.
Çünkü henüz ışık da kırımı gerçekleştirebilecek düzeye ulaşılamamıştı.
Daha sonraki dönemlerde yaklaşık aralarında bir yüzyıllık zaman farkı var.
1600 yıllar bir 1600'lü yılların sonunda yapıyo Christian Huygens bu açıklamayı.
Agustin Con Fresnel yaptığı çalışmada.
Işığın karakterinin Işığın karakterinin dalga olduğunu ifade ediyor.
Yaptığı çalışmada daha sonra Tomas Yang yapmış olduğu Bunu da hatırlıyoruz.
Bunu beraber yapmıştık dersini çift yarık da girişim yaptığımızda Işık çift yarık da da karnıma uğruyordu.
Karnımı uğradığında merkezi aydınlık saçak, karanlık saçak şeklinde saç haklarımız oluşuyordu ve Işığın dalga şeklinde, dalga şeklinde, ışığın dalga şeklinde yayıldığını ne yapıyor tam isaak ispatlamıştır.
Daha sonraki dönemlerde ışığın dalga doğası üzerine çalışan Francesco Maria Grimaldi yaptığı çalışmada şunu söylüyor Keskin uçlara sahip, saydam olmayan bir cismi.
Saydam olmayan bir cismi.
Saydam olmayan cismi bir ışık kaynağı ile ışık tuttuğumuzda ışık gelip tam da bu keskin köşeye çarptıktan sonra ışığın dalga modeli ile yayıldığını tabii ki burada düşünüyoruz.
Ekran üzerinde oluşan gölgeleri şöyle olduğunu sop saptıyor şûrası görmüş olduğunuz gibi şu bölge tamamen ışık almayan karanlık böyle.
Daha sonra karanlık saç hakların karanlık saç haklarım şöyle kesikli kesikli olduğunu gözlemliyor.
Şu şekilde.
Şöyle.
Parça parça karanlık saç hakların olduğunu gözlemliyor ve burada diyor ki dikkatle incelenirse ışığın az miktarda keskin olan yerleri dokunduktan sonra dikkatli incelenirse ışığın az miktarda gölgeli bölgeye doğru büyük üzüldüğü gözleniyor.
Gölge dışındaki bölgelerde ise ardışık aydınlık ve karanlık saçak lar içirmeye başlıyor.
İlk aydınlık saçan parlaklığı diğer aydın kaçaklardan daha büyük olduğunu gözlemliyor ve Işığın Dalga modelinde yayıldığını söylüyor.
Domingo Dominik Arango ise yaptığı çalışmada saydam olmayan bir madeni para madeni para üzerinde madeni paraya göndermiş olduğu ışık kaynakları ile göndermiş olduğu ışık kaynakları ile ışığın dalga modeli şeklinde madeni paranın etrafından geçtikten sonra şuraya da ekranınızı yerleştiriyor.
Ekranın üzerindeki tam şu orta noktada.
Işığın geldiği noktada parlak bir nokta belirliyor.
Normalde gölge oluşması gerekiyor.
Hakikaten de burada hatırlayın gölge olayını.
Burada yeri gölgeler oluşması gerekiyor.
Hakikaten yarı gölge oluşuyor ama tam orta noktada parlak bir nokta oluşuyor.
Işığın bu parlak noktayı inceleyerek söylediği cümle şu.
Işık dalga modeliyle yayıldığı için tam orta noktada parlak bir nokta oluşuyor.
Normalde o bölgenin tamamen yarı gölge olması gerekirken dalga modeli şeklinde olduğu için.
Olduğu için bu parlak nokta oluşur ifadesini kullanıyor ve ışığın dalga modeli üzerinde çalışmalar bu şekilde ilerliyor.
Dalga Mekaniği
Işığın Dalga Doğası 3 / 4
Işığın Dalga Doğası
Işığın Dalga Doğası