Kas Doku

Kaslar kemiklerle birlikte vücuda şekil verir.  Kasların temel görevi vücudun veya bulundukları   organların hareketini sağlamaktır.
Hemen bir  örnek verelim.
İskelet kaslarının kasılıp   gevşemesi sayesinde konuşma, nefes alıp - verme,  yürüme, koşma, yüzme gibi çeşitli hareketleri   gerçekleştiririz.
Kaslar, kas dokusundan  oluşmuştur.
Kas dokusunda yer alan kas lifleri   kas hücresi olarak adlandırılır.
Kas hücreleri  oldukça özelleşmiştir.
Kas hücrelerinin zarına   sarkolemma, plazmasına sarkoplazma, endoplazmik  retikulumuna sarkoplazmik retikulum adı verilir.   Kas hücrelerinde kasılıp gevşemeyi sağlayan,  aktin ve miyozin proteinlerinden oluşmuş   filamentler bulunur.
Bunlara iplikçikler  de denir.
Bu iplikçikler bir araya gelerek   miyofibrilleri oluşturur.
Bu arada kas dokumuzun  enerji ihtiyacı çok fazladır.
Bu nedenle de tabii   ki kas hücrelerinde bol miktarda mitokondri  bulunur diyebiliriz.
Şimdi gelelim iskelet kası   organizasyonuna.
En küçük yapıdan büyüğe doğru  sıralayalım.
Burada miyozin filamenti bulunuyor,   diğer tarafında ise aktin flamenti.  Evet biraz önce de dediğim gibi,   bu ikisi birlikte miyofibrilleri oluşturur.  Yani şimdi de burasının miyofibril olduğunu   söyleyebiliriz.
Miyofibriller de bir araya  gelerek kas liflerini oluşturur.
Sonra kas   lifleri bir araya gelerek kas demetlerini, kas  demetleri de bir araya gelerek kası oluşturur.
Kaslar; düz kas, kalp kası ve iskelet kası  olmak üzere üç çeşittir.
İlk olarak düz   kası inceleyelim.
Düz kas iç organların yapısında  bulunur.
Mekik şeklindeki hücrelerden oluşmuştur.   Bu hücreler tek çekirdekli olup aktin ve  miyozin filamentler hücre boyunca düzenli olarak   sıralanmadığından düz kaslarda bantlaşma görülmez.  Zaten eğer bantlaşma olsaydı bunların da üzerine   şöyle çizgiler çizerdim.
Düz kaslar yavaş kasılıp  yavaş gevşer.
Bu kasların kasılıp gevşemesi otonom   sinir sistemi tarafından düzenlenir.
Yani bu  nedenle istemsiz hareket ederler.
Sinirsel,   hormonal ve fiziksel uyarılarla kasılırlar.
Peki  o zaman bu durumda düz kaslar vücudumuzda nerede   bulunur?
Hemen istemsiz çalışan organları  düşünebilirsiniz.
Mesela solunum, sindirim,   dolaşım, üreme ve boşaltım sistemlerini oluşturan  organların yapısında düz kas bulunur diyebiliriz.   Şimdi gelelim kalp kasına.
Tabii ki kalbin  yapısında yer alır.
Silindirik hücreleri   dallanmalar yapar.
Hücreleri genellikle tek  çekirdeklidir ve çok miktarda mitokondri   içerir.
Miyozin ve aktin filamentlerin düzenli  diziliminden dolayı kalp kası hücreleri mikroskop   altında çizgili görünür.
Bu hücreler çizgili  olmaları nedeniyle iskelet kası hücrelerine   benzerler ve hızlı kasılırlar.
Ancak aynı zamanda  istemsiz çalışmaları nedeniyle düz kas hücrelerine   de benzerlik gösterirler.
Bu durumda çalışmaları  otonom sinir sistemi tarafından düzenlenir   diyebiliriz.
Kalp kası hücreleri otonom sinir  sistemi tarafından impuls almadan da kasılıp   gevşeyebilir.
Bu özelliği ile kalp kası diğer  kaslardan ayrılır.
Şimdi sıra geldi iskelet   kasına.
Vücudumuzda en çok bulunan kas çeşididir.  Bu kaslar iskelete tutunur.
İskelet kaslarının   işlevleri beyin kontrolünde gerçekleştiği için  istemli olarak çalışır.
Mikroskop altında çizgili   görünür.
İskelet kasına bu nedenle çizgili kas  da denir.
Ancak kalp kası da çizgiliydi değil mi?
   Bu nedenle ikisini birbiriyle karıştırmayalım.  Burada her bir lif uzun silindir şeklinde tek   bir hücredir ve iskelet kası hücreleri çok  sayıda çekirdek içerir.
Çünkü bu hücrelerin   her biri embriyonik dönemde çok sayıda hücrenin  kaynaşmasıyla oluşmuştur.
Aynı zamanda iskelet   kası hücreleri oksijen depolayabilen ve demir  içeren miyoglobin bulundurur.
Yalnız bunu   hemoglobinle karıştırmayalım.
Çünkü hemoglobin  kanımızda bulunan, oksijen ve karbondioksit   taşıyan bir moleküldür.
Miyoglobin ise  dediğim gibi iskelet kasında bulunur,   oksijen depolar.
Hatta fok gibi bazı deniz  canlıları suyun altına daldıkları zaman   miyoglobinde bulunan oksijeni kullanırlar.
Bu  arada kaslarımızın kırmızı görünmesinin sebebi   de miyoglobindir.
İskelet kasları hızlı kasılır  ve çabuk yorulur.
Normalde oksijenli solunum   yaparak ATP üretirler ancak bazı durumlarda  laktik asit fermantasyonu da yapabilirler.
Evet biraz da tendonlardan bahsedelim.  Kaslar kemiklere tendonlarla bağlanır.   Yani tendonlar kasları kemiklere bağlayan bağ  doku liflerinden oluşmuş yapıdır.
Tendonlarda   kasılma olayı gözlenmez ve fiziksel gerilmelere  karşı dayanıklıdır.
Bu arada vücudumuzdaki   bazı kaslar birbirine zıt çalışır.
Bu kaslara  antagonist kaslar denir.
Antagonist kaslardan   biri kasılırken diğeri gevşer.
Böylece iki farklı  yönde dengeli ve hızlı hareket sağlanır.
Kolun üst   kısmında yer alan pazu kasları antagonist kaslara  örnek verilebilir.
Aynı anda kasılan ya da aynı   anda gevşeyen kaslara sinerjist kas denmektedir.  Buna örnek olarak da karın kasları verilebilir.
Destek ve Hareket Sistemi
Kas Sistemi 1 / 3
Kas Doku
Kas Doku