3, 9 ile Bölünebilme Kuralları

Herkese merhabalar.
Kunduz altıncı sınıf matematik videoları.
Kolumuz üç ve dokuz ile dönebilme kuralları rakamları toplamı üç katı olan doğal sayılar arkadaşlar üç ile kalan söz olarak böyle bilmektedir.
Bir sayının üç ile bölümden kalanını bulmak için rakamlar toplamının.
Rakamlar toplamının.
3 ile bölümden kalan arkadaşlar bulmak yeterlidir.
Aşağıdaki sayıları 3 ile bölünüp söylemediğini inceleyeceğiz ve kalanları bulmaya çalışacağız.
Birinci sayımız 123 sayın rakamlar toplamı arkadaşlar biz iki daha üç, üç daha altı.
Ve Altıya üç ile bölümde kalan sıfır olacaktır.
Ve bu sayı tam olarak görünebiliyor.
İkinci sayımız 45 45'i, rakamlar toplamları 4 5 daha dokuz yaptı.
9 Arkadaşlar 3'e tam olarak bölünebilir.
Üç kere üçten dokuz ve kalan 0 olacak.
251 Sayın rakamlar toplamları yedi, bir daha sekiz yaptı.
Arkadaşlar sekiz üçün katı değil, sekizi üçe böldü.
İçerisinde en fazla kaç kere var, iki kere var, iki kere üçten, altı sekiz eksi 6'dan da kala anımız kaç olacakmış?
İki olmalıymış.
4 bin 356 sayısı.
Bunu da arkadaşlar şöyle pratik bir yollu kullanabiliriz.
Sayılar büyük olduğunda rakamları tek tek toplamanın da gerek de yok aslında.
Her defasında 3'ün katını elde ettiğinizde bu sayı silebilirsiniz.
Mesela burada 1 3 var.
3'e dönebiliyor, 6 3'e 1 öneriliyor.
Eledim 4 5 daha 9.
Evet, bu sayıların her biri ayrı ayrı 3'e görünüyorsa, rakamlar toplamları da 3'e kesinlikle bölünecek.
Yani bu sayı 3'e bölünür ve kalanı 0 olacak.
İsterseniz sağlamasını yapalım.
Rakamları top adımda 4 3 daha 7, 5 de 12 6 daha 18.
Fakat rakamlar toplamları da 3 ile tam bölündü.
Yani cevabımız doğru oldu.
Rakamları toplamı 9'un katı olan doğal sayılar aynı şekilde üçte olduğu gibi arkadaşlar 9 ile kalan olarak bölünebilir. Bir sayının 9 ile bölümden kalanı bulmak için yine rakamlar toplamını.
Mekanlar toplamı ne?
9 ili aslında bölüp kalanına bakarız.
Aşağıdaki sayıların 9 ile kalan sız bölünüp söylemediğini inceleyeceğiz ve kalanı bulmaya çalışacağız.
İlk sayımız 45.
Rakamlar toplam 9 yaptı.
9'un bir katı zaten 9 çarp bir tam olarak 9'un katı olduğu için kalan da 0 olacaktır.
108 sayısı.
Arkadaşlar rakamlar toplamları yine 9 yaptı.
Yine kalanı 0 olacak.
Rakamlar toplam bana baktığımda 9, 18, 27 bir daha 28 arkadaşlar 27 olsaydı tam olarak görülebilecek di 28 olduğu için 9 ile kalan olarak bölün demiyor.
Peki kalanı kaç olacak?
Yirmi sekizi dokuza, bölümde, içerisinde en fazla kaç kere var?
Üç kere, üç kere.
9'dan yirmi yedi, 28 eksi, yirmi yedi işlemini yaptığımızda rakamların 9 ile bölümden, kalan 1 ise bu sayının da dokuza bölünen kalan 1 olacaktır.
3 bin 627 sayısına bakalım.
Burada arkadaşlar o pratik yolu kullanalım.
Rakamların ayrı.
Eğer toplam larında her dokuzu elde ettiğimde bunları sile bilirim.
Çünkü toplam vardı da aynı şekilde 9'un katı olacaktır.
Üç, altı daha dokuz bakın iki daha 9 parça parça toplamları 9'un katı olduğuna göre rakamlar toplamları da 9'un katı olacak.
Yani 9 ile kalan olarak bulunabilmektedir.
Sağlamasını yaptığımda 9.
9 daha 18.
Bakın 9 kere giden tam olarak yine önerildiğini görürüz.
9'a tam büyüyebilen sayılar aynı zamanda arkadaşlar 3'e de tam bölünmek zorundadır.
Çünkü bir sayının rakamlar toplamları 9'un katı ise mutlaka üçün katı da olmak zorundadır.
Soru 1 Verilen bu 4 basamaklı doğal sayı 3 ile tam olarak bulunabilmektedir.
Buna göre kariyerine girebilecek olan rakamların toplamının kaç olduğu sorulmuş bizlere.
Bu sayının 3 ile büyüyebilmesi için arkadaşlar rakamlar toplamının 3'ün katı olması gerekiyordu. Yani 3 artı 8 artı.
Kari artı 5 üçün katı olmalıymış.
Üçün katı olacak.
Rakamların toplamına baktığımda arkadaşlar 8 11 5'te buradan geldi.
16 16 artı kare şeklinde olmalıymış.
16'ya hangi sayıları eklersek 3'ün katını ile derim.
3'ün katı olan 16.
En yakın olan kim var 15 3 daha ek dersem ne olması lazım.
10 8 olması gerekiyor.
Zaten burası 16 idi 18 yapmak için.
Arkadaşlar kale gördüğüm yere en az iki yazabilirim.
Üç de ayak dersen buna 5, üç da eklersek 8 şeklinde olacaktır.
16 ile 5.
Toplamda bakın rakamlar toplamı 21 oldu.
16 ila sekizi toplumda ise rakam var.
Toplam var 24 oldu.
Yani kariyere gelebilecek olan rakamlarımız 2, 5 veya 8 imiş.
Bunların toplamları da arkadaşlar kaç yapmakta?
Sekiz, on iki daha on beş yaptı.
Soru 2 145 ile 200 arasında 9'a inebilen kaç tane doğal sayı vardır bunu bulmaya çalışacağım.
İlk olarak arkadaşlar bu aralıkta 9 ile büyüyebilen en küçük sayı bulmakla başlayalım.
Şu an yüz kırk beşin zaten rakam var.
Toplam birkaç yapmakta on yapıyor ve on dokuz ile beklemiyor.
Eğer bir tane de eksik olsaydı, yani bu sayı yüz 44 olsaydı 9 ile tam oynayabilecek de buna 9 da eklersek kaç olacaktır.
Yüz elli üç olacak yani.
Yüz 45'ten sonra dokuz ile büyüyebilen en küçük payı kaç olacak?
353 Bu aralıktaki sayılarımız 150 3'le başlayacak.
Dokuz eklendiğinde 160 iki.
950 dersem 171, 950 dersem 100, 80, 100, 89 ve 198 yaptı.
Arkadaşlar 9'da ekledi mi zaten 200'ü geçiyor.
Öyleyse istediğim aralıkta 900 ile dönebilen kaç tane doğal sayı varmış?
Toplamda 6 tane.
Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları
Bölünebilme Kuralları 2 / 3
3, 9 ile Bölünebilme Kuralları
3, 9 ile Bölünebilme Kuralları