Geoid Şekli ve Kanıtları

Geoid şekli ve kanıtları.
Dünyamızın şekli hepinizin bildiği gibi geoidtir.
Geoid kutuplardan basık, ekvatordan şişkin dünyanın kendine has şeklidir.
Yandaki şekilde görmüş olduğunuz gibi geoid şeklini görmekteyiz.
Şimdi geoidin kanıtları neler hep birlikte bakalım.
Bunlardan birincisi ekvator çevresini kutup çevresinden uzun olmasıdır.
Ekvator çevresi şekilde de görüldüğü üzere 40.076 kilometre iken kutup çevresi 40.009 kilometredir.
O yüzden ekvator çevresinin kutup çevresinden daha uzun olması geoid şeklinin kanıtlarından birisidir.
Bir diğeri ekvator yarıçapının kutup yarıçapından daha fazla olması.
Ekvator yarıçapı 6.378 kilometre iken kutup yarıçapı 6.357 kilometredir.
Buradan da yine geoid olduğunu kanıtlayabiliriz.
Bir diğeri yer çekimin kutuplarda fazla olmasıdır.
Kutuplar daha basık olduğu için yerin merkezine daha yakındır.
O yüzden de burada geodin kanıtlarından bir değeri de budur.
Doğal Sistemler
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 / 3
Geoid Şekli ve Kanıtları
Geoid Şekli ve Kanıtları