Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Besin Zinciri ve Enerji Akışı

Arkadaşlar bu videomuzda besin zincirinden ve enerji akışından bahsedeceğiz.
Enerjinin taşındığı organizma dizisine besin zinciri denmektedir ve canlılar yaşamlarını sürdürebilmesi için de hepinizin bildiği gibi enerjiye ihtiyaç duyarlar.
Enerjinin üretilebilmesi için aslında gerekli olan malzeme zaten doğada vardır.
Ancak bu maddelerin inorganik maddeden organik maddeye çevrilmesi gerekmektedir.
Yine fotosentez yoluyla da inorganik maddeler organik maddelere çevrilmektedir.
Hepinizin bildiği bu fotosentez sürecini şöyle ifade edecek olursak, karbondioksit ve suyun aslında dönüşümle glikoz ve oksijen şekline dönüşmesine fotosentez süreci olarak ifade edebiliriz, en basit ifadesiyle.
Şimdi besin zincirini tanıyacağız.
Öncelikli olarak besin zincirinde hangi kavramlar neleri ifade ediyor onlara bakalım.
Besin zincirinin en alt basamağı birazdan ifade edeceğim üreticileri göstermektedir.
Bitkiler ile beslenen otçul hayvanlara birincil tüketici denir.
Otçullar ile beslenen elçilere ikincil tüketici, hem etçil hem de otçul ile besleneni de üçüncül tüketici olarak ifade ederiz.
Ayrıştırılan ise bakteri ve mantarların ölen canlıları araştırmasını ifade eder ki bu ünitede bu kavramları sıklıkla göreceğiniz için bunları arkadaşlar bilmek zorundasınız.
Şimdi bu tarz bize piramitler verilecek.
İşte bu piramitler üzerinde ifade etmiş olduğum kavramlar yazacak.
En aşağıdaki kesim üretici.
Birincil tüketici dediğimiz kısım bitkilerle beslenen kısımdı, ikincil tüketici dediğimiz kısım ise otçullarla bestelenendi ve üçüncül de ise hem etçil hem de otçullarla beslenen grup vardı.
Şimdi yine sıklıkla öncüller içerisine gördüğümüz kısım şu kısım aslında bu besi piramidinden yukarıya doğru çıkıldıkça ne oluyor, aşağı inildikçe ne oluyor kısmı.
Yukarıya doğru çıkarsak enerji kaybı artmakta, vücut büyüklüğü de artmaktadır.
Ancak aşağıya doğru indiğimizde birey sayısı, arkadaşlar aktarılan enerji ve biyokütlenin azaldığını ifade edebiliriz.
Bu da yine oldukça önemli.
Şimdi enerji akışına baktığımızda bitkilerden üretilen enerji otçullara, otçullardan da etçillere doğru geçer ve besin zincirinde enerjinin yüzde 10'u bir üst seviyeye aktarılır ve enerji akışı tek yönlüdür.
Doğal Sistemler
Enerji Akışı ve Madde Döngüleri 1 / 2
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
Besin Zinciri ve Enerji Akışı