Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma

Arkadaşlar bu videomuzda Türkiye'de su kaynaklarından yararlanma biçimlerinden söz edeceğim, başlayalım hemen.
Türkiye hepinizin bildiği gibi genç oluşumlu bir ülkedir.
Bundan kaynaklı olarak da ülkemizde faylar vardır ve biz bu fayları özellikle termal kaynak noktasında kullanmaktayız ve ülkemizde 1500'den fazla termal kaynak var.
Termal kaynaklar ise mineralli olduğu için suları sağlık açısından, gerekse konut ısınmada, özellikle tarımda seraların ısıtılmasında kullanılmaktadır.
Bunun dışında su kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla inşa edilen yine barajlardan da yararlanılmakta, sulama noktasında tarım, balıkçılık, elektrik üretimi noktasında barajlardan da yararlanmaktayız.
Bir diğer değindiğimiz nokta ise Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için deniz ulaşımında da faydalanmaktayız.
Bunların dışında yine göllerden de faydalanıyoruz.
Elektrik üretimi noktasında, tatlı su ürünleri üretimi noktasında, ulaşım noktasında, turizm noktasında yine göllerde su kaynaklarından yararlandığımız alanlardan birisidir.
Doğal Sistemler
Su Kaynakları 3 / 3
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma