Türkiye'de Topraklar

Arkadaşlar bu videomuzda Türkiye'deki toprak tiplerinden bahsedeceğiz ancak burada dünyadaki toprak tiplerinde bu toprakların genel özelliklerinden bahsettiğimiz için bu videoda Türkiye'de görüldüğü yerler ve kısaca hatırlatmalar yapacağız.
Şimdi o zaman Zonal toprak gruplarından başlayalım.
Ülkemizde görülen Zonal toprak gruplarından birincisi kahverengi orman topraklarıdır.
Özellikle Kuzey Anadolu'nun bulunmuş olduğu yerde denize bakan taraflarda görebiliriz biz bu toprakları.
Aynı zamanda yağış da fazla olduğu için de tuz minerali bakımından da daha fakir topraklardır.
Üzerinde çay tarımı, fındık tarımı yapılmaktadır.
Bir diğer toprağımız ise Terra Rossa topraklar yani kırmızı renkli topraklarımız.
Ülkemizde Akdeniz ikliminin görülmüş olduğu alanlarda karşımıza çıkar.
Demirin oksitlenmesinden kaynaklı kırmızı renkli topraklardır ve kireç taşı üzerinde bulundukları için de kireç oranları da yüksektir.
Buraya şöyle kireçli aynı zamanda kırmızı topraklar diye de ekleyebiliriz.
Şimdi bir diğer toprağımız kahverengi bozkır ve kestane renkli bozkır topraklarımız.
Bu ikisini beraber ele alabiliriz.
İkisi de zaten karasal iklim bölgesinde görülüyor.
Arada küçük bir farklılık var.
Kahverengi bozkır topraklarda yağış oranı biraz daha az 400 milimetre civarında.
Ancak kestane renkli topraklarımızda yağış miktarı biraz daha fazla.
400 ile 600 milimetre arasında yer alır.
Şimdi bir diğer Zonal toprak çeşidimiz ise çernezyom toprağımız.
Çernezyom toprak ise arkadaşlar Erzurum, Kars çevresinde görebiliriz bu toprağı.
Kara toprak olarak da geçmekte, verimli topraklardır.
Yani sert karasal iklim bölgesinde çayır bitki örtüsü altında bulunan topraklarımız bu topraklar.
Özellikle verimlidir ancak iklim koşullarından dolayı istenilen düzeyde verim elde edilemez bu topraklarda.
Bir diğer toprağımız ise podzol toprak.
Biz bu toprağı da Batı Karadeniz'de görürüz.
Özellikle soğuk nemli bölgede iğne yapraklı ormanların altında gördüğümüz topraklardır.
Batı Karadeniz'in bulunmuş olduğu alanda karşımıza çıkar.
Evet şimdi ülkemize görülen Zonal toprakları ifade ettik.
Şimdi de ülkemizde görülen İntrazonal toprak grubundaki topraklarımıza bakalım.
Bunlardan birincisi vertisol topraklar.
Vertisol toprakları özellikle ülkemizde taş doğuran, karakepir toprak olarak da ifade edebiliriz.
Killi arazinin bulunmuş olduğu alanda karşımıza çıkmaktaydı bu topraklar.
Özellikle ülkemizde ise bu toprakları Güney Marmara'nın bulunmuş olduğu alanda, Ergene'nin bulunduğu alanda ve Muş'un bulunmuş olduğu çevrede görebiliriz.
Bir diğer toprağımız İntrazonal toprak grubundan tuzlu toprak yani halomorfik toprağımız.
Şimdi bu toprağa da baktığımız zaman özellikle kapalı havzaların bulunmuş olduğu alanda karşımıza çıkar.
Tarıma zaten elverişli değildir.
Tuz Gölü çevresinde bu toprağı görebiliriz.
Bir diğeri hidromorfik toprak yani bataklık sahalarda görülen toprağımız.
Bu ise özellikle Türkiye'de çok yaygın görülen bir toprak değil.
Daha çok göl kenarlarında görebildiğimiz bir toprak grubu.
Şimdi Azonal toprak grubuna bakacak olursak, Azonal topraklarımızda taşınmış olan topraklarımızdı.
Bunlardan birincisi alüvyal topraklar.
Akarsuların taşıdığı topraklardır ve bunlarda özellikle tarım gelişmişti.
Çünkü mineral bakımından fazla topraklardır bunlar.
Delta ovalarının bulunmuş olduğu alanlarda olur.
Kolüvyal topraklar ise daha çok böyle dağların bulunmuş olduğu alanda yamaçlardan taşınan malzemelerin birikmesiyle oluşan topraklar.
Aydın boz dağların bulunmuş olduğu alanda vardır.
Özellikle bağcılık, bahçe tarımı için de uygun topraklardır.
Bir diğeri ise regosollerimiz.
Bunlar da volkanik arazideki kumlu topraklar.
Özellikle Orta Anadolu'da Ürgüp, Göreme'nin bulunmuş olduğu alanda ve Doğu Anadolu'nun bulunmuş olduğu kesimde karşımıza çıkmakta.
Şimdi bu saymış olduklarımızı bir de harita üzerinde şöyle toparlayacak olursak, hangileri nerelerde görülüyordu?
Vertisol dediğimiz topraklar için Güney Marmara Ergene'nin bulunmuş olduğu kesim dedik.
Yani Marmara olarak kodlayabilirsiniz, Güney Marmara Ergene.
Bunun dışında alüvyal topraklar zaten şu kesimde var.
Yine bu yeşille gösterdiğim Bafra, Çarşamba'nın bulunmuş olduğu alanda, Çukurova'nın bulunmuş olduğu kesimde var.
Terro Rossa kırmızı topraklar Akdeniz iklim bölgesinin bulunmuş olduğu kesimde şu kesimlere kadar da çıkar.
Yine terro rossa topraklarımız da bu kesimde yer alır.
Kahverengi ve kestane renkli topraklar zaten karasal iklim bölgelerinin bulunmuş olduğu alandadır ve kahverengi orman topraklarda özellikle Kuzey Anadolu Dağları'nın bulunmuş olduğu yerde, denize bakan yamaçlarda karşımıza çıkar ve şu kesimde de podzol toprakları ifade edebiliriz.
Batı Karadeniz'in bulunmuş olduğu alanda yaygındır arkadaşlar.
Doğal Sistemler
Topraklar 2 / 3
Türkiye'de Topraklar
Türkiye'de Topraklar