Türkiye'de Dış Kuvvetler

Türkiye'de dış kuvvetler bu videomuzda anahtar kelimelerle soruyu nasıl çözebiliriz ona bakacağız çünkü bu aslında çok geniş bir konu.
O yüzden de bazı kelimelerle soruları nasıl doğru bir şekilde çözebiliriz onlara bakacağız.
Şimdi dış komedileri anlatırken şunu ifade etmiştik.
Bazı kritik illerimiz vardı.
Bu kıyı tiplerinin ülkemizde nerelerde görüldüğüne bakacağız.
Rüya kıyı tipiden ise İstanbul, Çanakkale'nin bulunmuş olduğu alanda dalma akça kıyı tipiden ise bildiğiniz üzere dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda suların yükselmesiyle sular altında kalmasıyla oluşuyordu.
Antalya Kaş'ta karşımıza çıkar.
Enine dağların kıyıya dik olarak uzandığı Ege Bölgesi'nde karşımıza çıkar.
Boyuna kıyı tipi ise dağların paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi'nde görmekteyiz.
Şimdi karstik kelimesini gördüğümüzde zaten kimyasal tortul kayaçlar ülkemizde de daha çok Akdeniz bölgesinde yaygın olduğunu artık biliyoruz.
Karşılık ovalar ise özellikle ülkemizde Akdeniz bölgesinde karstik ovaları görebiliriz.
Özellikle örnek verecek olursak Elmalı, Kestel, Korkuteli, Tefenni, Acıpayam bunlara örnektir.
Tektonik ovalar ise özellikle deprem halklarımızı bulunduğu Kaf, Baf ve Duff'ın bulmuş olduğu alanlarda karşımıza çıkar.
Birkaç tane örnek verecek olursak Kuzey Anadolu fay hattının bulunmuş olduğu alanda İnegöl Ovası, Bursa Ovası, Erbaa Ovası buna örnektir.
Batı Anadolu fay hattını bulunduğu alanda Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ovaları buna örnektir.
Doğu Anadolu fay hattını bulunmuş olduğu alanda Amik Ovası, Muş Ovası, Elbistan Ovası buna örnektir.
Yani tektonik ovalar asla fay hatlarının bulmuş olduğu alanlarda görülür.
Çentik vadiler de derine doğru ve şeklinde ışınım yaptığını ifade ettik ve engebeli alanlarda karşımıza çıkıyordu.
Don Buzulu ve Doğu de var bunlar.
Kanyon vadiler ise yine aynı şekilde karşılık arazide basamak şeklinde oluşan vaadlerde.
Akdeniz bölgemizde hakimler çok burada Menderes ise kendi halinde artık seviyeye ulaşmış, taban seviyesine ulaşmış.
Kendi haline akan akarsular böyle.
Menderes'ten çizerek akan akarsular da denge profiline ulaştığını gösteriyordu.
Bunlar ise arkadaşlar uzak ülkemize, Ege Bölgesi'ne yaygın 40'ı bayır daha çok yarı kurak alanlarda, bitki örtüsünden daha mahrum olan arazilerde, sel sularının aşındırması ile oluşan arazide 40'ı, batıda da İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da raj sayabiliriz.
Peri bacaları ise ülkemizde Nevşehir çevresinde görülüyordu.
Özellikle arazimiz volkanik di tüpün aşılması ile sel suları tarafından oluşuyordu.
Ben atalarımıza örnek verecek olursak Çukurova, Bafra, Silifke, Göksu, Menemen ülkemizdeki belki odalarımızda da bunlar çok verimli alanlardır.
Karstik şekiller ülkemizde Akdeniz bölgesinde yaygın.
Bunuda unutmayalım.
Bu da yine oldukça önemli.
Ülkemizde buzul şekillerine baktığımız zaman da daha çok dağların dur kısımlarında görebiliriz buzul şehirlerimizde.
Çünkü konumundan kaynaklı orta kuşakta yer aldığımız için daha çok dağlarının doruk kesimlerini görürüz.
Tombul örneğimiz neydi?
Tombul O ise dalganın birikim yapmasıyla kara ile adayı birbirine bağlı olmasıydı.
Sinop'ta ve Bursa'da görebiliriz bundan.
Lagün ise özellikle dalganın birikimi sonrasında kıyı ile kapatıyordu.
Kıyı kordon ses şeklinde çekiyordu ve içeride bir göl oluşuyordu.
Büyükçekmece, Küçükçekmece buna örnektir.
Palaz ise dalganın boyuna uzanan dağların bulunmuş olduğu alanda çarpmasıyla oluşturmuş olduğu dik kılardı.
Ülkemizde falezler ise Akdeniz ve Karadeniz'de daha fazla görmekteyiz.
Doğal Sistemler
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 / 1
Türkiye'de Dış Kuvvetler
Türkiye'de Dış Kuvvetler