Türkiye'de İç Kuvvetler

Evet arkadaşlar bu videomuzda Türkiye'deki iç kuvvetlere bakalım Türkiye'deki iç kuvvetlerden birinci olarak dağlara ve dağların türlerine göre dalış dış alanlarını inceledi.
Türkiye'de kıvrım dağlarını özellikle Kuzey Anadolu Dağları'nın bulunmuş olduğu alanda Toros dağlarının bulunmuş olduğu alanda görmemiz mümkün.
Kuzey Anadolu Dağları ve Toros Dağları kıvrım dağlarının bulunmuş olduğu ana.
Şimdi Kırık Dağlarımız ise Türkiye'de özellikle Ege Bölgesi'nin bulmuş olduğu alanda hakim.
Menteşe, Aydın, Bol, Yunt, Madra ve Kaz yer videosunda bunların bulunmuş olduğu alanları gösterecek.
Şimdi aynı zamanda Akdeniz Bölgesi'nde de bu diğer ismiyle Amanos Dağları da bu grup içerisinde yer almaktadır.
Arkadaşlar Amanos Dağı da Kırıkdağ Dağı kırık davamız neydi?
Malzemenin sert olmasına bağlı olarak o bölgede kırılmasıyla oluşan dağlar üstte kalanlara Wurst, aşağıda kalanları ise Green Ova olarak nitelendiriyor.
Ülkemizdeki volkanik dağların dağılımına baktığımızda Doğu Anadolu Bölgesi'nde Nemrut, Tendürek, Süphan, Büyük Ağrı, Küçük Ağrı'yı Ege Bölgesi'nde en geç bolkan konumuz olan Kula alanını görebiliyoruz.
Manisa Kula çevresini Akdenizde Hassa yöresi yine bu grup içerisinde yer alır.
İç Anadolu Bölgesinde özellikle Hasan Dağı, Erciyes, Melendiz, Karadağ, Karacı da yine bu grup dadır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de yine volkanik olan Karacadağ vardır.
İki farklı ve iki aynı isim ama iki farklı bölgede Karacadağ bulunmaktadır.
Arkadaşa ikisi de Volkan aittir.
Şimdi ülkemizdeki projemize baktığımız zaman da projemizi örneklere baktığımız zaman ise ülkemizde arkadaşlar projeniz dediğimiz olay şuydu.
Kıtaların dengesinin bozulmasıyla yaşama çökmeler de yükselmeler dedi.
Kıtaların dengesinin bozulması nasıl oluyordu?
Bir birikme, bir çökme sonrasında karşımıza geliyordu.
Çukurova özellikle Ergene bu grup içerisindeydi.
Tunus dağlarının yükselmesi buna örnektir.
Toros dağlarının üzerindeki yükün hafiflemesi sonrasında yükselmesi misali Çukurova'ya sürekli akarsular tarafından bir birikim yaşanıyor.
Birikim yaşanmasına bağlı olarak o bölgede çökme meydana geliyor.
Bu da ülkemizdeki projenizi örnektir.
Doğal Sistemler
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 / 1
Türkiye'de İç Kuvvetler
Türkiye'de İç Kuvvetler