Periyodik Problemler Bölüm 3

Merhabalar arkadaşlar, periyodik problemler ile alakalı farklı soru çeşitlerine devam ediyoruz.
Şimdi bakalım KONAK kelimesi tekrarlanarak KONAK KONAK KONAK ve bu şekilde yan yana yazılmış.
Buna göre bu yazımdaki baştan 243.
harf nedir?
Tabii soldan hani baştan dan kastımız sol taraftan başlıyoruz burada.
Bu şekilde 243.
harfin ne olduğunu bize sormuş.
Şimdi önceki sorularımızda, örneklerimizde periyotları biz biliyorduk.
Yani tekrar etme aralıklarını biliyorduk.
Yani bir gün diyor 24 saat olduğunu biliyorduk, bir haftada yedi gün diyorduk, işte bir yıl diyordu on iki ay olduğunu biliyorduk.
Ama bazen o periyotları vermez onu da bize buldurtur.
Şimdi ne kadar da bir tekrar ettiğini bulmamız lazım bizim.
Peki bakınız burada 243.
harfi arıyoruz burada 1, 2, 3, 4, 5, beşinci harften sonra bakınız tekrar ettik.
Yani yine aynı şekilde 6, 7, 8, 9, 10 bakınız hep beşinci harften sonra tekrar diyoruz.
O zaman demek ki biz burada periyodumuzun burada 5 olduğunu söylüyoruz.
Ne yapacağız o zaman 243'ü 5'e böleceğiz.
Peki 243'ü 5'e bölelim.
Şimdi 243'ü 5'e bölecek olursak dört kere var.
Burada 20 yaptı çıkarttık kere KONAK kelimesini yazdık ve daha sonra harfimiz bu, ikinci harfimiz bu, üçüncü harfimiz de bu.
Yani ne yapmış olduk biz üçüncü harfe geldik.
Yani burada N harfine gelmiş olduk.
Peki diğer bir örneğimiz burada da sayıları yazmış.
Biçiminde sayılar soldan sağa doğru yazılıyor.
Buna göre oluşan sayının soldan 93.
basamağında bulunan sayı kaçtır diyor.
Şimdi burada da periyodu bulmamız lazım yani nerede bir tekrar ediyor?
Bakınız dikkat edecek olursak 1453, 1071, 1453, 1017 şeklinde gidiyor o zaman demek ki biz ne yapacağız kadar olan kısmı periyot olarak belirleyeceğiz.
Yani burada şu altını kapattım yerde yani altını çizdiğim yerde kaç tane sayı var diye bakıyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Buradan sonra aynı şeyin geldiğini görüyoruz o zaman demek ki burada periyodumuz 8.
Sekiz sayıda bir tekrar ediyoruz.
O zaman ne yapacağız bir kere var 8, şöyle çıkarttık bir 13'te 8 yine bir kere var.
8 Burada çıkartırsak da beş kalıyor.
Yani aslında on bir kere bu olay tekrarlanıyor.
Yani 1453 ve 1071 paketi burada on bir kere var.
Daha sonra beşincisine git diyor.
Ya tamam 1, 2, 3, 4, 5 o zaman demek ki bakınız biz burada bir sayısına ulaşmış oluyoruz.
Yani 93.
basamakta bulunan sayı birdir.
Peki diğer bir örneğimiz aynı hastanede görev yapan bir doktor ile hemşire sırasıyla 6 günde bir ve 4 günde bir nöbet tutmaktadır.
İkisi birlikte ilk nöbetlerini perşembe günü tuttuklarına göre, Yani doktor 6 günde bir tutuyor 6, 12, 18 o şekilde devam ediyor.
Hemşire de 4 günde bir tutuyor.
O zaman demek ki bunların ikisini bir araya getirmemiz lazım.
Yani aslında 6'yla 4'ün en küçük birleştikleri ortak katı bulmamız lazım.
Yani aslında 6 ile 4'ün EKOK'larını bulmamız lazım bizim burada.
6 ile 4'ü EKOK'ları 12'dir.
Yani aslında şunu deriz biz bu 12 ile bu doktor ve hemşire 12 günde bir denk geliyorlar, nöbetleri denk geliyorlar deriz.
Peki şimdi o zaman demek ki bunların zaten ikisinin birlikte ilk nöbetlerinin perşembe günü olduğunu söylüyor.
Yani birinci nöbetleri burada perşembe ve bize sorulan nöbet de 9.
nöbet.
Şimdi 9.
nöbeti soruyor.
Peki arada kaç nöbet tutacaklar bunlar?
9 eksi 1'den Aslında soru artık şuna döndü, bugün günlerden perşembe 96 gün sonra nedir?
O zaman demek ki buradan sonra periyodumuz artık 7 olmuş olur.
Çünkü gün üstünden gidiyoruz.
aslında.
Çünkü 13 kere olduğumuzda yok tekrardan yapalım.
1, 7 burada çıkarttığımız hızlıca yapalım.
Yani şunu demiş oluyoruz 13 hafta 5 gün sonra demiş oluyoruz.
o zaman demek ki 9.
nöbetleri ikisi birlikte salı gününde denk getirirler.
Peki bununla alakalı bir tane daha örnek çözelim.
Mertcan 3 günde bir ve Yavuz 2 günde bir spora gitmektedir.
İkisi birlikte ilk spora gitmeleri salı günü olduğuna göre, yani salı gününde denk geldiğine göre.
O zaman demek ki EKOK'larından hangi kaç günde bir denk geldiklerini bulalım.
Üç ile ikinin EKOK'ları aralarında asal olduğu için altıdır.
Yani aslında Mertcan ve Yavuz 6 günde bir denk geliyorlar.
Tamam, ilk sporları yani birinci sporları salı günü denk gelmiş ve bize sorulan da 24.
kez olanı.
Peki 24.
kez olanı soruluyor.
Arada kaç tane spor olacak 24 eksi 1'den arasında 6 gün var.
O zaman demek ki Yani aslında soru şuna döndü.
Bugün günlerden salı 138 gün sonra hangi gündür?
O zaman ne yapacağız 138'i burada 7'ye böleceğiz.
Bir kere var yedi burada çıkartırsak altı da beş geliyor.
Burası da hep aynı geldi.
Şimdi o zaman demek ki şunu söylemiş oluyoruz.
sayacağız.
Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar o zaman demek ki biz burada pazar günü denk geldiklerini söyleriz.