Endokrin Sistem Yeni Nesil Sorular

Büyüme hormonu temel olarak vücut proteinini arttırır.
Yağ depolarının kullanımını ve karbonhidratların korunmasını sağlar.
Büyüme hormonu verilen ve verilmeyen farelerin ağırlık artışı yandaki grafikte verilmiştir.
Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir?
Hemen bakalım.
Büyüme hormonu verilen farenin vücut ağırlığının daha fazla olduğunu görüyoruz.
Bu durumda birinci öncül doğru olur.
Büyüme hormonu verilen fare deki mitoz bölünme hızı artmıştır.
Büyüme hormonu verilmeyen fare de protein sentezi durur.
Bu yanlış bir ifade.
Canlılık devam ettiği sürece protein sentezi de devam eder.
Büyüme hormonu protein sentezi hızını arttırabilir.
Doğru.
Ancak büyüme hormonu verilmezse de protein sentezi durmaz.
Büyüme hormonu verilen fare de mitokondri faaliyeti artar.
Bu da doğru bir ifade.
Çünkü mitokondri A tepe sentezler.
Büyüme hormonu verilen farenin metabolizma hızı artacağı için mitokondri faaliyeti de artaş.
Yukarıdaki grafiklerde gösterilen değişimlerin ortaya çıkmasını sağlayan hormonlar.
Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Hemen grafikleri inceleyelim.
Şimdi birinci grafiğe bakalım.
İdrarda kalsiyum miktarının arttığını görüyoruz.
Demek ki kanda çok fazla kalsiyum olmuş ve böbreklerde kalsiyum emilimini azaltmış.
Böbrekteki kalsiyum emilimi azalınca da kandaki kalsiyum idrara geçmiş.
Bu duruma kalsit Tony'nin hormonu sebep olur.
Kanda kalsiyum seviyesi arttığı zaman kalsit tonik hormonu salgılanır.
Para hormon tam tersi antagonist bir etki gösterir.
Yani para hormon salgılanması durumunda idrarda ki kalsiyum miktarının da azalması beklenirdi. Şimdi gelelim ikinci grafiğe.
Hem büyüme hormonu yani S.T.
Has hem de tiroid hormonu protein sentezi hızını arttırır.
Üçüncü grafikte de idrarda üre miktarının arttığını görüyoruz.
Kortizol hormonu kanda artış gösterdiği zaman yağ asidi ve aminoasit gibi karbonhidrat olmayan kaynaklardan glikoz sentezlenir.
Bu dönüşümler sırasında açığa amonyak çıkabilir.
Daha sonra da kara ciğerimiz amonyak üre ye çevirir ve üre de idrarla vücuttan uzaklaştırılır.
Yani cevabımız.
Aşağıda 3 farklı bez arasındaki geri bildirim mekanizması verilmiştir.
Bu şemaya göre.
Yorumlarından hangileri yapılamaz?
Birinci öncü ile bakalım.
Tiroid hormonu 3 farklı bezden salgılanır.
Bu yanlıştır.
Çünkü tiroit hormonunu tiroit bezi salgılar.
Hipotalamus ve hipofiz bezinin de tiroit cins algılanmasında elbetteki rolü var.
Ancak doğrudan bu bezler neden tiroid hormonu salgılanması?
Ts hormonunun tiroid bezini uyarması sonucu tiroid salgısı artar.
Evet bu doğru bir ifade.
Ts Hass zaten tiroid uyarıcı hormondur.
Tiroid bezinden normalde iki çeşit hormon salgılanır.
Tiroid icin ve karsi ton in hormonu.
Ts haz hormonu tiroid bezini tiroid hormonu salgılanması için uyarır.
Kandaki tiroit miktarının artması hipotalamus tan salgılanan t r haz miktarını azaltır.
Bu da yine doğru bir ifade.
Çünkü gördüğümüz gibi tiroid sizin hipotalamus üzerine negatif geribildirim yapmış.
Bu durumda hipotalamus tr haz salgısını azaltır.
Cevap Aşkı.
Endokrin Sistem
Endokrin Sistem Soruları 3 / 3
Endokrin Sistem Yeni Nesil Sorular
Endokrin Sistem Yeni Nesil Sorular