Birim Fonksiyon

Birim özdeşlik, fonksiyon, tanım ve değer kümeleri aynı olan fonksiyonlarda her elemanı kendisine eş leyen fonksiyona birim fonksiyon denir.
A Boş kümeden farklı olmak üzere ev ağa'dan fonksiyonun fonksiyonunda her x eleman a için fiks eşittir IX oluyorsa ev fonksiyonuna birim fonksiyon denir ve bu ile gösterilir.
Ev fonksiyonu ağa'dan a'ya tanımlanmış a elemanı nereye gitmiş yine kendisine.
Peki B elemanı yine kendisine B'ye peki C elemanı yine kendisi C'ye.
Yani içi ve dışı aynı olan fonksiyonlara biz birim fonksiyonlar denir.
Peki başka bir örnek verecek olursak mesela ev IX kare eşittir IX kare veya ev x artı iki eşittir IX artı 2 ise bunların hepsi birer birim fonksiyondur.
Örnek ev gübreden reyi ye eşittir, fiks fonksiyonu birim fonksiyondur, ev fiks eşittir eksi 2 x kare eksi Aix kare artı b artı 4 artı c artı 3 olduğuna göre artı B artı C toplamı kaçtır?
Verilen fonksiyon birim fonksiyon ise ev fonksiyonu içerisinde ne varsa dışarıda da aynı şekilde o olacak.
O halde verilen bu ifadenin tamamı içse eşit olacak.
Öncelikle verilen fonksiyonu düzenleyelim.
Nedir?
Burada iki tane x kare var.
X kare parantezine alacak olursak eksi iki eksi a sonra burada x toparlamış zaten b artı 4 artı c artı üç verilen fonksiyon neye eşit olacak?
İksev yani bunun kat sayısına bakacağız.
Verilen eşitlikte IX Kareli 1 gibi bir ifade var mı?
Yok.
O halde x karını katsayısını yok edeceğiz.
Yani sıfıra eşit diyeceğiz.
Eksi iki eksi a eşittir sıfır.
Karşı yatık aslı buradan eksi iki gelmiş oldu.
Yine X10 katsayısı.
Buradaki ifade eşitlikte ne var?
Biggs var yani.
Kat sayısı nedir burada?
Bir.
O halde burada yıksın kat sayısını 1'e eşit diyeceğiz.
Yani B artı 4 eşittir bir ve buradan eksi üç gelmiş oluyor.
Şimdi ise sabite.
Bakalım veriden eşitlik de sabit var mı?
Yok.
O halde sıfıra eşit diyoruz.
C artı 3 eşittir sıfırdan CV'si eksi 3 gelmiş oluyor.
Soru bana A artı B artı C'yi sormuş.
Aslı nedir?
Eksi 2 B si nedir?
Eksi 3 C si nedir?
Yine eksi 3, buradan eksi 6, eksi 8 gelmiş oluyor.
Örnek ev Frieden reyi olmak üzere ye eşittir fiks birim fonksiyondur ev IX artı 2 artı x yüzde eksi beş eşittir 32 olduğuna göre ev IX artı z artı 13 ifadesinin değeri kaçtır?
Ev fonksiyonu birim fonksiyon ise ev IX artı iki neyi eşittir?
Yine x artı 2'ye ev z x 5 neye eşittir?
Yine z eksi 5.
Peki bunların toplamı neye eşit imiş?
Otuz ikiye o halde yazalım ilk sağ artı iki artı z eksi beş eşittir otuz iki.
Buradan ilk sar taze eksi üç eşittir otuz ikiden ilk artı ise buradan otuz beş gelmiş oluyor.
Soru bana ef ix artı z artı 13 yani ilk sart z gördüğümüz yere artık ne yazabiliriz?
35.
O halde şöyle yazalım.
Ev otuz beş artı on üç.
İşte soru bana bunu soruyor.
Yani ev kırk sekiz.
Peki ev fonksiyonu birim fonksiyon SA içerisinde ne varsa dışarıda da aynı olacaktır.
Yani cevabımız buradan 48 gelmiş oluyor.
Örnek ev Frieden reyi olmak üzere ye eşittir ve fiks birim fonksiyondur ev IX kare eksi üç eşittir a eksi 8 çarpı IX üzeri, b eksi 2 artı, c eksi 5 olduğuna göre a çarpı b çarpı c kaçtır?
Verilen fonksiyon birim fonksiyon olduğuna göre evin içerisinde ne var?
Ix kare x 3 var.
O halde verilen ifadeyi neye IŞİD diyeceğiz biz?
Ix Kare eksi 3'e.
Peki kuvvetinin nedir?
Burada diksin kuvveti.
B Eksi 2.
Peki burada yıksın kuvveti nedir?
2.
O halde bunların birbirine eşit olması gerekiyor.
B 2 ise.
B Buradan 4 gelir.
Peki burada x karenin katsayısı ne?
Bir verilen fonksiyon değişkene katsayısı nedir?
A Eksi 8.
Peki a eksi 8 neyi eşit?
Burada bir, buradan ağası dokuz gelmiş oluyor.
Şimdi verilen fonksiyona sağ biçimde c eksi 5.
Neyi eşit olmasını istiyorum.
Eksi 3'e.
Peki C si buradan iki gelmiş oluyor bana a çarpı B çarpı C'yi sormuş.
4 çarpı dokuz çarpı 2'den cevabımız yetmiş iki gelmiş oluyor.
Sıkça Sorulan Sorular

 

Birim fonksiyon nedir?

 

Tanım ve değer kümeleri aynı olan fonksiyonlarda her elemanı kendisine eşleyen fonksiyona birim fonksiyon denir.


Birim fonksiyon formülü nedir?

 

A kümesi boş kümeden farklı olmak üzere, f: A → A fonksiyonunda her x ∈ A için f(x) = x ise bu f fonksiyonuna birim fonksiyon denir.


Birim fonksiyon nasıl gösterilir?

 

Birim fonksiyonu tanım ve değer kümelerini şemayla gösterelim.


Birim fonksiyon grafiği nasıl gösterilir?

 

Fonksiyonlar
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon 2 / 2
Birim Fonksiyon
Birim Fonksiyon