Milli Edebiyat Dönemi Tiyatrosu Özellikleri

Kunduz dan herkese selamlar.
Modern Türk tiyatrosunu işlemeye devam ediyoruz.
Bu dersimiz de milli edebiyat döneminde tiyatro konusu üzerinde duracağız ve milli edebiyat dönemi tiyatrosunun genel özelliklerinden bahsedeceğiz.
Şimdi bu dönemde bir kere tiyatroda bir canlanma görülür, bunu bileceğiz.
Bakın canlanma.
Servet i Fünun ve Fecri ATI döneminde yok.
Sönük bir durum var.
Fecri ATI ve Servet i Fünun da tiyatro açısından.
Ama milli edebiyatla birlikte bir canlanma görebiliyoruz.
Bakın bu dönemle birlikte özel ve resmi tiyatroların kurulduğunu da söyleyelim.
Hemen tiyatro eğitimi verilen Darülbedayi nin yanında, Türk operasının temelini kurulmak amacıyla da bakın Darül Elhan adıyla bir müzik bölümünün açıldığını mutlaka belirtmeliyiz.
Bu dönemde tamamen bakın.
Batılı bir tiyatro anlayışının artık temelleri atılmıştır.
Bakın doğal ve sade bir dil ve üslup kullanılmıştır.
Üslup sade dir ve doğaldır.
Bakın burası da önemli.
Dönemin ilk manzum piyesi.
Bakın manzum piyes.
Halit Fahri Ozan.
Soyun Baykuş adlı eseridir.
Osmanlı Komedi Kumpanyası.
Bakın önemli.
Hemen altını çizdim.
Vatan Tiyatrosu Kumpanyası, Milli Osmanlı RAM Tiyatrosu gibi tiyatro toplulukları bu dönemde yine bakın oluşturulmuştur.
Musahipzade Celal in Refik Ahmet Nuri.
Tiyatro yazarlığını aynı zamanda Cumhuriyet döneminde de devam ettirmiştir.
Bak'ın Musahipzade Celal in Refik Ahmet Nuri Asla Milli Edebiyat dönemi sanatçıları içerisindedir.
Ama bu sanatçılarımız Cumhuriyetin ilanından sonra da Cumhuriyet dönemiyle birlikte yine tiyatrolarını yazmaya devam etmişlerdir.
Bakın.
Savaşların ortaya çıkardığı ortam burası önemli.
Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık gibi fikirlerin propagandası.
İkinci Abdülhamit ve yönetiminin eleştirilmesi, ahlaki bozulma, evlilik ve aile hayatı, meşrutiyet ve hürriyetin övülmesi bu dönem Tiyatroları'nın konuları arasındadır diyebiliriz.
Savaşlar, Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık fikirlerinin propagandası, İkinci Abdülhamid döneminin eleştirilmesi, ahlaki bozulmalar, evlilik ve aile hayatı, meşrutiyetin ve hürriyetin övülmesi de bu dönem Tiyatrosu'nda işlenen konular arasındadır.
Bu dersimizi burada bitireceğiz.
Bir sonraki dersimiz de milli edebiyat dönemi.
Tiyatro sanatçıları ve eserleri üzerinde duracağız.
Bir sonraki dersimiz de görüşmek üzere.
Geleneksel ve Modern Türk Tiyatrosu
Modern Türk Tiyatrosu 4 / 5
Milli Edebiyat Dönemi Tiyatrosu Özellikleri
Milli Edebiyat Dönemi Tiyatrosu Özellikleri