Kuvvet Kavramı

Kuvvet cisimler de çekim, hız ve yön değiştirebilen, duran bir cismi harekete geçiren hareket halindeki bir cismi durdurmaya yarayan etkiye kuvvet adı verilir.
Kuvveti E.F.
Kuvvetiyle gösteriyorum.
Eff ile harfiyle gösteriyorum.
Vektörel bir ifade olduğunu, yönlü bir büyüklük olduğu için Vectra bir ifade olduğunu söylüyorum.
Uluslar arası birim sisteminde kuvvetin birimini Newton olarak ifade ediyoruz.
Doğada bulunan kuvvetler için temas gerektiren ve temas gerektirmeyen olarak ikiye ayırıyorum.
Temas gerektiren kuvvetler için fiziksel temas, fiziksel temas sonucunda cisimlere etki eden kuvvete temas gerektiren kuvvet denir.
Örneğin bir futbolcunun bir futbolcunun topa vurması.
Ya da gazoz kapağının.
Açılmazsa.
Ya da rüzgarın etkisiyle uçan bir poşet.
Bunlar temas gerektiren kuvvetlere örnektir.
Ve bu örnekler çoğaltılabilir.
Çünkü fiziksel bir temas söz konusudur.
Temas gerektirmeyen kuvvetler nelerdir?
Fiziksel bir temasa gerek kalmadan cisimleri etkileyen, kuvvetlere temas gerektirmeyen kuvvetler denir.
Şimdi buraya baktığımızda yer küre tarafından bütün maddelere uygulanan, yer çekimi kuvveti temas gerektirmeyen bir kuvvettir.
Yani örneğin bir ağacın dalından düşen yaprak.
Yerçekimi etkisiyle yere düşecek, düşen yaprak yazıyorum.
Daha sonra mıknatıs etkisiyle oluşan manyetik kuvvet yani iki mıknatısın birbirini çekmesi ya da itmesi bir mıknatısın demir parçasını çekmesi.
O zaman bunlar temas gerektirmeyen kuvvetler dir.
Çünkü manyetik kuvvet etkisiyle oluşuyor.
İşte daha sonra elektrik yükleri arasında oluşan elektriksel kuvvet temas gerektirmeyen kuvvetleridir diye söyleyeceğiz.
Elektrik yükleri arasında oluşan.
Oluşan.
Elektriksel Kuvvet.
Evet, bu şekilde bunlar temas gerektirmeyen kuvvetler dir diye ifade edeceğiz.
Daha sonra.
Temel kuvvetlerimiz, mevcut temel kuvvetler dört tane temel kuvvet var.
Güçlü nükleer, elektromanyetik, zayıf nükleer ve kütle çekim kuvveti diye.
Güçlü nükleer kuvvete baktığımızda atom çekirdeğinde biliyorsunuz proton ve nötron var.
Proton ve nötrino bir arada tutan kısa menzilli bu kuvvetin adı.
Güçler güçlü nükleer kuvvettir ve diğer adı da yeyin çekirdek kuvvet diye başka bir kaynakta görebilirsiniz.
Çok güçlü olduğunu bileceğiz.
Yani doğada bulunan en güçlü kuvvet güçlü nükleer kuvvettir.
Atom çekirdeğinde meydana gelir ve kısa menzilli dir.
Yani kısa mesafeli.
Elektromanyetik kuvvete baktığımızda çekirdeğin dışında geçerli olan bir kuvvettir.
Elektrik yüklü parçacıklar arasında oluşur.
Elektrik yüklü parçacıklar.
Arasında oluşur.
Zayıf nükleer kuvvet içinde bazı atom çekirdekleri kararsız yapıya sahiptir ve bu kararsızlığa sahip olan kuvvet zayıf nükleer kuvvettir.
Kararsız çekirdekler deki radyoaktif olaylar bu kuvvet etkisiyle oluşur.
Kararsız.
Çekirdekte meydana gelen.
Çekirdek deki radyoaktif olaylar diyelim.
Olaylar zayıf nükleer kuvvet etkisiyle oluşur.
Peki kütle çekim kuvveti nedir?
Newton tarafından bulunan bir kuvvet iki tane.
Şöyle bir emici kütleli cisim çizelim bu iki cisim arasında bir kütle çekim kuvveti olduğunu ifade ediyor.
Buraya baktığımızda evrende bulunan iki tane kuvvetin birbirine uyguladığı bir çekim kuvvetinden bahsediyor ve bu kuvvet için evrensel bir kuvvettir diye ifade ediyoruz.
Evrendeki her cismin bu kuvvetten etkilendiğine, menzilinin de sonsuz olduğunu ifade ediyor.
Buraya baktığımızda kütlelerin büyüklükleri ile doğru orantılı, uzaklığın karesiyle ters orantılı ve kendisinin hesaplamalarına göre bir Gravity sabiti var.
Bu şekilde de matematiksel olarak derlemiş oluyor.
Buraya baktığımızda bu kuvvetleri çeken birbirini çektiğini sources.
Şöyle birin iki uyguladığı 2nin biri uyguladığı kuvvet diye gösteriyorum.
Buraya baktığımızda bu kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşit ama zıt yönlü.
O yüzden ifade ederken mutlak değer içinde göstereceğiz.
Ya da.
Vektörel ifade olduğu için diğerinin eksi 50'sini alacağız.
Büyüklükleri aynı ama yönleri birbirlerine zıt.
Hareket ve Kuvvet
Kuvvet 1 / 2
Kuvvet Kavramı
Kuvvet Kavramı