Asit ve Baz Tepkimeleri

Herkese merhabalar arkadaşlar.
Bugünkü  videomuzda tepkime türlerinden biri olan   asit-baz tepkimelerini inceleyeceğiz.
Asit-baz  tepkimeleri kimya TYT formatında da AYT   formatında da önümüze gelen tepkimelerdir.  Özellikle AYT' de de çok fazla sorularının   bulunduğu bir kısımdır ama biz bugün biraz daha  yüzeysel yani TYT formatında işimize yarayacak   bilgiler ile devam edeceğiz.
Baktığımızda asitler  ve bazlar arasında gerçekleşen tepkimelerde tuz ve   su oluşturması tepkimelerine nötralleşme tepkimesi  deriz.
Yani asit ve bazın tepkimeye girerek tuz   ve su oluşturması bir nötralleşme tepkimesidir ve  nötralleşme tepkimeleri ekzotermik tepkimelerdir.   Bu nedenle ısı ürünler kısmında yazılır.  Örnek neler verilebilir ?
Elimizde bir en   bilindik tepkime düzeneğimizi yazarsak; hidrojen  klorür sulu bir ortamda sodyum hidroksit bazıyla   tepkimeye girdiğinde bakın buradan hatta şöyle  bir düzenekte yapalım hem de görmüş oluruz.
Bu   yapılara ayırdığınızda nasıl ayrılır ?
Hidrojen  artı klor eksi sodyum artı.
Biliyoruz ki OH iyonu   bir köktü.
O yüzden bu şekilde birlikte ayrılırdı.  Şimdi tepkimeyi yazarken de yapacağımız şey nedir  ?
Bir tarafın katyonu diğer tarafın anyonuyla,  diğer tarafın anyonu da diğer tarafın katyonuyla   birleşir.
Tuzumuzu oluşturuyoruz: Sodyum klorür.     Sulu bir ortamda bulunuyor.  Bir de ne yaptık ?
Hidrojenle OH' ı   birleştirdik, su oluşturduk.
Bu bir nötralleşme  tepkimesidir.
Ayrıca bu şekilde tepkimeleri de   yazabilirsiniz.
Zor bir olay değildir.
Dediğim  gibi ayırın, artı ve eksileri birleştirin.   Peki, asitle bazın tepkimeye girdiği bütün  tepkimeler nötralleşme tepkimesi midir ?
Hayır.   Suyun oluşmadığı asit-baz tepkimeleri nötralleşme  tepkimesi değildir arkadaşlar.
Örneğin amonyak ile hidrojen klorür gazını tepkimeye koyduğunuzda   amonyum klorür katısı oluşur yani bir  tuz oluşur.
Fakat su oluşmadığı için   bu bir nötralleşme tepkimesi değildir.  Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 3 / 4
Asit ve Baz Tepkimeleri
Asit ve Baz Tepkimeleri