Mol Kavramı Nedir

Herkese merhabalar arkadaşlar.
Bugünkü  videomuzda kimyanın en önemli konularından   biri olan mol kavramından bahsedeceğiz.  Biliyoruz ki atomlar çok küçük tanecikler   olduğu için kütlelerini mutlak olarak bilmemiz  imkansızdır arkadaşlar.
Bu nedenle bizler   kimyada atomların kütlelerini mol dediğimiz  bu kavramla açıklama yaparız.
1 mol madde anlaşılır.
6.02 çarpı 10 üzeri 23 sayısına   bizler Avogadro sayısı deriz ve NA ile  gösterilir.
Avogadro sayısı kadar taneciğe de   karbon-12 izotopunda bulunan atom sayısı kadar   tanecik içeren madde miktarı olarak da tanımlanır.  Şimdi gelip burada incelemeler yaptığımızda bazı   kavramların karşılığı olsun.
1 mol atom aslında  tahmin ettiğinizden çok çok büyük bir sayıdan  bahsediyorum.
1 mol molekül yine 6.02 çarpı 10   üzeri 23 tane moleküle eşittir.
1 mol iyon yine  bir örnek üzerinden inceleyelim.
1 mol C2H6  molekülü ne kadar bu molekülü içerir dersek   yapacağımız olay arkadaşlar şu: 1 mol ya, 1 mol  kaç taneye geliyordu ?
Avogadro sayısı.
Yani    NA tane C2H6 molekülüne denk gelir.
Bileşiğin yani  molekülünüzün molü ile size buradaki atomların   molleri soruluyorsa, hemen bu molü gelin bu  atomların altlarındaki sayılarla çarpın.
Kaç mol   hidrojen bulunur ?
1 çarpı 6'dan, 6 mol hidrojen  bulunur.
Kaç tane karbon atomu bulunur ?
Bakın   gelir.
Ben bunu taneye çevirmek istiyorsam   birde Avogadro sayısıyla çarpmam lazım.
Yani 2  çarpı NA tane karbon atomu içerir.
Kaç mol karbon   atomu içeriyordu ?
1 çarpı 2'den 2 mol karbon  atomu içerir.
6 çarpı NA tane hidrojen atomu   vardır.
Toplam 6, 2 daha 8 mol atom bulunurken  tane cinsinden atomu soruyorsa mol sayısını   Avogadro sayısıyla çarpın.
8 çarpı NA tane atom  vardır.
Yalnız bir şeyden bahsetmemiz gerekirse,   kavramları farklıdır arkadaşlar.
Yani 1 tane su   molekülü 1 mol su molekülünde eşit değildir  ama 1 mol su molekülü Avogadro sayısı kadar   su molekülüne eşittir ya da 1 mol demir atomu 1  tane demir atomuna eşit değilken 1 mol demir atomu   Avogadro sayısı kadar demir atomuna sahip yani   eşittir.
Bir hatırlatma yapmamız gerekirse,  atom numaraları yani proton sayıları aynı   kütle numaraları farklı olan atomlarımız  vardı.
Biz bunlara ne diyorduk ?
İzotop   atom derdik.
Örneğin, karbon izotoplarını  incelediğimizde ya da hidrojenin, döteryum ve   trityum olmak üzere toplam üç tane doğada izotopu  bulunmaktadır.
İzotop atomlarınızın eğer elektron   sayıları aynı ise kimyasal özellikleri aynı,  fiziksel özellikleriniz farklıdır.
Eğer elektron   sayılarınız farklı ise bu atomların kimyasal  ve fiziksel özellikleri farklıdır.
Son olarak   izotopların doğada bulunma yüzdelerini bazen  sorularda göreceğiz arkadaşlar.
Gördüğümüzde   hiç kafanız karışmasın.
Yapacağımız olay,  ortalama atom kütlesi eşittir (genelde ya bunu   verirler ya da bunu isterler) birinci izotopun  kütlesini, bolluk yüzdesini (soruda size verir   arkadaşlar merak etmeyin) çarpacaksınız artı artık  elinizde kaç tane izotopunuz varsa onun kütlesiyle   bolluk yüzdelerini çarpıp toplayacaksınız.
Son  olarak bu değerleri yüze böldüğünüzde o atomun   ortalama atom kütlesini bulmuş olursunuz.  Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.