Komünite Ekolojisi Örnek Sorular

Yarı ve tam parazit bitkiler üzerinde yaşadıkları bitkilerden aşağıda verilenlerden herhangi ikisini ortak olarak alırlar.
Yarı parazit bitkiler fotosentez yapabilir yani organik maddeleri kendisi üretir.
Inorganik maddeleri üzerinde yaşadığı bitkiden alır.
Tam parazit bitkiler ise fotosentez yapamaz.
Yani üzerinde yaşadığı bitkiden hem organik hem de inorganik maddeleri alır.
Glikoz ve aminoasit organik ettir.
Bunları üzerinde yaşadığı bitkiden tam parazitler alır.
Aminoasit de organik.
Glikoz da organik.
Bu nedenle bu şıkları eledik.
Kaldı 5 şıkkı mineral ve su.
Bunlar inorganik maddelerdir.
Hem yarı parazit hem de tam parazit bitkiler.
Bu molekülleri üzerinde yaşadığı bitkiden ortak olarak alırlar.
Aşağıdakilerden hangisi konmaz?
Salih isme örnek olarak verilebilir.
Konmaz Salih isim birlikte yaşam şeklidir.
Bir taraf bu birlikte yaşamdan yarar sağlarken diğer taraf bu durumdan etkilenmez.
Şimdi ışıklara bakalım.
Mantar liflerinin buğday bitkisinin köklerini sarması.
Buna biz Kol Riza adını veriyoruz.
Bu mut'a 50 jima örneğidir.
Yani her iki taraf da bu birliktelikten yarar sağlar.
Sivrisineğin insanın kanını emerek beslenmesi bu tabiki.
Parazit bizim.
Bir taraf yarar görürken.
Diğer taraf zarar görüyor.
Van Tuzlu balığın köpek balığına tutunarak yaşaması.
Evet bu comments hayli örneğidir.
Van Tuzlu balık bu ilişkiden yarar sağlar.
Ancak köpek balığı etkilenmez.
Rizzoli bakterilerinin bakla bitkisinin modüllerini de yaşaması bu da yine Mütevelli Jim örneğidir. İhtiyacı olan organik besinleri üzerinde yaşadığı bitkiden alan canavar otu, canavar otu tam parazit bir bitkidir.
Yani en şık gıda paraziti örneği.
Aşağıda aynı ünitede yaşayan üç farklı otçul hayvan popülasyonunun yaşama alanları gösterilmiştir.
Bu şemaya göre.
Yorumlarından hangileri yapılabilir?
A ve B türleri arasında besin rekabeti görülebilir.
Bakalım.
Bunların sabit hatlarının çalıştığını görüyoruz.
Bu nedenle rekabet gözlenir.
C türünün sahip olduğu yaşama alanı diğerlerinden daha fazladır.
Evet, bunu daha rahatlıkla söyleyebiliriz.
Birim alanda en fazla bireye sahip olan c popülasyon şudur.
Şimdi bu şemaya göre bu yorumu yapamayız.
Evet, c türünün sahip olduğu yaşama alanı oldukça geniş.
Ancak bu birim alanda daha fazla bireye sahip olduğunu göstermez.
Yani cevabımız C şıkkı.
Aşağıdaki grafikte aynı ekosistemde bulunan üç farklı komitedeki tür çeşitliliği gösterilmiştir.
Bu komite çeşitleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur?
Önce türlere bakalım.
A Komitesindeki canlılar arasında rekabet yoktur.
Bu yanlış rekabet olmalıdır.
Zaten Türk çeşitliliğinin de az olduğunu görüyoruz.
B Komitesi'ndeki çevresel koşullar A komitesine göre daha iyidir.
Evet, bu doğru.
Türk çeşitliliği daha fazla.
C komitesinde sabra fit organizmalar bulunmaz.
Bu da elbette ki yanlıştır.
Çünkü sabra fit organizmalar her yerde zaten bulunur.
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
Komünite Ekolojisi 6 / 6
Komünite Ekolojisi Örnek Sorular
Komünite Ekolojisi Örnek Sorular