Newton’un Hareket Kanunları

Newton'un Hareket Yasaları Newton hareket  yasalarından bahsederken üç tane yasadan   bahsedeceğiz: Eylemsizlik, etki-tepki ve temel  yasa.
Eylemsizliğe baktığımızda şunu hayal   etmenizi istiyorum.
Örneğin bir cismi boşta  bıraktığımda ne yapacak?
Yere düşecek.
Peki,   bir elmayı hayal edin.
Şöyle bir ağacın  dalında duran bir elmayı hayal edelim.
Bu   elmayı bu dalda tutma şartı nedir?
Baktığımızda  elmanın normalde aşağı doğru nesi var?
Ağırlığı   var.
Öyle değil mi?
Evet, ağrılığı var.  Bu ağırlığın etkisinden neden düşmüyor?
   Düşmemesinin sebebi bu ağırlığın kuvvetine  ne yapıyor?
Dengeleyen bir kuvvet var.
Bu   dengeleyen kuvvet elma dalı.
Yani elmanın  dalı onu ne yapıyor?
Tutuyor.
Onu da işte   elma dalındaki gerilme kuvveti G diye gösterelim.  O zaman elmanın bunu durma şartı ağırlığına eşit   miktarda bir gerilme kuvvetini uygulanmış  olması yani cisme etki eden net kuvvet sıfır   olduğunda ne oluyor?
Cisim dengede duruyor.  Peki elma olgunlaştığını düşünelim elmanın.   Elma olgunlaştıktan sonra ağırlığı ne yapacak?
  Artacak.
O zaman elmayı tutam dal artık elmayı   taşıyamayacak ve elma yere düşecek.
O zaman  elmayı yere düşüren şey ne?
Yerçekimi kuvveti   yani ağırlığından dolayı yere düşüyor.
Artık,  ne söyleyeceğiz?
Elma yere düştükten sonra   belki belli bir süre hareket edip daha sonra  duracak ya da sürtünme yoksa sonsuza kadar   sabit hızda hareketine devam edecek.
Yani  diyeceğiz ki bir cisme etki eden net kuvvet   sıfırsa bu cisim ya duruyordur diyeceğiz ya  da sabit hızda hareketine devam ediyordur.  Sabit hızda hareketine devam ediyordur.
Peki  eylemsizlği başka nasıl ifade edebiliriz?
Duran   bir cisim durmaya devam ediyor.
Hareket halindeki  bir cisimde hareketine devam etmek istiyorsa bu   cismin nesini verir?
Bize eylemsizliğin verir.  Etki tepki nedir?
Yere düşen elmadan devam edelim.   Şöyle bir masa çizdim.
Masanın üzeri bu elmayı  yerleştirelim.
Baktığımızda elma ne yapıyor?
   Duruyor ve durmaya devam ediyor.
Diyeceğiz ki bu  elma etki eden ne vardır?
Elmanın ağırlığı.
Peki,   her etkinin bir tepkisi yok mudur?
Evet, aşağı  doğru ağırlığı olan tepki masanın tepkisidir.   Tepki kuvveti yüzeye dik şekilde çizilir.
yüzeye  dik o cisme etki eden kuvvet büyüklüğündedir   ve zıt yöndedir diye ifade edeceğiz.
Yani, ne  söyleyeceğiz etki kuvveti tepki kuvvetini her   zaman eşit büyüklüktedir ama zıt yöndedir diye  ifade edeceğiz.
Bunu kuvvet bir vektör olduğu   için vektörel gösterimini bu şekilde ifade etmiş  oluyoruz.
tepki kuvvetinin her zaman yüzeye dik   olduğunu ne yapmayalım?
Unutmayalım.
Peki temel  yasa bize ne söylüyor?
Temel yasa şunu söylüyor:   Ne söyledik?
Elma ağırlığını uygulanan net kuvvet  varsa net kuvvet sıfırdan farklı ise ivmeleniyor.   Yani aşağı doğru hareket etmeye başlıyor.
O  zaman bir ivmeli hareketten bahsediyorsak kuvvet   artarsa kim artıyor ivme artıyor.
Yazalım,  kuvvet artarsa cisme etki eden net kuvvet   varsa kim artıyor ivme artıyor ve bu bize nasıl  bir grafik çizdiriyordu.
Hemen şöyle çizelim.   Kuvvet- ivme grafiği şu şekilde: cisme etki eden  kuvvet arttıkça ivme artıyordu.
Bu eğim bize neyi   veriyordu?
Değişmeyen madde miktarını yani kütleyi  veriyordu.
Burada tanα , karşı bölü komşu demek.   Bu da bize neyi veriyor?
Kütleyi veriyor.
Kütle ne  demek?
Değişmeyen madde miktarı.
Yani artık temel   yasayı ifade edebilirim.
F= "m" x "a" olacak.  Çünkü buraya baktığımızda birimlerini yazalım.   Kütlenin birimi kg.
İvmenin birimi m/s².
Kuvvetin  birimi kg.
m/ s² ya da Newton olarak ifade edilir.
Kuvvet ve Hareket
Newton’un Hareket Yasaları 1 / 4
Newton’un Hareket Kanunları
Newton’un Hareket Kanunları