Gazların Genel Özellikleri

Herkese merhabalar arkadaşlar.
Bugünkü  videomuzda gazların genel özelliklerinden   bahsedeceğiz.
Gazların belirli bir  şekilleri ve hacimleri yoktur.
Gazlar   sıcaklığın etkisiyle genleşirler.
Yoğunluğu  katı ve sıvılara göre daha düşüktür.
Gazlar   her oranda karışarak homojen karışımlar  oluştururlar.
Ayrıca gazlar yüksek basınç,   düşük sıcaklıkta sıkıştırılarak  sıvılaştırılabilirler.
Gaz tanecikleri, öteleme, dönme ve titreşim hareketi yapar.
Maddenin en  düzensiz halidir.
Bulundukları kap içerisinde   hem birbirleriyle hem de kapın çeperleri  ile çarpışarak basınç uygularlar.
Bu basınç   kabının her noktasında aynıdır.
Ayrıca bir  maddenin gaz hali, katı ve sıvı haline göre   daha yüksek enerjilidir.
Bir gazınız başka bir  gaz içerisinde yayılıyorsa bu olaya difüzyon, boşlukta yayılıyorsa buna da efüzyon denir.  Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
Maddenin Hâlleri
Gazlar ve Plazma 1 / 7
Gazların Genel Özellikleri
Gazların Genel Özellikleri