Maddenin Fiziksel Hâlleri

Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün maddenin  fiziksel hallerinden bahsedeceğiz.
Bildiğimiz   üzere maddenin fiziksel halleri katı,  sıvı, gaz ve son olarak plazma halinden   oluşmaktadır.
Katıların sıvıya geçiş olayına  erime, sıvıdan gaza geçiş olayı buharlaşma, gazdan plazmaya geçiş olayına iyonizasyon, plazmadan gaz haline geçişe deiyonizasyon, gazdan sıvıya geçiş olayı yoğuşma, sıvıdan katıya geçiş olayı donma, gazdan sıvı hale  gelmeden direkt katı hale geçme olayı kırağılaşma, katıdan sıvıyı görmeden direkt  gaz haline geçme olayı süblimleşme olarak adlandırılır.
Biz bugün katı, sıvı ve  gazların genel özelliklerinden bahsedeceğiz,   plazmayı bir sonraki videolarımızda işleyeceğiz.  Katılara geldiğimizde, katılar belirli   şekil ve hacme sahiplerdir.
Şekli ve hacmi  vardır.
Tanecikleri titreşim hareketi yapar.
Akışkan değillerdir.
Sıvı hale geldiğimizde, sıvı halin belirli  şekli yok fakat belirli bir hacmi vardır.
Tanecikleri titreşim, dönme  ve öteleme hareketi yapar.
Ayrıca sıvılar akışkandırlar.
Gaz haline geldiğimizde, gazların  belirli bir şekli ve hacimleri yoktur.
Konuldukları kabın hacmini ve şeklini  alırlar.
Tanecikleri sıvılar gibi titreşim,   dönme ve öteleme hareketi yapar.
Gazlar da sıvılar gibi akışkandırlar.
Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
Maddenin Hâlleri
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 / 3
Maddenin Fiziksel Hâlleri
Maddenin Fiziksel Hâlleri