Bileşik Olaylar Bölüm 4

Örnek aşağıda çember üzerinde 5 ve doğru üzerinde üç nokta vardır.
Köşeleri 8 noktadan üçü olan bütün üçgenler oluşturuluyor.
Çember üzerindeki herhangi iki nokta ile doğru üzerindeki herhangi bir nokta doğrusal değildir.
Buna göre bu üçgenler arasından rastgele seçilen bir üçgenin köşelerinin biri B veya F olma olasılığı kaçtır?
Şimdi öncelikle Tüm durum Bulalım.
Tüm durumu nasıl Buluyoruz?
Tüm durum.
Verilen 8 noktadan üçgen oluşturma şartı yani 8'in üçlüsü.
Fakat ben burada FG haşin doğrusal olduğunu biliyorum.
Bu doğrusal üç nokta üçgen oluşturmaz.
O halde üç noktadan üçgen oluşturma şartı neydi?
Üç tane nokta almam gerekiyordu.
Üçün üçlüsünü Çıkartacağım.
O halde tüm durumu bulmuş olurum.
Sekiz çarpı, yedi çarpı altı beş faktör yerler şöyle birbirini götürdü.
Buradan üç faktör Engeldi Eksi şûrası birdir zaten.
Beş faktör haller gitti.
Üç faktörden altı yapar, yedi kere sekiz elli altı eksi.
Birden cevabımız 55 gelmiş oldu.
Tüm durumum şimdi bana ne demiş?
Bir üçgenin köşelerinden birinin B veya F olma olasılığı o halde?
Ben burada olasılık hesapları bilmek için tüm durumdan.
Tüm durumdan, tüm durumda, demek olasılıkta ki tüm durumum köşeleri b ve.
The.
Olmama.
Olasılığını bulacağım.
O halde köşeleri B ve F olmayan 3 giyenlerin olasılığını hesap ağlayalım.
Nedir?
Kaç noktam kaldı geriye?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Peki 6 noktadan gene kaç tanesini seçmem lazım?
Üçgen oluşturabilmek için üç tanesini seçmem lazım.
O halde 6 çarpı 5 çarpı, 4 çarpı 3 faktörü eller yine birbirini götürdü.
Şöyle üç faktör eğer geldi bu da 6'ya götürdü.
Buradan 20 Geldi.
Yani köşeleri B ve F olmayan yirmi tane üçgen çizilebilir.
Hemen bunun olasılığını hesapla yalım tüm durumum olasılıkta nedir?
Bir eksi şimdi köşeleri B ve f olmayan 20'yi bölü.
Şimdi tüm durumum neydi?
Elli beş işte bunu çıkartırsa.
Eğer artık köşeleri B veya F olan üçgen bulmuş olurum.
Buradan çıkarttım.
Otuz beş bölü Elli beş BŞB, öldüğüm Yedi BŞB, öldüğüm onbir cevabımız buradan onbir gelmiş oldu.
Örnek bir torbada aynı büyüklükte 5 siyah ve üç beyaz bilye vardır.
Buna göre torbaya geri konuşmamak şartıyla ard arda rastgele çekilen üç Bilgiden en az birinin Siyah olma olasılığı nedir?
Şimdi burada da yine tüm durumdan, tüm durumdan üçünün üç bilye seçiyorum Ve en az Birinin siyah olma olasılığı demiş.
Ben tüm durumdan hepsinin beyaz olma olasılığını çıkartırsa.
Eğer geriye En az biri siyah olmuş Olur.
Olasılıkla tüm durum neydi?
Bir şimdi çektim.
Beyaz olma olasılığı kaç tane beyaz var torbada?
Üç.
Toplam kaç tane bilye var?
Sekiz.
Bir tanesini çektim geriye yedi kaldı.
Beyaz'dan karşılandı kaldı.
Yine bir Tanesini çektim.
Altı geri karşılığında beyaz kaldı bir.
Buradan şöyle hesap edecek olursak altı üçe böldü iki 2'ler.
Gitti bir eksi bir bölüğü yedi kere sekiz elli altı düzenledik.
Elli beş bölüğü elli altı gelmiş oldu.
Örnek bir torbada 4 beyaz, 3 kırmızı top vardır.
Kerim bu torbadan beyaz top çekerse bir puan, kırmızı top çekerse 2 puan kazanmaktadır.
Buna göre bu torbadan rastgele 4 top çeken kilimin 6 puan kazanmış olma olasılığı nedir?
Şimdi öncelikle beyaz top ve kırmızı top var.
4 tane beyaz, 3 tane kırmızı top var.
Beyaz top çekerse bir puan.
Kırmızı top çekerse 2 puan, şimdi 4 tane top çekeceğim ve 6 puan elde edeceğim.
O halde bunun için iki tane kırmızı, iki tane beyaz almam lazım ki 2 4 6 el puan elde etmiş Olayım ki buradan Kırmızı top çekme olasılığı nedir?
Toplam kaç topum var?
7 kırmızı kart topum var.
Üç üç golü yedi.
Bir tanesini çektim geriye altı kaldı.
Kırmızı dan bir tanesini çekersen geri iki tane kalmış oldu.
Devam ediyorum.
Şimdi bir tane daha çektim.
Geriye 5 tane kaldı.
Artık beyaz top çekeceğim.
Beyaz top için dört tane topum var.
Şimdi bundan da yine bir tanesini çektim.
4 toplam toplam 4 topum kaldı.
Peki beyaz toptan da bir tanesini çektim, üç tane kalmış oldu ve aynı zamanda bunlar kendi aralarında yer değiştirecek.
Ne yapıyorduk?
Tekrarlı Perm mutasyonu 4 faktör yer bölü iki dönen çarpı iki faktör yer yapıyorduk.
O halde buradan şöyle hesaplayacak olursak.
4 Faktörü Neydi?
Dört, üç, iki, bir şöyle artıları saat eleştirelim.
Peki şöyle iki kere iki 4'ler de gitsin.
Şöyle yukarıdan aşağıdaki dörtler de gitsin.
Peki buradan ne gelmiş oldu?
Üç kere üç, dokuz, dokuz kere iki, on sekiz, on sekiz bölü yedi kere beş, otuz beş, on sekiz, beş, otuz beş gelmiş oldu.
Olasılık
Bileşik Olaylar 4 / 4
Bileşik Olaylar Bölüm 4
Bileşik Olaylar Bölüm 4