Deneysel Olasılık

Merhaba arkadaşlar, konu başlığımız deneysel olasılık bir olayın olma olasılığını yapılan denemelere göre bulmaya deneysel olasılık denir.
Deneysel olasılık dengedeki olayların gerçekleşme sayısının tüm deneme sayısına oranla ma sıyla bulunur.
Şimdi bununla ilgili bir örneğe bakalım.
Örnek bir madeni paranın 9 defa havaya atılmasıyla elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Turan'ın 5 yazının 4 olduğunu görüyoruz.
Bu deneye göre 10'uncu atışın yazı gelme olasılığını deneysel olasılık olarak bulunuz demiş.
Şimdi geçmişe baktığımızda dokuz defa havaya atılmasıyla gelme olasılığı, yazı gelme olasılığı nedir?
Dört bölü 9'dur.
O halde onuncu atışta da yine yazı gelme olasılığımız dört börü dokuz olacaktır.
Örnek bir cerrah aynı türden yaptığı yüz ameliyatın 20 tanesinde başarısız olmuştur.
Buna göre bu cerrahın bu tür ameliyatlarda başarılı olmasının deneysel olasılığı kaçtır?
Demiş.
Şimdi yüz tane ameliyattan 20 tanesinde başarısız olmuşsa 80 tanesinde başarılı olmuştur.
Bunun olasılığını soruyor.
Seksen bölü toplam kaç ameliyatın vardı yüz.
O halde buradan cevabımız ikiye böldüğünü dört ikiye böldü.
Beş dört bölü beş gelmiş oluyor.
Örnek 1'den 12'ye kadar sayılar eş kartları yazılıp bir torbaya atılıyor.
Torbadan ardarda ve rastgele otuz defa kart çekilip gelen sayılar tablo not edildikten sonra torbaya bırakılıyor.
Bu deneye göre torbadan çekilen otuz birinci kartın üzerinde çift sayı bulunma olayını deneysel olasılığı nedir?
Şimdi otuz defa kart çekildiğine göre tüm durumun benim otuz küsur bekim toplam bana çift sayı bulunma olayının olasılığını soruyor.
O halde burada nedir?
İki dört defa görülmüş çiftlere bakıyoruz dört iki defa artı iki.
6 4 defa görülmüş.
Peki 8.
Üç defa görülmüş.
On bir defa görülmüş.
On ikide iki defa görülmüş.
Toplam bana çift bulunma olayını sordu.
Peki 4, 8, 10 13, 14 15, 16 16 bölü otuzdan ikiye böldü.
8 ikiye böldü.
15 cevabımız 8 böyle 15 gelmiş oluyor.
Sıkça Sorulan Sorular

 

Deneysel olasılık nedir?

 

Bazı durumlarda bir olayın gerçekleşme olasılığı deney yapmadan söylenemez. Yapılan deneyin sonuçları, söz konusu olayın gerçekleşme olasılığı ile ilgili tahminde bulunmayı sağlar. Bir deney gerçekleştirip bu deneyle ulaşılan çıktılara dayanarak hesaplanan olasılığa deneysel olasılık denir. Bu olasılıkta deneyin yapıldığı problemin içinde geçer, problemi okuduğunuzda bir şeyler yapıldığını anlar, verileri görürsünüz.


 

Deneysel olasılık nasıl hesaplanır?

 

Deneysel olasılık, olayın gerçekleşme sayısının deney sayısına bölünmesiyle hesaplanır.


Deneysel olasılık soruları nasıl çözülür?

 

Bir grup öğrenci, atılan bir zarın üst yüzündeki sayının 3 olma olayının olasılığını araştırmaktadır. 18 kez zar attıklarında 3, 32 kez zar attıklarında 4 ve 40 kez zar attıklarında 6 kez üst yüze 2 rakamı gelmiştir. Zarın üst yüzüne 2 gelmesinin deneysel olasılığını hesaplayalım.

 

18 kez atılınca 2 gelme olasılığı = 3/18

32 kez atılınca 2 gelme olasılığı = 4/32

40 kez atılınca 2 gelme olasılığı = 6/40

Olasılık
Deneysel ve Teorik Olasılık 1 / 2
Deneysel Olasılık
Deneysel Olasılık