Koşullu Olasılık Bölüm 2

Örnek A kümesinin elemanlarından rastgele iki tanesi seçiliyor.
Seçilen elemanların çarpımının negatif olduğu bilindiğine göre toplumlarının sıfır olma olasılığı kaçtır?
Şimdi çarpımının negatif olması için ya pozitif ya da negatif olması lazım ki sonucu negatif olsun.
O halde negatif kaç tane sayım var?
Bir, iki, üç, dört, dört tane.
Peki pozitif karşılan sayım var.
Bir, iki, üç, dört.
O halde tüm durumum ne olmuş oldu?
Benim on altı bu on altı sayısından 16 tane sayıdan toplamalarını sıfır olma olasılığı nedir demiş.
O halde hangi iki sayı seçer?
Sam toplamları sıfır olur.
Eksi 1 ve biri seçerse topladığım sıfır geldi.
Peki başka eksi 6 ve 6 başka topladığım yine sıfır elde başkada yok.
O halde toplam iki tane ihtimalim var.
Yani 2 böyle 16'dan cevabımız 1 böyle 8 gelmiş oluyor.
Örnek A eşittir on on 1'den 99'a kadar kümesinin elemanları ayrı ayrı eş kartları yazılıp bir torbaya atılıyor ve torbadan rastgele bir kart çekiliyor.
Çekilen kartın üzerindeki bir sayının 5 ile tam bölüne bilen bir sayı olduğu bilindiğine göre çift sayı olma olasılığı kaçtır?
Şartı vermiş 5 ile tam çözülebilecek.
O halde 5 ile tam bölünen nelerdir?
On 15 şöyle 20 25 diyelim.
30 35 kaça kadar gidiyor?
Doksan doksan beş.
Peki birden dokuza kadar dokuz çarpı 2'den toplam on sekiz tane sayım var.
Peki bu on sekiz tane sayı içerisinden çift sayı olma olasılığı demiş ve o halde çiftler nedir?
On yirmi 30'dan 90'a kadar.
Yani kaç tane dokuz tane, dokuz tane çift sayı var?
O halde olasılığını sormuş bana.
Dokuz bölü on sekizden cevabımız bir bölü iki gelmiş oluyor.
Örnek 3 madeni para birlikte havaya atılıyor.
En az birinin yazık elde bilindiğine göre ikisinin yazlığı birinin tura gelmiş olma olasılığı kaçtır?
Şimdi öncelikle en az birinin yazı gelme durumuna bakalım.
Tüm durumdan Çığ'ın durumdan en az birinin yazı demiş.
Yani yazı gelmeme olayı nedir?
Üç tane tura değil mi?
Yani o da nedir?
Birdir, bir durum vardır.
Çin durumum ne?
İç madeni paranın tüm durumu ne oluyordu?
İki üzeri üç yani tüm durumdan hepsinin tura geldiği durumu çıkartırsak eğer en az birinin yazı geldiği durumu bulmuş oluruz.
Buradan 8 x birden 7 gelmiş oldu.
İkisinin yazı birinin tura gelmiş olma olasılığını soruyor.
İkisinin yazı, birinin tura gelmiş olma olasılığı şım.
Bunlar kendi aralarında yer değiştirecek.
Birincisi yazı, ikincisi tura, üçüncüsü yine yazı gelebilir.
Bunlar kendi aralarında yer değiştireceği için kaç durum vardır?
Üç faktör yer bölü, iki faktör yerelden.
Üç farklı durum vardır.
Bana olasılığını sorduğu için cevabımız istenilen bölüm.
Tüm durum yani örnek sayımız burada yedi olmuş oluyor.
Cevabımız üç bölü yedi gelmiş oluyor.
Örnek Selman kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılan 5 harfli kelimeler arasından rastgele bir tanesi seçiliyor.
Seçilen kelimenin M ile başladığı bilindiğine göre a ile bitmiş olma olasılığı kaçtır?
Şimdi öncelikle M ile başlayan kelimelere bakalım.
May başa koyduk.
1 2 üç 4 geriye 4 harf kaldı.
Bunlar kendi aralarında yer değiştirecek.
O halde M ile başlayan kaç tane kelime yazabilirim?
4 faktörü yerden 24 tane kelime yazabilirim.
Peki bana ne demiş?
M ile başlasın.
A ile bitsin.
O halde geriye Mai ve Ay oturttuk.
Arada üç tane harf kendi aralarında yer değiştirecek.
O halde buradan da üç faktör yer ne yapar altı yapar.
Peki istenilen bölü tüm durum yani 6 bölüğü 24'ten cevabımız buradan bir bölüğü 4 gelmiş oluyor.
Olasılık
Koşullu Olasılık 2 / 2
Koşullu Olasılık Bölüm 2
Koşullu Olasılık Bölüm 2