Işığın Doğası

Aydınlanma, ışığın doğası, ışığın doğası hakkında yapılan incelemelere ve çalışan bilim adamlarını inceledikten sonra ışığın doğası hakkından da biraz bahsedip optik ünitemizde başlıyoruz.
Anjelik Newton gibi bir çok bilim insanı ışığın bir kaynak tarafından yayılan parçacıklardan oluştuğunu düşünmekteydi.
Burada bir ışık kaynağına yayıldığında ve bu bu parçacıkların göze girerek görme duyusunu uyandırdığını inanmıştı.
Bu düşünceyi kullanarak Newton yansıma ve kırılmayı açıklayan biliyordu.
Yani Newton ışığın parçacık şeklinde yayıldığını yansıma ve kırılma durumunu açıklayan biliyordu.
Fakat birçok bilim adamı bu görüşe karşı ışığın aynı zamanda dalga özelliğini de gösterdiğini ifade ediyordu.
Işığın dalga özelliği, ışığın dalga özelliği hakkında ilk konuşan bilim insanımız Christian Huygens şeklinde.
Yaptığı çalışmada.
Işık kaynaklara titreşim meydana getirir ve bu titreşimler saydam ortamlarda dalgalar halinde ilerler.
Işığın dalga şeklinde yayıldığını ilk açık ifadesini ise Thomas Young yapmış olduğu deneyde ortaya koymuştur.
Yapmış olduğu deneyde ışığın dalga doğasının ilk açık gösterimini yapmıştır.
19'uncu yüzyıla gel de ışığın bir dalga olduğunu kanıtlar oldukça ikna edici seviyeye ulaşmıştır.
Dalga özelliğinden ilk bahseden Christian Huygens de bahseden ilk bilim insanıydı.
Dalga özelliği ışığın dalga özelliği olduğunu ilk açık gösteriminde yaptığı deney ile.
Tomas Yang yapmıştı.
Daha sonra ışığın dalga özelliğinin ifadesini gösteren Hurts ve Maxwell, yapmış oldukları dalga çalışmalarda ışığın dalga özelliğinde olduğunu ortaya koymuşlardı.
Işığın dalga özel taşğın ortaya koydular.
Ancak bu arada dalga modelinin ışığın tüm niteliğini kapsamadığı da ortaya çıktı.
Yani evet, ışık dalga özelliği de gösteriyor.
Ama bu özellik tüm ışığın doğasını açıklamak için yeterli olmuyor.
20'inci yüzyılın başlarına geldiğinde ise, 20'nci yüzyılın başlarına gelindiğinde ise bilim insanları, bilim insanları.
Işığın doğası için şu ifadeyi kullandılar.
Hem parçacık.
Hem parçacık.
Hem dalga modeli şeklinde ifade edildi.
Yani demek istediğim şu geliştirilen kuram, ışığın bazı durumlarda dalga, bazı durumlarda parçacık gibi davranan ikili bir doğaya sahip olması, buna ışığın ikili doğasından olduğunu ifade ediyor.
Daha sonra Işığın parçacıklar şeklinde yayılmasının sonucunda ışığın parçacık şeklinde yayılması sonucunda şu ifade ortaya konuldu ışık için.
Işık çıkmış olduğu kaynaktan yayılma yönünü tanımlarken ışığın dalga cephesinin yerine ışınlar olarak temsil etmek durumunda kolaylık sağlarız.
Yani demet halinde ışık demeti, ışın demeti halinde.
Işığın demeti halinde düz doğrusal ilerler şeklinde ifade ediyoruz.
Parçacık düzleminde yani ışığın doğrusal yayıldığını ifade ediyoruz.
Işık ışınlarının Işığın dalga modelini de ışığın dalga modeli de aynı su dalgalarına, su dalgalarına benzer olduğunu ifade ederek Işığın doğasına açıklama getiriyoruz.
Optik
Aydınlanma 1 / 2
Işığın Doğası
Işığın Doğası