Tümsek Aynada Görüntü Oluşumu

Çukur aynada görüntü oluşumunda kaldığımız  yerden devam ediyoruz.
Dördüncü özelliğimiz   çukur aynanın ayna ile odak noktası arasına  koyacağımız bir cismin görüntüsünün nerede   oluşacağını hep beraber inceleyelim.
Öncelikle  bu cismimizden, cismi c harfi ifade ediyorduk,   cismimizden asal eksene ucunda asal eksene  paralel bir ışık ışını gönderiyorum.
Paralel   gelen ışık ışını odaktan yansıyordu.
Bir de  tepe noktasına ışık çiziyorum.
Alfa ile gelen   yine alfa ile yansıyacaktır.
Bu  yansıyan ışınlara baktığımızda bu   yansıyan ışınların kesişmesi zor ama hangi  tarafta kesişecekler?
Uzantıları aynanın   arka tarafında kesilecekler.
O halde  cismimizin görüntüsü nerede oluştu?
Şöyle ifade edelim; cismimizin görüntüsü  aynanın arka tarafında oluştu.
Görmüş   olduğunuz gibi cisme göre ilk defa düz görüntü  elde ettik.
O halde ifademizi şöyle yazabiliriz:   Ayna ile odak arasındaki cismin görüntüsü aynanın  arkasında cisme göre düz, sanal ve daha büyük   oluşur ifadesini kullanırız.
Hatta özel durumdan  bahsedecek olursak cismimiz tam da burada 0.5f   noktasındaysa görüntü aynanın arkasında f kadarlık  mesafede oluşur.
Biz buna ne diyeceğiz, 0.5f'e f   kuralı şeklinde ifade edeceğiz.
Hatta cismimizin  boyuna burada h kadar oluşur dersek ya cismin boyu   kaç kadar ise görüntünün boyu aynadan iki kat daha  uzakta olduğu için iki h ifadesini kullanabiliriz.   Tümsek aynada görüntü oluşumu.
Tümsek aynada  en güzel özelliklerimizden birisi şu: Cismi   nereye yerleştirirsek yerleştirelim cismi aynanın  önünde nereye koyarsak koyalım hemen ışınlarımı   çiziyorum.
Cismin ucundan asal eksene bir paralel  ışık gönderiyorum.
Tümsek aynanın özelliği odakla   merkezinin aynanın arkasında olmasaydı.
Asal  eksene paralel gelen bu uzantısı aynanın   arkasındaki odaktan geçecek şekilde yansıyacaktı.  Bir tane tepe noktasına ışık ışını çiziyorum.
Tepe   noktasına alfa ile gelen ışık ışını yine alfa ile  yansıyacaktı.
Yansıyan ışınların kesişim noktasını   nerede yakalıyoruz?
Yine aynanın arkasında  yıkılıyoruz.
Görmüş olduğunuz gibi özelliğimiz   kendiliğinden ortaya çıktı.
Tümsek aynada  cismi nereye koyarsak koyalım görüntü aynanın   arkasında, düz, sanal, düz kime göre düz?
Cisme  göre düz.
Sanal ve cisme göre küçük oluşur   ifadesini kullanabiliriz.
Cisim nerede oluştu?
  Onu da tam olarak söyleyelim.
Aynanın arkasında,   odakla ayna arasında oluştu.
Görüntü odak ile  ayna arasında oluştu.
Cisim sonsuzda olsaydı,   cisim sonsuza yerleştirmiş olsaydı, onu da ifade  edelim.
Sonsuzdaki cismin görüntüsü odakta,   odakta, noktasal oluşur ifadesini de kullanırız.  Yani cismi nereye koyarsak koyalım görüntü aynanın   arkasında odakla ayna arasında.
Sadece bir  özelliğimiz var cisim sonsuzda ise görüntü   noktasal ve odakta oluşuyor.
Bu durumda özel  bir durumdan bahsetmek istiyorum.
Cismi aynanın   önünde, aynadan f kadar uzaklara yani bir  odak mesafesi kadar mesafeye yerleştirirsek   ışınların bir daha çizmiyorum, tam da 0.5f   noktasında görüntüyü elde ederiz.
Bu kuralımızı  da f'e 0.5f kuralı olarak aklımızda çıkarmayalım.