Merceklerde Görüntü Oluşumu

Mercekler de görüntü oluşumu, günlük yaşantımızda kullandığımız büyüteç, mikroskop, kamera, fotoğraf makinası, dürbün, teleskop gibi tüm ürünleri kullanırken aslında görüntü oluşumu yapıyoruz.
Mercekler de özel ışınları larımızı bir önceki dersimizi işlemişti.
Aslında özel ışınları kullanarak mercekleri de görüntü elde edeceğiz.
O halde ince kenarlı mercekten başlayacak olursak birinci özelliğimiz tam da merkez noktasına koyduğumuz bir ismimiz var.
Cisimleri bundan sonra C harfi ile ifade edeceğim.
Cismi mizin görüntüsü nerede olacak dersek aslında kuralı bir önceki derste vermiştik.
Merkezden gelen ışık ışını yine asal ekseninin diğer tarafındaki merkezden kırılarak gidiyordu.
O halde bu cismin görüntüsü de yine nerede olacak?
Aslında merkezde olacak ama bir kereye mahsus çizimini gösterelim.
Cismi bizim tepe noktasından bir tane ışını paralel bir şekilde asıl eksene paralel bir şekilde mercek gönderdiğimiz de odaktan kırılarak geçtiğini tespit ettik.
Devam ediyorum.
Yine cismin en tepe noktasından optik merkezine gönderdiğimiz de kırılmadan yoluna devam ediyordu.
Bunu da hatırlıyoruz.
Ve kırılan ışınların kesiştiği noktaya bakarmısınız.
Tam da şurası oldu.
O halde cismi mizin görüntüsü nerede oluşuyormuş?
Yine görüntüyü bundan sonra G harfi ile ifade edeceğim.
Yine merkezde oluştuğu ve cisme göre ters oluştu, o halde bunu düzgün bir şekilde not not edilecek olursak merkezdeki cismin görüntüsü.
Merceğin diğer tarafındaki merkez de cisme göre ters.
Değil mi cisme göre ters.
Dikkat ederseniz cismin merceği olan uzaklığı, iki görüntünün merceği olan uzaklığı yine iki.
O halde ikisinin de uzaklığı eşitse benzerlik yaptığınızda boylarının eşit olduğunu göreceksiniz.
Peki düzlem aynalar?
Hatırlayacak olursak orada görüntü oluşturduğumuz da cisme göre düz görüntüler.
Yani düz görünen her zaman sanal.
O halde ters görüntü lerimiz her zaman gerçek ve cisim ile aynı boyda oluşur ifadesini kullanacağız.
İkinci durumunuza gelecek olursak görmüş oluruz gibi.
Bu sefer cismin izi cismin bir merkezin dışında, merkezin dışında hatta şu noktaya E.F.
Noktası dersek olup olmadığımıza merkez iki çifti şu nokta üç ev olursa hatırlayalım üç çiftten gelen ışık nereden kralıdır?
Bir bu çökertti.
Özetle şunları çizmeden gösteriyorum.
O halde üç evdeki cisimler de oluşur.
Tam da bir buçuk effective oluşur.
Görüntünüzü Şehriye G harfi ile ifade ettim.
Burada cismin bizim boyuna iki taş olduğunu söylersek şu mesafenin uzaklığı üç cevf.
Yani cismin ayn merceği olan uzaklığı üç H.V.
Görüntünün uzaklığı ne kadar?
Bir buçuk ev.
O halde görüntünün boyu ne olacak?
Benzerlikten yarıya düşecek.
Notumuzu alacak olursak.
O halde genel notumuzu söyleyelim.
Üçe ve bir buçuk bucket kuralı kullandık.
Ama genel notumuz nedir?
Merkezin dışındaki cismin görüntüsü.
Odak ile merkez arasında yine cisme göre ters gerçek.
Ve görmüş olduğunuz gibi daha küçük cisme göre daha küçük çünkü merceği daha yakın oldu, benzerlikten yaptık, bunu da daha küçük oluşur ifadesini kullanırız.
Peki optik de her şey tersine de cis ismimiz bir buçuk ef noktasına konmuş olsaydı, yani sağ tarafa konmuş olsaydı buna cisim biri olarak diyorum.
Artık burada oluşan görüntü değil de buna cisim bir diyorum.
Haç boyunda bir cisim birimimiz var.
Görüntü nerede oluşacak o zaman?
Buna da görüntü bir diyorum.
Görmüş olduğu gibi iki aş oldu.
O halde odak ile merkez arasındaki cismin görüntüsü nerede oluştu?
Merkezin dışında, merkezin dışında nasıl oluştu?
Ters gerçek ve daha büyük oluşur ifadesini kullanabiliriz.
Üçüncü durumumuza geçecek olursak bu sefer.
Bütün özelliklerimizi bakacak olursak ismimizi merkezin dışına koyduk, merkeze yerleştirdik.
Merkez ile odak arasına yerleştirdik.
Odak noktasına yerleştirecek olursak o halde cisimden şurada gidişimiz asal eksene bir paralel ışık gönderiyorum.
Görmüş olduğunuz gibi nereden kırıldığı odak noktasında bir tane tepe noktasına ışık ışını gönderiyorum.
Optik merkezden kırılmadan yoluna devam etti.
Görmüş olduğu gibi kırılan iki ışın kesilmiyor.
Nerede kesilirler sonsuz daki şehirler.
O halde odak taki cismin görüntüsü.
Sonsuz dağ noktasal oluşur ifadesini kullanabiliriz.
Görmüş olduğunuz gibi ne olduğu odak daki cismin göğün sonsuz da noktasal olduğu, o halde sonsuz daki bir cismin görüntüsü nerede oluşur?
Nerede oluşur?
Odakta noktasal oluşur ifadelerini kullanabiliriz.
Devam edecek olursak dördüncü özelliğimiz neresi?
Kalıcı ismimizi yerleştirme dediğimiz bir tek odaklı mercek arası kaldı ince kenarlı mercek.
O cismin bizi şuraya yazacak olursak cismin tepe noktasından bir tane ışık ışınımı gönderiyorum.
Nereden kırılacak?
Tabii ki odak noktasından kırılarak ilerleyecek.
Bir tane de optik merkeze gönderiyorum.
Kırılmadan yoluna devam edecek.
Peki bu ışınlar farklı uzaklıkları farklı mesafelere gidiş yapıyor.
Gördüğünüz gibi bu ışınlar kesişme zaman neleri kesişir?
Uzantıları kesişir.
Hem de nerede kesişir?
Şu nokta diye belirler isek neden bu noktayı seçtiğimiz söyleyeceğim şu nokta eğer tam da 05'e olursa 05'e ve EFF kullanıldı mı?
Bunu 3 Ukrayna'da da yapmıştık.
O halde tam da nerede oluşur?
Elif'in üzerinde oluşur.
İlk defa görmüş olduğunuz gibi ne elde etmiş olduk?
Düz görüntü ve büyük görüntü elde ettik.
Yüzün boyuna hash kadar dersem bu görüntünün boyu ne kadar olur?
2 taş neden?
Çünkü şuradaki biri iki oranını görür görüyorsunuz.
O halde burada 05 EF kodunu kullanmak istedim.
Ama genel özelliğimizi kullanacak olursak odak ile mercek arasındaki arasındaki cismin görüntüsü.
Cisim ile aynı tarafta.
Düz cisme göre düz düz görüntünün asılı sanal ve büyük oluşur ifadesini kullanabiliriz.
Kalın kenarlı mercekten bahsedecek olursak kalın Kenan'ı mercek de cismini nereye koyarsak koyalım hemen görme açısından ışınların çiziyorum.
Asal eksene bir tane paralel ışık gönderdim.
Uzantısı odaktan girecek şekilde kılıyordu.
Hemen biten optik merkezi ışın gönderiyorum.
Şu şekilde gidiyor o halde şu ışın larımız kesilemez.
Kimler kişiyiz kesiştiği uzantıları.
Görmüş olduğunuz gibi görüntümüz nerede oluştuğu.
Görüntü.
Her zaman.
Cisim ile aynı tarafta düz çünkü cisme göre düz, sanal ve küçük oluşur, cisme göre ifadesini kullanabiliriz.
Hele ki.
Hele ki cisim EFF noktasında ise 2 yaş boyundaki cisim EF noktasında ise bu kuralımız neydi hatırlayalım.
Efe 05 EF kralıydı.
Yani görmüş olduğunuz gibi az önce 4 numaralı incelenen mercek de anlatımının tam tersi oluyor.
O zaman görüntü nerede oluşacağı tam da sıfır ev 05 ef nokta olacak ve görüntünün boyu ne kadar olacak haç o kadar olacak.
Bu özelliğimizi unutmayalım.
Aynı zamanda sonsuz daki bir cismin görüntüsü nerede oluşur yine?
Yine sonsuza bir cisim koymuş olsaydı.
Bunu da özellikle yazalım.
Sonsuz daki cismin görüntüsü yine.
Odakta nasıl oluşur?
Noktasal oluşu ifadesini kullanabiliriz.