Renkler

Optik de renkler bir önceki derslerimizde prizma ya beyaz ışığı düşündüğümüzde neler olduğunu görmüştük ama bir kez daha hatırlayalım.
Prizma ya beyaz ışık düşündüğümüzde diğer renk lerimizin hepsi oluşur.
Burada görmüş olduğunuz gibi kırmızı.
Turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renkleri şekildeki gibi elde ediyorduk.
Burada dikkat etmemiz gereken husus kırmızı da mor renge doğru indikçe.
Kırılma artar ifadesini kullanmıştır.
Kırım artar.
Burada ışığın kırmızıdan mora doğru enerjisi artar.
Frekansı artar, dalga boyu.
Azalır ifadelerini kullanmıştık, burada görmüş olduğunuz sarı, aynı zamanda doğal sarı olarak nitelendirdiğimiz sarı derim.
Şimdi ana renk ellerimizi ve ara renkleri gördüğümüzde doğal Sarı İla Karışım Sarı arasındaki farkı da hep beraber göreceğiz.
Görmüş olduğunuz gibi buradaki renklerin miyiz gün ışığında?
Gözlemlediğimiz ana renklerimiz.
Kırmızı, yeşil ve mavi.
Burada kırmızıyla mavi karışımı Magnesia.
Kırmızı ile yeşilin karışımını sarı buradaki sarıya biz karışım sarı olarak ifade ediyoruz.
Mavi ile yeşili de turkuaz rengi olan siyah renk olarak ifade ediyoruz ve bunların üçünün karışımına beyaz olarak nitelendiriyoruz.
Bunlar bizim günlük yaşantımızda gözümüz de algıladığımız ana ve ara renklerimiz olarak ifade ediyoruz.
Örneğin siyah rengini siyah mavi ile yeşil di.
Bunu beyaz yapabilmek için hangi renkli?
Karışım yapmamız gerekir.
Tabii kırmızıyla ve burada beyazı elde etmiş oluruz.
Buradaki renklere biz tamamlayıcı renkler olarak da ifade ediyoruz.
Bu da kırmızı mızı devam edecek olursak günlük yaşantımızda bunlar bizim ana renklerimiz.
Magnet siyah mı sarı ara renklerimiz di.
Boya renklerinde ise şöyle ifade edecek olursak boya renklerinde ise.
Yukarıda görmüş olduğunuz ana renkler ile ara renkler yer değiştiriyor, boya renklerinde bizim ana renklerimiz.
Ceyhan, Magneto ve Sarı oluyor.
Ara renklerimiz ise kırmızı.
Yeşil.
Ve mavi olarak ifade ediyoruz.
Peki bu renkleri algılayarak görme olayını nasıl gerçekleştiririz hemen onu görelim.
Ekranında görmüş olduğunuz gibi.
Hem doğal sarıyı hem de karışım sarayi kullanarak bir ifade vermeye çalıştım ve burada görme olayını nitelendirilemez ismimiz.
Görmüş olduğunuz gibi kırmızı ve doğal sarı ile cismi aynı atmışız.
Gözümüzde hangi renk olarak algılayan ayağımızı düşünüyoruz.
Diğer filmimizde ise gördüğünüz gibi karışım sarı ve karışım sarı ve kırmızı olarak.
Kırmızı ismimiz ve karışım sarı olarak görüyoruz.
Buraya baktığımızda.
Karışım sarı dediğimiz kırmızı ile yeşil di, ismimiz kırmızı olduğuna göre burada kırmızı ışığı yansıtacağı için, kırmızıyı yansıtacağı için.
Buradaki gözlemci kırmızı rengi algılar.
Yani cismi kırmızı görür.
Fakat burada doğal sarının içinde biz kırmızı renk vardır demiyoruz.
Ve buradaki cismin doğal sarı son yansıma olayı gerçekleşmeyecek ve buradaki gözlemci siyah olarak algılayacak.
O halde görme olayı yansır.
Yansıyan ışınların gözümüze gelmesiyle olduğuna göre cisme düşen ışık ile cismin arasındaki bir renk uyumunu yakalamamız gerekiyor.
Örneğin siyah cismin yüzeye mavi ışık düşürmüş siyah renk neyin karışımı mıydı?
Mavi ile yeşilin karışımı idi.
Gelen renk mavi olduğuna göre içeride de siyah, renk içinde mavi olduğuna göre burada mavi yansıyacak ve buradaki gözlemci bu cismin mavi olarak algılayacak.
Yine siyah bir cismin üzerine kırmızı ışık düşürmüş.
Yüz ki bu mavi ile yeşilin karışımı içinde kırmızı yok.
O halde buradaki gözlemci bu cismi mizi siyah olarak algılar.
Çünkü yansıma olayı gerçekleşmeyecek.
Maggie'nin ta kırmızıyla mavinin karışımı idi.
Kırmızı ışık düşünürsek ismimizi de kırmızı renk olduğuna göre buradaki gözümüz neyi algılayacak?
Kırmızı rengi algılayacak sarı yani karışım sarı.
Burada karışım sarıya yeşil ışık düşündüğümüzde kırmızı ile yeşilin karışımı da görmüş olan zemin de yeşil var.
Yeşil ışık düşürmüşler.
O halde yeşil yansıyacak ve buradaki gözlemci biz yeşil rengi algılayacak.
Aynı şekilde filtre bizden bahsedecek olursak görmüş olduğunuz gibi burada kırmızı filtre miz var.
Kırmızı renkteki bir filtreyi gelen beyaz ışığı görüyoruz.
Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor gelen beyaz ışınlardan.
Yani bunların hepsinde beyaz ışın diyoruz.
Beyaz ışınlardan kırmızı rengi baskın, komşu rengi turuncu ise zayıf geçirir.
Yani siz şuraya bir gözlemci koyarsanız, gözlemci koyarsanız burada kırmızının baskın kuvvetli geçtiğini, turuncu nun zayıf geçtiğini ve diğerlerinin geçmediğini gözlemleyebiliyoruz.
Aynı şekilde.
Yeşil.
Filtre miz mevcut yeşil filtre ve beyaz rengi düşündüğümüzde yani kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor gönderdiğimiz de yeşil renk baskın bir şekilde filtreden geçerken komşuları olan sarı ve.
Mavi daha zayıf geçecek, aşağıda ise 2 tane filtre var, kırmızı ve yeşil karışım olan SAR ile mavi karışım var.
Buraya baktığımızda ise yine beyaz ışığı gönderdiğimiz de sarı rengin içinde olan sarı renkli filtre içinde olan kırmızı sarı renkteki bir filtre gelen beyaz dışında da sarı rengi oluşturan renkleri baskın.
Bakın sarı rengi oluşturan renkleri baskın bu renklerin komşularınız ayı geçirir sarı rengi oluşturan kırmızı.
Ve Yeşil.
Baskın bir şekilde geçer.
Burada tabii ki sarı da.
Baskın bir şekilde geçer.
Meşhur ya da gösterelim onu.
Diğer komşu renkleri ise komşu renkleri ise zayıf bir şekilde geçirir.
Yani mesela turuncuya zayıf bir şekilde geçirir.
Burada ise mavi fikrimiz var.
Burada bir gözlemci olduğunu düşünürsek mavinin içinden bu kırmızı baskın olarak geliyor.
Yeşil baskın olarak geriye, sarı baskın olarak geriye, turuncu zayıf olarak geliyor.
Mavi renk bunlardan hiçbirini geçemeyeceği için son durumdaki gözlemci miyiz?
Buradan Gönen'e beyaz dışı siyah olarak algılayacak.